ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N2
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N2

rus eng
Формат PDF (2,5 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бандуріна К. В.Исследование координационных способностей у школьников, занимающихся бейсболом на этапе начальной подготовки 2008.-N2.3
2. Баришок Т.В.Александров Ю.В. Підвищення ефективності процесу тренування юних самбістів завдяки використанню вправ швидкісно-силової спрямованості 2008.-N2.4
3. Барліт О.О.Методика оценки физической подготовленности студентов юридической академии с учетом их индивидуальных антропометрических характеристик 2008.-N2.6
4. Бобровник В.И.Пристосування для тренування плавців "плавальні лопатки" 2008.-N2.9
5. Бойко Г.М.Перспективи застосування інформаційних технологій у системі фізичної підготовки військовослужбовців 2008.-N2.12
6. Бойченко Н.В.Здоровий спосіб життя студентської молоді 2008.-N2.19
7. Буков Ю.А., Алпеева А.В.Науково-методичні основи розвитку антропомоторних здібностей у дітей і підлітків в процесі системних занять фізичною культурою 2008.-N2.22
8. Виноградов В.Характеристика структуры функциональной подготовленности борцов высокой квалификации на предсоревновательном этапе подготовки 2008.-N2.25
9. Вихляєв Ю.М., Хіміч І.Ю.Бег спортсмена-ампутанта - разработка методов и средств развивающего обучения в адаптивной педагогике 2008.-N2.33
10. Гнатюк Т.М.Корекція координаційних здібностей баскетболістів з порушеннями слуху 2008.-N2.37
11. Губа А.В.Факторна структура кінематичних показників техніки метальників спису на етапі початкової підготовки 2008.-N2.39
12. Гуска М.Б.Формування професійних якостей майбутніх менеджерів засобами фізичної культури 2008.-N2.44
13. Денисенко Н.Ф., Лупінович С.М.Макаренковское понимание роли физической культуры в педагогической практике и ее приоритет для современных учебных заведений 2008.-N2.47
14. Денисова Н. В.Лідерські прояви в збірних чоловічих студентських командах з ігрових видів спорту 2008.-N2.50
15. Д'яченко Т.В.Науково-методичні аспекти фізичного виховання учнів за напрямками сприйняття ними цінностей олімпійського руху як особистісно значущих 2008.-N2.53
16. Єфремов С.В.Вимоги до змісту навчальної програми для навчальних груп секції спортивного виховання зі спеціалізації футбол 2008.-N2.56
17. Житомирський Д.В.Математическое моделирование индивидуальных особенностей спортсменов 2008.-N2.58
18. Захаровська Т.Пространственно-временная природа человека: энтропия - как критерий пространственно-временной организации психофизического состояния человека 2008.-N2.61
19. Звіряка О.Влияние занятий бейсболом на формирование психического и духовного здоровья детей-сирот 2008.-N2.65
20. Ковпак С.В.Методика оценки специальной работоспособности борцов вольного стиля 2008.-N2.69
21. Колесников В.В.Содержание тренировочного процесса в подготовке полиатлонистов 2008.-N2.75
22. Краузе Т.М.Рухливо-пізнавальні ігри як ефективний компонент фізичного виховання в діяльності центрів "Спорт для всіх" у школах 2008.-N2.77
23. Кулик І.Г.Спирографическое исследование функциональных резервов респираторной системы футболистов паралимпийской сборной команды Украины 2008.-N2.82
24. Курок О.І.Методические основы управления экономикой профессиональных спортивных клубов и лиг 2008.-N2.85
25. Лисяк В.М.Розвиток рухових здібностей дітей, гомогенних та гетерогенних батьків за місцем народження 2008.-N2.88
26. Литвиненко Ю.В.Значення показників динаміки фізичних якостей у визначенні темпів професійного навчання студентів 2008.-N2.92
27. Мазін В.М.Мобільна інформаційна система моніторингу та коригування дій людини під водою в умовах басейну 2008.-N2.96
28. Микитчик О.С.Статико-динамічна коригуюча гімнастика як ефективний засіб виховання культури рухів у дітей старшого дошкільного віку 2008.-N2.100
29. Пилипей Л.П.Эффективность Кудесана в лечении метаболического синдромах 2008.-N2.104
30. Плиско В.И.Современные представления о восстановительной терапии и физической реабилитации лиц с закрытой позвоночно-спинномозговой травмой поясничного уровня 2008.-N2.107
31. Прихода И.В.Особенности физического развития и физической работоспособности студенток КГМУ 2008.-N2.112
32. Ригас Т.Є., Гуменний В.С.Діагностика стану моральної вихованості старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії 2008.-N2.117
33. Рижанова А.О.Оценка эффективности использование комплекса восстановительных мероприятий для повышения двигательной и функциональной подготовленности мальчиков 13 -14 лет занимающихся легкой атлетикой 2008.-N2.120
34. Розторгуй М.С., Передерій А.В., Бріскін Ю.А.Развитие скоростных качеств и способностей у студентов вузов 2008.-N2.124
35. Рудов Б.А.Науково-методична діяльність як засіб підвищення рівня професійної педагогічної майстерності вчителя фізичної культури 2008.-N2.126
36. Степанко А.В.Правильное питание как залог здоровья и долголетия 2008.-N2.129
37. Ткачук В., Ягелло В., Ясински Т.Методи развития силы у полиатлонистов - мужчин 2008.-N2.131
38. Томенко О.А.Информационные технологии в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов-бодибилдеров 2008.-N2.141
39. Хорошуха М.Ф.Визначення показників екстраверсії-інтроверсії, нейротизму у спортсменів різних видів спорту 2008.-N2.146
40. Чернієнко О.А.Реактивность кардиореспираторной системы студенток на нагрузки игрового характера 2008.-N2.149
41. Шарафи Р., Вогданов В., Горлов Д., Горго Ю., Коробейников Г.Значимість самостійних занять фізичними вправами в формуванні здорового способу життя 2008.-N2.152
42. Шаров С.В.Влияние физической подготовленности школьников на результативность в спринтерском беге 2008.-N2.157
43. Prusik K., Michaіowska M., Prusik K.Sprawno?ciowe wzorce dzia?a? ofensywnych i deensywnych w grze w pi?ke no?n? kobiet 2008.-N2.159
44. Skowron J., Zdzieszylski A., Boloban W.Информационные технологии в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов-бодибилдеров 2008.-N2.166


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com