ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N5
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N5

rus eng
Формат PDF (4,5 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Арефьєва Л.П.Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового стилю життя старшокласників 2009.-N5.3
2. Балакірєва Є.А., Партас І.Г., Міцук І.О.Фізична реабілітація осіб з захворюванням серцево-судиної системи 2009.-N5.6
3. Баранаев Ю.А. Миронов В.А.Учёт хронобиологических факторов в спортивной деятельности легкоатлетов высокой квалификации 2009.-N5.9
4. Белик В.А., Павлов А.С., Лавренчук А.А., Годлевский П.В., Кущ И.В."Мудрость силы" подростков 2009.-N5.13
5. Бєлікова Н.О.Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 2009.-N5.16
6. Бисмак Е.В.Применение средств физической реабилитации при экссудативном плеврите 2009.-N5.19
7. Богданова Г.С.Професійний розвиток учителів фізичного виховання у післядипломній педагогічній освіті 2009.-N5.22
8. Борисюк М.В., Базылюк Т.А., Туник Е.Ю.Актуальность повышения уровня практической подготовки специалистов в области физической культуры и спорта 2009.-N5.25
9. Будзин В.Р.Особливості взаємозв'язків між показниками функціонального стану організму футболісток у різні фази специфічного біологічного циклу 2009.-N5.29
10. Буренко М.С.Вплив антропометричних даних чоловіків-спринтерів на результат в бігу на 200 м 2009.-N5.32
11. Величко В.Н, Чернышев В.АИзменения группового общения студентов под воздействием идеологических взглядов 2009.-N5.36
12. Віндюк А.В.Готовність майбутніх фахівців готельно-курортної справи до професійної діяльності 2009.-N5.39
13. Владімірова О.В.Професійна компетентність майбутнього фахівця з фізичної реабілітації як умова його конкурентоспроможності 2009.-N5.43
14. Воробец Т. В., Агафонова Т.С.Влияние эмоциональной сферы спортсменов на качество усвоения учебного материала. Оптимизация процесса усвоения учебного материала спортсменами 2009.-N5.46
15. Глухова Т.И., Зубченко Л.В., Кирилаш А.Р., Малый А.Т.Некоторые проблемы социальной работы в высшем учебном заведении 2009.-N5.50
16. Горбачова Г.В.Застосування інноваційних технологій і методик при навчанні у вищому навчальному закладі 2009.-N5.54
17. Горбенко В.П., Солошенко Р.О.Генетична обумовленість прояву здібностей до просторового орієнтування та кінематичного диференціювання рухів дітей середнього та старшого шкільного віку 2009.-N5.57
18. Григоренко В. Г., Штереб В. О.Організаційно-педагогічні умови формування у підлітків з вадами функцій спинного мозку дидактико-реабілітаційної мотивації в структурі їх фізичної і соціальної реабілітації 2009.-N5.60
19. Григор'єв С.В., Цвигун О.А.До питання розвитку інвалідного спорту в незалежній українській державі 2009.-N5.66
20. Грідіна Н.О., Небесна В.В., Кашуба О.В.Вплив самостійних занять фізичними вправами на фізичну підготовленість студентів ВНЗ 2009.-N5.68
21. Дейнеко А.Х., Красова И.В., Марченков М.К.Спортивная активность населения украины в контексте социокультурной трансформации: социологический дискурс 2009.-N5.71
22. Деминский А.Ц.Системный подход, как методологическая основа профессиональной подготовки тренера-преподавателя 2009.-N5.74
23. Добровольская Н.А., Власов Г.В., Кувшинчиков И.Н., Шиншина С.И.Некоторые особенности временной адаптации спортсменов при трансмеридиальных перелетах 2009.-N5.77
24. Дюбина Т.В., Завьялов А.И.Методика оценивания уровня подготовленности юных теннисистов 2009.-N5.80
25. Жарська Наталія.Особливості показників фізичної працездатності у осіб з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія іі функціональний клас) у післялікарняний період 2009.-N5.83
26. Заколодная Е.Е.Метафорические произведения как средство разрешения конфликтов у студентов сферы спортивной деятельности 2009.-N5.86
27. Зенин О.К., Саросика К.С.Эффективность современного технического оснащения физреабилитационных учреждений 2009.-N5.89
28. Зенченков І.П.Духовні цінності майбутніх фахівців основ здоров'я людини 2009.-N5.93
