ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N12
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N12

rus eng
Формат PDF (3,0 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бабич Н. Л.Формування навчальної мотивації студентів напряму підготовки "Здоров'я людини" у процесі вивчення дисциплін медико-біологічного циклу 2012.-N12.5
2. Бакум А.В.Основные положения программы по совершенствованию техники соревновательных действий квалифицированных рапиристов на этапе специализированной базовой подготовки 2012.-N12.10
3. Балацкая Л. В.Особенности развития системы управления движениями мальчиков 3-5 лет с различной направленностью двигательной асимметрии в заданиях на мануальную умелость 2012.-N12.15
4. Белых С. И., Черниговская С. А.О формировании личностной физической культуры студентов в процессе физического воспитания (в аспекте наличия знаний) 2012.-N12.20
5. Бондар Т.С.Характеристика інтенсивності фізичного виховання у структурі навчально-виховного та оздоровчо-виховного процесів 2012.-N12.28
6. Волков В.Л.Співвідношення засобів різної спрямованості в процесі розвитку фізичних здібностей студентів 1-го курсу 2012.-N12.32
7. Дикий Б.В., Вовканич Л.С., Власов А.П., Кіндзер Б.М.Вплив стресових чинників проходження по розжареному вугіллю на частоту серцевих скорочень та варіабельність серцевого ритму спортсменів-каратистів 2012.-N12.37
8. Журавель О.О.Методичні особливості формування вмінь і навичок фізичного самовдосконалення на різних етапах реалізації освітніх завдань системи фізичного виховання студентів 2012.-N12.42
9. Зайцев В.П., Ермаков С.С., Манучарян С.В., Федяй И.А.Рекреация как научная дисциплина и ее исторические аспекты 2012.-N12.46
10. Колесниченко В.А., Алзин Хадуд.Современные тенденции физической реабилитации больных поясничным остеохондрозом после хирургического лечения 2012.-N12.53
11. Колумбет О.М.Обгрунтування спеціалізованої фізичної підготовки вчителя середньої школи 2012.-N12.59
12. Кривенцова І.В.Дослідження сформованості фізичної культури особистості майбутніх педагогів на початку першого року навчання 2012.-N12.65
13. Лахно О.Г., Козіна Ж.Л., Ягелло М.Авторська розробка тренувального пристрою для мікро-баскетболу "Розумне кільце" як засіб інтегрального психомоторного розвитку дітей другого-п'ятого років життя 2012.-N12.70
14. Максимова Ю.А.Профилактика функциональных нарушений позвоночника путем ликвидации постнагрузочных изменений в опорно-двигательном аппарате верхних акробатов 2012.-N12.75
15. Микитюк О.М.Шляхи реалізації створення здоров'язберігального освітнього середовища у вищому учбовому закладі 2012.-N12.80
16. Михальчук Р.В.Підвищення спеціальної фізичної підготовки гирьовиків за допомогою дихальних вправ 2012.-N12.85
17. Мусаханов З.А., Земцова И.И., Станкевич Л.Г., Долгополова В.И.Влияние тиоловых соединений на содержание глутатиона в крови дзюдоистов высокой квалификации 2012.-N12.89
18. Олешко В.Г.Рівень динамічних зусиль важкоатлетів під час виконання змагальних вправ 2012.-N12.95
19. Павленко Т.В.Становлення, сучасна проблематика і тенденції розвитку оздоровчої гімнастики, її роль в системі фізичного виховання студентів внз 2012.-N12.100
20. Печко О.М.Відношення студентів до педагогічних ситуацій 2012.-N12.104
21. Пилипей Л.П.Модельні характеристики основних сторін психофізіологічної підготовленості спеціалістів економічного профілю 2012.-N12.107
22. Прусик Кр., Прусик Е., Єрмаков С.С., Козина Ж.Л.Показатели физического развития, физической подготовленности и функционального состояния польских студентов 2012.-N12.113
23. Совенко С.П, Колот А.В.Динаміка обсягу змагальної практики та засобів тренування стрибунів у довжину та потрійним у процесі багаторічної підготовки 2012.-N12.123
24. Стельмах Ю.Ю.Зміни психофізіологічного стану спортсменок-борців високої кваліфікації в динаміці менструального циклу 2012.-N12.127
25. Сышко Д.В.Регуляция процессов микрогемодинамики у спортсменов в условиях вестибулярных раздражений 2012.-N12.132
26. Халайджі С.В.Формування адаптації організму студентів до холодового фактору засобами активного загартовування в процесі фізичного виховання в вузі 2012.-N12.137
27. Хорьяков В.А.Оценка физического развития юных спортсменов с традиционных и современных позиций 2012.-N12.140
28. Шинкарук О.А.Концепция формирования системы подготовки, отбора спортсменов и их ориентации в процессе многолетнего совершенствования 2012.-N12.144
29. Чеслинска Мирослава, Словински Мариуш.Тренировочные нагрузки спортсменок национальной молодежной команды на байдарках (спринт). 2012.-N12.149
30. Белава Лукаш, Прусик Екатерина, Оссовски Збигнев, Кортас Якуб, Вех Моника, Прусик Кристоф. Оценка толерантности в тестах кардиологических пациентов, которые прошли реабилитацию по модели D на основе теста 6-минутного марша. 2012.-N12.157
31. Мохаммад Гхадери, Мохаммад Али Азербаийани, Hамид Агха Алинейад, Сирван Аташак, Махдех Моланоури Шамси, Давод Гхадери.Влияние музыкального типового слушания на анаэробный исполнительский и слюнный кортизол в атлетах мужчин. 2012.-N12.162
32. Ношин Бенар, Мохсен Логхмани.Сравнение между мотивацией спортивной деятельности и целевой ориентацией юных атлетов: Роль уровня образования родителей 2012.-N12.168


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com