ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N2
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N2

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бінецький Д.О.Критерії оцінки фізичних здібностей студентів для відбору у групи спортивного вдосконалення з баскетболу 2012.-N2.5
2. Бондар Т.С., Новік О.О., Острікова Ю.О.Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до творчої педагогічної діяльності 2012.-N2.9
3. Бубка С.Н.Пять веков пути к олимпийскому возрождению 2012.-N2.12
4. Васьков Ю.В.Комунікативна компетентність учителя фізичної культури як одна з умов якості організації навчально-виховного процесу на уроках 2012.-N2.21
5. Грибан Г.П.Аналіз рухової активності студентів спеціального навчального відділення 2012.-N2.25
6. Дмитрієва О.В.Формування здорового способу життя американських підлітків у сім'ї як спосіб запобігання ожиріння серед населення Сполучених Штатів Америки 2012.-N2.29
7. Драгнєв Ю. В.Інформатизація професійної освіти майбутнього вчителя фізичної культури 2012.-N2.33
8. Дугіна Л.В., Єфіменко П.Б.Застосування оздоровчих заходів і фізичних вправ для дітей-сиріт 1-2 років 2012.-N2.36
9. Желізний М.М.Корекція функції рівноваги у дітей з спастичними формами церебрального паралічу 2012.-N2.40
10. Калмикова Ю.С., Калмиков С.А.Дослідження ефективності методики лікувальної гімнастики при інфільтративному туберкульозі легенів за показниками зовнішнього дихання 2012.-N2.45
11. Качуровський Д.О.Світоглядна і морально-вольова підготовка як завдання виховної роботи у сучасному спортивному плаванні 2012.-N2.51
12. Куриш Н. О.Методи вимірювання рухової активності у дослідженнях, пов'язаних з визначенням якості життя осіб похилого віку 2012.-N2.56
13. Лисак І.В.Теоретична підготовка школярів як важлива складова обов'язкового системного компонента процесу фізичного виховання 2012.-N2.62
14. Лукавенко А.В., Єдинак Г.А.Диференційований підхід до покращення психофізичного стану першокурсників вищих навчальних закладів як проблема галузі фізичного виховання 2012.-N2.66
15. Микитюк С.О.Ресурсний підхід у забезпеченні валеологічності процесу підготовки майбутніх учителів 2012.-N2.71
16. Мішин С.В.Самовдосконалення як напрям професійної освіти студентів-магістрантів фізичного виховання 2012.-N2.75
17. Муллагильдина А.Я., Дейнеко А.Х., Красова И.В.Развитие координационных способностей девочек 7-8 лет, занимающихся художественной гимнастикой 2012.-N2.78
18. Нестерова Т.В., Диба Є.В.Проблема надлишкової маси тіла студенток гуманітарних спеціальностей 2012.-N2.83
19. Норейко С.Б.Комплексна оцінка функції зовнішнього дихання, газообміну та фізичної працездатності людини 2012.-N2.87
20. Павлюк Є.О., Чопик Т.В.Аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців з олімпійського та професійного спорту у вищих навчальних закладах 2012.-N2.92
21. Прозар М. В.Педагогічні умови покращення фізичного стану учнів 4-5 класів на етапі початкового вивчення спортивних ігор 2012.-N2.96
22. Репко І.П.Питання стимулювання інтелектуально-пізнавальної діяльності молодших школярів 2012.-N2.101
23. Салатенко І.О., Дубинська О.Я.Вивчення мотивів та інтересів студенток економічних спеціальностей до занять фізичними вправами та спортом 2012.-N2.104
24. Самокиш І.І.Методика оцінювання стану механізмів регуляції серцевої діяльності дівчаток 9-10 років у процесі занять фізичною культурою, спрямованих на розвиток витривалості 2012.-N2.108
25. Слюсарчук В.В.Ефективність різних варіантів змісту занять у покращенні фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання 2012.-N2.112
26. Тещук Л.Й.Використання засобів допоміжного характеру в процесі підготовки баскетболісток аграрних вищих навчальних закладів до всеукраїнських змагань 2012.-N2.116
27. Феуєрман В. В.Естетична культура особистості, яка займається спортом у третьому тисячолітті: філософсько-релігійна основа стосунків 2012.-N2.121
28. Чернігівська С. А.Особливості функціонального та фізичного стану студентів, звільнених від практичних занять з "Фізичного виховання" 2012.-N2.125
29. Чертановський П.М.Аналіз функціонального стану серцево-судинної системи у юнаків студентського віку 2012.-N2.128
30. Шевченко Н.И., Зайцев В.П., Манучарян С.В., Прусик Кристоф.Физическая реабилитация лиц, пострадавших от травматического шока, в условиях стационара(доклиническая практика) 2012.-N2.132
31. Адамчук Я.Г., Ковальськи П., Богущевски Д., Охал А., Сивирски М.Отношения к здоровью мужчин, которые регулярно занимаются в тренажёрном зале 2012.-N2.138
32. Болак Б., Мигазивич Д., Приступа Т., Конижна К.Оценка физического состояния со специальными игроками в Польской лиге голбола 2012.-N2.146
33. Дыбинская Е., Куця-Чишчонь Е., Каца М., Старонь М., Ходинов В.Н.Взаимоотношение параметров дыхания и спортивного результата в комплексном плавании на 100 м. среди четырнадцатилетних пловцов и пловчих 2012.-N2.153
34. Каца Мартин, Дыбинська Ева, Ходинов В.Влияние передачи усиленной визуально-вербальной информации на эффекты обучения техники плаванием кролем на примере студентов АВФ в Кракове 2012.-N2.161


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com