ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N11
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N11

rus eng
Формат PDF (1,8 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Ажиппо О.Ю., Городиський М.І., Шаленко Є.В.Співвідношення загальної і спеціальної фізичної підготовки юних лижників-гонщиків в річному макроциклі 2010.-N113
2. Батіщева М.Р.Способи индивідуалізації та інтенсифікації занять оздоровчою гімнастикою та фітнесом із дівчатами-старшокласницями 2010.-N119
3. Бєлікова Н.О.Теоретичні основи формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до здоров'язбережувальної діяльності 2010.-N1112
1. Бойко Г.М.Корекційна спрямованість психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів 2010.-N1116
2. Гордієнко Ю. ВОсобливості ґендерних відносин у пауерліфтингу 2010.-N1120
3. Демінська Л.О. Аналіз змісту й умов використання здоров'язберігающих технологій у системі загальноосвітніх шкіл 2010.-N1123
4. Довженко Т.О.Формування авторитету батьків як вихователів 2010.-N1127
5. Ермаков С.С., Апанасенко Г.Л., Бондаренко Т.В., Прасол С.Д.Физическая культура - основной инструмент культуры здоровья 2010.-N1131
6. Єрмакова Т.С.Використання сучасною школою досвіду формування здорового способу життя старшокласників (друга половина ХХ століття) 2010.-N1134
7. Єфімова В.М.Особливості здоров'язбережувальної діяльності вчителя загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах 2010.-N1138
8. Івахненко А.А.Психолого-педагогічна характеристика адаптивних рухливих ігор глухих дітей молодшого шкільного віку 2010.-N1142
9. Котко Д.Н., Левон М.М., Ершова Г.С.К вопросу об эффективности сочетанной реабилитации больных хронической ишемической болезнью сердца со стабильной стенокардией II-IІІ ФК пожилого возраста 2010.-N1146
10. Кузнецова В.М.Становлення практики і стажування як форм науково-дослідницької діяльності студентів 2010.-N1151
11. Лещинська К.О.Психомоторна готовність дітей 5-6 років до навчання у школі 2010.-N1154
12. Лук'янченко М.І.Здоров'я людини через призму моделі салютогенезу: теорія та практика 2010.-N1158
13. Лясота Т.І.Інтегруючий вплив рухової активності на адаптацію дітей молодшого шкільного віку 2010.-N1161
14. Маляр Е.І., Маляр Н.С., Будний В.Є.Методи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів економічного профілю 2010.-N1164
15. Маковецька Н.В.Сучасний стан професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів до освітньо-оздоровлювальної діяльності 2010.-N1168
16. Овчарук І.С., Сидорченко К.М.Аналіз фізичного стану курсантів 1-го курсу факультету Військового інституту на початковому етапі навчання 2010.-N1172
17. Олексенко В.М., Олексенко Н.І.Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців на студактивних заняттях 2010.-N1176
18. Омельяненко Г.А.Структура науково-дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту 2010.-N1179
19. Попичев М.И.Педагогический анализ диагностики студентов юридического института, посещающих дисциплину "Физическое воспитание" 2010.-N1183
20. Попович О.І., Федак С.С., Романчук С.В.Спеціальна фізична підготовка як засіб адаптації до стрес-факторів навчально-бойової і бойової діяльності військовослужбовців 2010.-N1188
21. Попрошаєв О.В., Чумаков О.В., Кашинський Г.А.Вплив різних форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень індивідуального здоров'я студентів (1-3 курсів) 2010.-N1191
22. Путров С.Ю., Мерзлікіна О.А.Особливості психічного стану хворих на інфаркт міокарда на санаторному етапі реабілітації 2010.-N1195
23. Романчишин О., Сидорко О., Дика М.Соматичне здоров'я, адаптаційний потенціал, фізичний стан та біологічний вік студентів педагогічного коледжу 2010.-N1198
24. Романчук С.В., Боярчук О.М., Романчук В.М.Сучасний стан та перспективні напрямки вдосконалення фізичної підготовки сухопутних військах 2010.-N11102
25. Сватьєв А.В., Безкоровайна Л.В.Аналіз підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності у вищих навчальних закладах 2010.-N11106
26. Семенова О.Є. , Афонін В.М.Комплексний контроль фізичної підготовленості молоді у вищих навчальних закладах 2010.-N11110
27. Семченко Н. О.Впровадження ідей здоров'язберегаючої педагогіки у навчально-виховний процес ВНЗ 2010.-N11113
28. Смолякова І.Д.Креативна технологія формування здорового способу життя студентів технічних ВНЗ 2010.-N11117
29. Соколенко В.Л., Соколенко С.В.Кореляція показників специфічного імунітету за умов помірних фізичних навантажень, зумовлених заняттями фізичною культурою 2010.-N11120
30. Темерівська Т.Г.Стан готовності студентів факультету фізичної культури та здоров'я людини до майбутньої професійної діяльності 2010.-N11123
31. Яшна О.П.Характеристика дітей як суб'єктів навчання адаптивній фізичній культурі в умовах центрів соціальної реабілітації 2010.-N11125


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com