29. Іваненко Н.В.Культура здоров'я менеджерів, як складова частина їх професійної культури 2009.-N5.96
30. Иванов А.В., Иванченко Ю.Н.Влияние финансового кризиса на развитие физической культуры и спорта в Украине 2009.-N5.99
31. Іванова Л.І.Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування мотивації до здорового способу життя в учнів, які мають відхилення у стані здоров'я 2009.-N5.102
32. Іванова Т П.Визначення деяких показників спеціальної фізичної підготовленості бігунів на середні дистанції 2009.-N5.105
33. Калинин А. Н.Организационно-методические особенности разработки экспериментального комплексного курса для преподавателей экономических дисциплин в условиях лётного учебного заведения 2009.-N5.108
34. Калмикова Ю.С.Динаміка рентгенологічних змін у легенях осіб зрілого віку, хворих на інфільтративний туберкульоз легенів, під впливом комплексної фізичної реабілітації 2009.-N5.113
35. Карпюк Р.П.Принципи професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищій школі 2009.-N5.118
36. Коваль К.Ю.Влияние принципов джиу-джитсу на эмоциональное состояние спортсменов 2009.-N5.121
37. Колесник Ю.А.Использование средств физической культуры с целью улучшения психоэмоционального состояния, повышения работоспособности 2009.-N5.124
38. Колосовська В.В.Особливості підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації до організації спортивно-масової роботи з учнями початкових класів 2009.-N5.128
39. Кольцова О.С.Деякі аспекти виховної роботи педагогів-організаторів в умовах оздоровчого табору 2009.-N5.131
40. Коновальська Л.О.Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури з позиції сучасної парадигми освіти 2009.-N5.134
41. Копылов В.А., Доценко Ю.А., Гавага В.В.К вопросу о силовой подготовке студентов 2009.-N5.138
42. Костюнін А.В.Визначення ефективності ігрової діяльності 14-річних гравців у міні-футбол 2009.-N5.141
43. Кривець І.Г., Ясько Г.В., Кулєшина М.В.Фізична культура у способі життя студентів 2009.-N5.143
44. Куприенко М. Л., Мирошниченко В. В.Проблемы определения эффективных форм занятий по физическому воспитанию для студентов специальных медицинских групп Донецкого государственного университета управления на примере оздоровительной аэробики 2009.-N5.146
45. Латышев Н.В., Латышев С.В., Гаврилин В.А.Анализ соревновательной деятельности и определение характеристик успешности борцов вольного стиля на чемпионате Европы 2008 года 2009.-N5.150
46. Любчак С. В.Влияние игр в воде на развитие координационных способностей детей с церебральным параличем 2009.-N5.153
47. Лядська О.Ю.Розвиток функції рівноваги у жінок першого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітбол-тренінгом 2009.-N5.156
48. Максименко І.Г.Перспективи використання інформаційних технологій в підготовці юних спортсменів, які спеціалізуються зі спортивних ігор 2009.-N5.159
49. Макущенко І.В.Біомеханічні та інформаційні аспекти розвитку психофізичних функцій у дітей в навчально-виховному процесі 2009.-N5.162
50. Мартынюк О.А.Изучение состояния осанки студенток экономического вуза в процессе физического воспитания 2009.-N5.165
51. Мирович Е. Д., Митюков В. А., Чурилов А. В., Галалу С. И., Симарова А. В., Князева Н. В., Писаренко П. Н., Ярош А. Н. Клинико-анатомические обоснования применения восстановительных методов физической реабилитации и гинекологического массажа при неправильных положениях и опущениях матки 2009.-N5.168
52. Мітюков В. О., Томашевський М. І., Сімарова А. В., Кириллов О. М., Писаренко П. М., Ярош А. М., Юр'єва С. Ю., Герасимова М. О.Модифікація образу життя: фізична активність, поведінкова психотерапія, здорове харчування - головні принципи попередження ожиріння і хвороб людини 2009.-N5.174
53. Мятыга Д.С.Восстановительное лечение средствами лечебной физической культуры после ампутаций нижних конечностей 2009.-N5.180
54. Небесна В.В., Гаврилін В.О.Про спеціальне медичне відділення з фізичного виховання у ВНЗ 2009.-N5.183
