ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N2
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N2

rus eng
Формат PDF (2,4 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Артюшенко О. Ф., Зуєнко М.І., Артюшенко А.О.Особливості прояву швидкісно-силових здібностей дівчаток 10 років з різним рівнем фізичного розвитку 2013.-N02.3
2. Бабенко В.Г.Соціальне управління в системі фізичного виховання і спорту працівників органів внутрішніх справ України 2013.-N02.7
3. Дроздовська С. Б.Використання молекулярно-генетичних методів для дослідження особливостей м'язової діяльності та спадкової схильності у спорті 2013.-N02.11
4. Дутчак М. В., Василенко М. М.Теоретичне обгрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-тренера 2013.-N02.17
5. Ефименко Н.Н.Методические феномены релаксации и напряжения в двигательной реабилитации детей 2013.-N02.22
6. Ковалевський С. В., Кошева Л. В.Управління процесом формування особистісних якостей студентів 2013.-N02.28
7. Кожанова О.С.Сумісність спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням їх технічної та спеціальної фізичної підготовленості 2013.-N02.34
8. Куделко В. Е., Улаєва Л. О., Кравченко О. С.Вплив використання елементів спортивних ігор на розвиток рухових якостей у студентів групи лікувальної фізичної культури 2013.-N02.38
9. Міхеєнко О. І.Конкретизація сутності поняття "здоров'я" як методологічне підгрунтя практики оздоровлення організму людини 2013.-N02.42
10. Островський М.В., Попрошаєв О.В., Чаплінський М.М., Сидорко О.Ю.Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів 2013.-N02.47
11. Пензай С.А.Фізичний стан чоловіків ІІ зрілого віку - викладачів вищих навчальних закладів 2013.-N02.52
12. Пилипей Л.П.Теоретико-методологічне обгрунтування процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 2013.-N02.56
13. Проскуров Е. М.Сравнительная характеристика влияния однократных статистических и динамических усилий с собственной массой тела на показатели вариационной пульсометрии у мальчиков 10-11 лет 2013.-N02.61
14. Сергієнко Л.П., Лишевська В.М.Дерматогліфіка ступні в прогнозі спортивної обдарованості: диференціальні відмінності дерматогліфіки у спортсменів і людей, що не займаються спортом 2013.-N02.66
15. Совенко С. П., Колот А. В.Структура та зміст багаторічної підготовки стрибунів у довжину та потрійним 2013.-N02.70
16. Стрикаленко Є. А.Проблеми травматизму в жіночому гандболі 2013.-N02.75
17. Сышко Д.В.Влияние паравертебральной миорелаксации на электрические процессы в сердце у спортсменов 2013.-N02.79
18. Тищенко В.О.Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих гандболістів 2013.-N02.84
19. Христова Т.Є.Відновлення рухової функції хворих зрілого віку після інсульту засобами фізичної реабілітації 2013.-N02.87
20. Гжегож Белец, Войчех Саклак.Уроки плавания по мнению гимназистов 2013.-N02.92
21. Леите В.Биомеханический анализ разбега в прыжках в высоту 2013.-N02.99
22. Роба Ядоллахзадех, Мир Мохаммад Касхеф, Хасан Мохамадзадех, Мехрдад Хефзоллесан.Оценка стратегического управления спортивными соревнованиями, способностями, информацией и человеческими ресурсами молодежи спортивных клубов Западной Азербайджанской провинции 2013.-N02.106


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com