ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N9
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N9

rus eng
Формат PDF (1,8 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бубка С.Н.Взгляды Алексея Бутовского на развитие физического воспитания и спорта 2012.-N9.5
2. Антонов С.В.Показники спеціальної фізичної підготовленості стрільців з лука на етапі спеціальної базової підготовки 2012.-N9.9
3. Барыбина Л.Н.Аналитический обзор научных исследований по проблеме индивидуализации физического воспитания в высшем учебном заведении 2012.-N9.14
4. Безпалий С. М.Ефективність фізичної підготовки викладацького складу вищих навчальних закладів МВС України 2012.-N9.19
5. Букова Л.М., Кровяков В.Ф.Психологические особенности личности и перспективность юных футболистов 2012.-N9.25
6. Воропай С.М., Бур'яноватий О.М.Вплив занять переважної акробатичної спрямованості на рівень фізичної підготовленості юних бійців військово-спортивного багатоборства у групах початкової підготовки 2012.-N9.30
7. Грибан Г.П.Модернізація сучасної методичної системи фізичного виховання студентів аграрних університетів 2012.-N9.34
8. Дубревський Ю.М.Актуальність підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до формування управлінської компетентності 2012.-N9.39
9. Колумбет О.М.Розвиток професійно значущих рухових умінь та навичок майбутніх вчителів 2012.-N9.44
10. Компанієць Ю.А.Аналіз стану системи фізичної підготовки майбутніх правоохоронців та перспективні напрямки її вдосконалення 2012.-N9.48
11. Маковецька Н.В.Етапи і методика експериментальної роботи з професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності 2012.-N9.53
12. Михута И.Ю.Диагностика психофизической готовности и пригодности суворовцев к военно-профессиональной деятельности 2012.-N9.57
13. Ніколаєнко В. В., Балан Б. А.Аналіз ігрової діяльності футболістів в провідних командах Європи 2012.-N9.64
14. Одарченко В.І.Педагогічні умови формування здорового способу життя сучасних школярів 2012.-N9.69
15. Омельчук О.В.Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення вікової фізіології засобами дистанційного навчання 2012.-N9.73
16. Онищук С.В.Зміна показників спеціальної фізичної підготовленості легкоатлетів-спринтерів із використанням авторської програми застосуання Омега-3 2012.-N9.77
17. Петрів О.С.Основні відмінності умов виконання стрілецької вправи МП-8 у процесі підготовки до ХХІХ та ХХХ Ігор Олімпіади 2012.-N9.81
18. Скомороха О.С., Смоляр И.И., Высочина Н.Л.Индивидуально-психологическая характеристика женщин с алиментарно-конституциональной формой ожирения при синдроме поликистозных яичников и их личностное реагирование на заболевание при проведении курса физической реабилитации 2012.-N9.84
19. Степанченко Н.І.Специфіка дослідницького інструментарію оцінки професійно-педагогічної мотивації в педагогічній діагностиці 2012.-N9.88
20. Хохла А. І.Взаємозв'язки показників загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп 2012.-N9.92
21. Шахлина Л.Физическая реабилитация. Современные аспекты 2012.-N9.98
22. Шиян О.І., Кравченко Н.С.Проблеми впровадження варіативної складової навчальної програми 2012.-N9.104
23. Чеслинска Мирослава, Напиерала Марек, Дикс Барбара, Станкевич Блазей.Соматическое строение и двигательные способности участников соревнований по таеквондо WTF 2012.-N9.108
24. Зайцев В.П.Реализация творческой деятельности кафедры медико-биологического профиля в образовательном пространстве высшего учебного заведения 2012.-N9.118


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com