55. Овчинникова М. Н.Школа-интернат как институт формирования у детей-сирот здорового образа жизни 2009.-N5.187
56. Омельченко С.О., Пристинський В.М., Постернак І.М.Зміст і методи педагогічного керівництва процесом формування здорового способу життя школярів у загальноосвітньому закладі 2009.-N5.191
57. Ороховський В.Й., Бурцева Л.О.Проблеми навчально-професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 2009.-N5.195
58. Остапенко Г.О.Деякі чинники формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації здоров'язберігаючого навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи 2009.-N5.199
59. Охріменко О.В., Верещагіна О.П.Взаємодія духовного, фізичного та естетичного виховання та їх вплив на формування особистості студента 2009.-N5.202
60. Павлов А.С., Макарец В.В., Грищенко Н.Н., Чумак А.Г.О движущих силах повышения функциональных возможностей организма 2009.-N5.205
61. Пионтковский Д.В.Формирование самостоятельности у студентов как условие повышения уровня физической культуры 2009.-N5.207
62. Поднебесная Е.В.Эффективность влияния занятий борьбой "спас" на уровень физического здоровья подростков 12-14 лет 2009.-N5.211
63. Приходько И.И., Петренко И.В.Особенности спортивного набора детей в детско-юношеские спортивные школы на современном этапе 2009.-N5.214
64. Прокофьев В.Н.Возрождение ответственного отцовства - одна из важнейших задач современного общества 2009.-N5.217
65. Путятина Г.Н., Пугачева Н.В.Возможности использования мониторинга в физкультурно-спортивной деятельности 2009.-N5.220
66. Радченко Л.В., Панов С.Ф.Зняття фізичної та зорової втоми технічних перекладачів у процесі роботи на комп'ютері 2009.-N5.223
67. Репневська М.С.Оптимізація процесу фізичної реабілітації студентів вищого навчального закладу 2009.-N5.226
68. Репневський С.М., Попов В.І.Фізична підготовленість дітей середнього шкільного віку 2009.-N5.229
69. Рижиков В.С.Місце цільової моделі у педагогічному процесі формування спеціаліста-юриста 2009.-N5.232
70. Саєнко В. Г., Лі Ц.Координаційні здібності ушуїстів різної кваліфікації 2009.-N5.235
71. Самсутіна Н.М.Сутність та доцільність здійснення формування функціонально-професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури в процесі фахової підготовки 2009.-N5.238
72. Середенко Л.П., Калоерова В.Г., Добровольская Н.А., Коваленко В.В., Якушонок Н.В.Использование физических факторов для коррекции работоспобности спортсменов 2009.-N5.241
73. Собченко О. М.Подолання посттравматичного синдрому в період реадаптації рятувальників 2009.-N5.244
74. Сосіна В.Ю., Руда І.Є.Гнучкість як критерій майстерності у сучасній художній гімнастиці 2009.-N5.248
75. Сущенко Л.П.Концепція компетентнісно орієнованої підготовки майбутніх фахівців для галузі "спорт для всіх" 2009.-N5.251
76. Тарасова Н.С., Лавренчук С.С., Лавренчук А.А., Беликов Р.А.Спортивное питание 2009.-N5.254
77. Твердохліб О. Ф., Ковбаса І. В.Дослідження засобів і методів психосоматичної регуляції сучасних оздоровчих систем 2009.-N5.257
78. Ткаченко В. В.Актуальные вопросы формирования здорового способа жизни студентов Донецкого региона 2009.-N5.259
79. Третьяк А.Н.Модель деятельности и личности современного тренера-преподавателя 2009.-N5.263
80. Третяк О.В.Фізична підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів у формуванні готовності до дій в екстремальних ситуаціях 2009.-N5.266
81. Федорова О.В., Фомінова О.М., Косенко Т.Ю.Психологічні дослідження емпатії у спортсменів ігрових видів спорту 2009.-N5.269
82. Хозреванідзе Р., Харшіладзе Н.Здоровий спосіб життя молоді 2009.-N5.272
83. Чупрун Н.Ф.Морфофункціональна готовності молодших школярів до формування основних компонентів координаційних здібностей в процесі навчання танцювальним вправам 2009.-N5.275
84. Шелудешева М. В., Качан О.А.Спеціалізовані табори, як форма фізичного виховання в організації Пласт 2009.-N5.278
85. Якібчук М.І.Професіограма (аспект управлінської культури) керівника профспілкової організації 2009.-N5.281


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com