ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N10
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N10

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бринзак С.С., Бурко С.В.Підвищення спортивних показників баскетболістів студентської команди за допомогою вправ класичної йоги 2013.-N10.3
2. Гаркуша С.В.Сучасні тенденції у стані здоров'я дітей і молоді в умовах навчання 2013.-N10.7
3. Горбенко О.В., Градусов В.О.Проектування процесу виховання олімпійських цінностей та ціннісних орієнтацій студентської молоді засобами східних єдиноборств 2013.-N10.12
4. Гриньова Т.І., Мулик К.В.Динаміка показників фізичних якостей хлопців 10-13 років під впливом занять різними видами туризму 2013.-N10.16
5. Гружевський В.О.Визначення психологічних аспектів в формуванні особистісно-орієнтованої мотивації студентів до занять з фізичного виховання 2013.-N10.22
6. Дорошенко Э.Ю.Моделирование технико-тактических действий как фактор управления соревновательным процессом и подготовкой баскетболисток высокой квалификации 2013.-N10.29
7. Іонова О.М.Формування здоров'я особистості: досвід Вальдорфської школи 2013.-N10.35
8. Козина Ж.Л., Репко Е.А., Прусик Кристоф, Чеслицка Мирослава.Гендерні відмінності ставлення школярів до фізкультурно-спортивної діяльності 2013.-N10.41
9. Марченко О.Ю.Модельные характеристики как основа индивидуализации подготовки боксеров высших разрядов (элиты) 2013.-N10.47
10. Павелец О.Я., Остьянов В.Н., Майданюк О.В.Визначення рівня мотивації та ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах 2013.-N10.52
11. Павленко Т.В.Аналіз залежності стилю життя і деякіх параметрів захворювальності органів дихання дітей 7 - 9 років в Польщі і на Україні 2013.-N10.56
12. Радзієвська М.П., Кнотовіч Я., Радзієвський П.О., Диба Т.Г., Нестерова Т.В., Диба Е.В.Корреляционные связи между содержанием кадмия, калия и кальция в организме и показателями сердечно-сосудистой системы спортсменов 2013.-N10.60
13. Решетняк О.А.Технология формирования вертикальной устойчивости тела детей 7 - 10 лет со сниженным слухом 2013.-N10.68
14. Сторожик А.И.Контроль фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у бойовому самбо 2013.-N10.74
15. Тронь Р.А., Ільїн В.М., Бицюра Р.В.Генезіс наукових знань з історії фізичної культури і спорту України (за матеріалами досліджень радянських науковців) 2013.-N10.80
16. Устінова Т.Б.Визначення рівня фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку 2013.-N10.84
17. Харіна Д.Л.Особенности работы Европейской Сети Школ Содействия Здоровью (сравнительный анализ) 2013.-N10.89
18. Ермакова Т.С.Особенности работы Европейской Сети Школ Содействия Здоровью (сравнительный анализ) 2013.-N10.93


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com