ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2014, N5
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2014, N5

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Вихляев Ю.Н., Ардашева А.Е.Физическая реабилитация функциональных расстройств и деформаций стопы у детей 2014.-N05.3
2. Гусаревич О. В.Технічна підготовка кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу, з використанням додаткових засобів 2014.-N05.9
3. Деркач В. М., Єдинак Г. А.До питання про періодизацію і зміст підготовки легкоатлетів-паралімпійців із порушеннями опорно-рухового апарату у світлі загальної теорії спортивного тренування 2014.-N05.13
4. Дубинська О.Я., Салатенко І.О.Прикладні проблеми фізичного виховання студентів економічних спеціальностей 2014.-N05.19
5. Золотова Г. Д.Технологія профілактики адиктивної поведінки дітей як складова здорового способу життя 2014.-N05.24
6. Іваній І.В.Методологічні засади формування фізичної культури особистості 2014.-N05.32
7. Левченко В.А., Бублик С.А., Драпчак І.М., Файчак Р.І., Вашкевич С.І.Стан адаптаційних резервів кардіореспіраторної системи у студентів першого курсу з різним ступенем фізичної підготовки, в умовах тредміл-теста 2014.-N05.37
8. Макарова Е.В.Основні положення міжнародних класифікацій як крітерії визначення стану здоров'я в реабілітації осіб з інвалідністю 2014.-N05.42
9. Максименко И.Г., Самер Маджед Дмор.Исследование эффективности традиционной системы подготовки 6-10-летних школьников, занимающихся футболом 2014.-N05.50
10. Серебряк В.В., Попов С.В.Особливості адаптації курсантів ВНЗ МВС України до вивчення техніки самбо 2014.-N05.55
11. Серорез Т.Б., Навка П.І.Методичні особливості дозування фізичних навантажень, використанних у позааудиторних заняттях з метою оздоровлення 2014.-N05.60
12. Федак С.С.Дослідження фізичного стану військовослужбовців, які виконували міжнародні операції у гірській місцевості 2014.-N05.67
13. Захра Ахмадизадех, Мехрдад Хефзоллусан, Сохраб Гхалехгир, Робаб Хейдаринезхад, Седигхе Хейдаринезхад.Исследование соотношение между организационной атмосферой и характеристикой поведения служащих офисов физического воспитания провинции Мазандаран 2014.-N05.74


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com