ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N7
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N7

rus eng
Формат PDF (2,2 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Базылюк Т.А.Самооценка состояния здоровья и интересы студенток высших учебных заведений относительно занятий по физическому воспитанию 2013.-N7.3
2. Белых С.И.Особенности ценностей и психического состояния студентов современного университета 2013.-N7.7
3. Гагара В.Ф., Мирна А.І., Сахненко О.П.Застосування методів фізичної реабілітації в лікуванні жінок з гіперпролактинемією 2013.-N7.13
4. Калоєрова В.Г., Гришун Ю.А., Корчак О.М., Булкіна К.А.Фізична реабілітація при сколіотичних ураженнях хребта у дітей, які хворіють на дитячий церебральний параліч 2013.-N7.20
5. Карпа І.Я.Виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами різних амплуа в ігрових зонах поля 2013.-N7.25
6. Козина Ж.Л., Собко И.М., Клименко А.И., Сак Н.Н.Сравнительная характеристика психофизиологических возможностей квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха и квалифицированных здоровых баскетболисток 2013.-N7.30
7. Мусхаріна Ю.Ю., Чернобай С.О.Волейбол та емоційне здоров'я студентів педагогічного університету 2013.-N7.36
8. Олешко В.Г., Гамалий В.В., Антонюк О.В., Иванов А.В.Структура техники рывка и толчка у тяжелоатлетов высокой квалификации различного пола 2013.-N7.43
9. Пангелова Н.Є.Інформативна значущість рухових, розумових і моральних якостей у структурі особистості дошкільників 4-х років 2013.-N7.48
10. Пранова Є.В.Сутність та структура соціально-ціннісного компоненту валеологічної спрямованості у майбутніх фахівців фізичного виховання 2013.-N7.53
11. Савонова О.В.Визначення впливу автоматизованого контролю навчальних досягнень на здоров'я студентів 2013.-N7.59
12. Синиговец С.В.Биокинематическая структура технических приемов борцов вольного стиля на этапе предварительной базовой подготовки 2013.-N7.64
13. Сіренко П.О., Королінська С.В., Сіренко Ю.П.Особливості інтерференційної електроміограми м'язів-розгиначів гомілки кваліфікованих футболістів в контексті спеціальної вправи 2013.-N7.69
14. Таможанская А.В.Обоснование кинезологических методов реабилитации детей, страдающих сколиотической болезнью 2013.-N7.74
15. Худолій О.М., Тітаренко А.А.Ефективність програмування розвитку сили у школярів молодших класів. 2013.-N7.69
16. Беруз Эбрахими.Влияние игр и учебных программ в школе спортивных игр на координацию движений у первокурсников и второкурсников 2013.-N7.74


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com