ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2014, N6
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2014, N6

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Адашевский В.М., Ермаков С.С., Логвиненко Е.И., Цеслицка Мирослава, Станкевич Блазей, Пилевска ВеславаИндивидуальные биомеханические особенности взаимодействия спортсменок с предметами в художественной гимнастике 2014.-N06.3
2. Дубревський Ю.М.Якісний та структурний аналіз управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту 2014.-N06.11
3. Єрмакова Т.С.Особливості формування культури здоров'я школярів в Польщі: історичний аспект 2014.-N06.16
4. Курмаєва О.В.Особливості методик навчання тенісу дітей 5-6 років на початковому етапі 2014.-N06.21
5. Лю Юн ЦяньВзаимовлияние психомоторики и пространственно-временных параметров на эффективность двигательных действий занимающихся восточными видами оздоровительной физической культуры 2014.-N06.26
6. Маракушин А.І., Піддубний О.Г., Цимбалюк Ж.О.Раціональна організація занять груп фізичної реабілітації на початковому етапі навчання у ВНЗ 2014.-N06.31
7. Омельяненко В.И.Экспресс-метод психологической подготовки спортсменов 2014.-N06.37
8. Пелешенко І.М.Навчально-тестовий модуль у системі педагогічного контролю фізичної підготовленості учнів молодших класів 2014.-N06.42
9. Почерніна А.Г., Почерніна М.Г., Селіванов Є.В.Особливості розвитку витривалості у студентів - першокурсників 2014.-N06.48
10. Руденко В.П.Основні сучасні проблеми допингу у спорті 2014.-N06.53
11. Серорез Т.Б., Навка П.І.Аеробна і анаеробна продуктивність організму, як фактори, що визначають рівень фізичного здоров'я 2014.-N06.58
12. Сиваш І.С.Формування спеціалізації юних спортсменок на прикладі групових вправ художньої гімнастики 2014.-N06.63
13. Турчик І.Х.Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій учня засобами шкільного спорту за кордоном 2014.-N06.71
14. Чижик В. В., Гордійчук В. І.Вплив факультативних занять з фізичної культури на рухову підготовленість підлітків, які проживають в сільській місцевості 2014.-N06.76
15. Лазарева Е.Б., Кормильцев В.В., Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава.Построение программ физической реабилитации в предоперационном периоде у больных остеохондрозом позвоночника направленных на удаление грыж межпозвонковых дисков 2014.-N06.83
16. Подставки Роберт, Зволинска Данута, Боровска Клаудия, Борачински Михал, Омелан Анета.Здоровьесберегающее физическое развитие детей раннего школьного возраста 2014.-N06.87


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com