ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2014, N1
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2014, N1

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Арефьев В. Г.Моделирование дифференцированной физической подготовленности школьников 2014.-N01.3
2. Артеменко Б.О.Значимість тактичної підготовленості волейболістів різного рівня майстерності у їх ігровій діяльності 2014.-N01.9
3. Івахненко А.А.Порівняльна характеристика розвитку психомоторної сфери глухих дітей молодшого шкільного віку та їх однолітків зі збереженим слухом 2014.-N01.13
4. Козіна Ж.Л., Борисюк М.В., Базилюк Т.А.Програма розвитку рухових функцій дітей із затримкою психічного розвитку 2014.-N01.18
5. Козина Ж.Л., Ильницкая А.С., Коломиец Н.А., Барыбина Л.Н., Цеслицка Мирослава, Станкевич Блазей, Пилевска Веслава.Влияние комплексного применения оздоровительных методик пилатеса и бодифлекса на уровень функциональных возможностей студентов 2014.-N01.24
6. Кутек Т.Б.Концептуальна модель управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках 2014.-N01.31
7. Марченко О.Ю.Особливості гендерної ідентичності у школярів різного віку 2014.-N01.37
8. Мухамед'яров Н. Н.Методика проведення інструктажу студентів ВНЗ з техніки безпеки на заняттях фізичною культурою в тренажерному залі 2014.-N01.42
9. Омельяненко В.І.Динамічна медитація в спортивних танцях 2014.-N01.46
10. Попрошаєв О.В., Чумаков О.В.Анатомо-морфологічні особливості кваліфікованих ватерполістів в залежності від ігрового амплуа 2014.-N01.51
11. Смирнова Ю.В., Сайкина Е.Г.Эффективность влияния применения технологии регулирования процесса занятий физическими упражнениями посредством музыкального сопровождения на снижение уровня школьной тревожности учащихся первых классов 2014.-N01.57
12. Старченко А.Ю.Динамика показателей физкультурной образованности старших дошкольников под влиянием комплекса мероприятий по оптимизации физкультурного образования 2014.-N01.64
13. Сышко Д.В.Влияние паравертебральной миорелаксации на мозговое кровообращение у спортсменов 2014.-N01.69
14. Тищенко В.О.Методологічні основи сучасної системи підготовки гандболістів вищої кваліфікації 2014.-N01.76
15. Федак С.С.Кореляційний аналіз показників фізичного стану, здоров'я та фізичної підготовленості військовослужбовців, які брали участь у миротворчих операціях 2014.-N01.80
16. Приступа Т.Д., Болах Бартош. Тренировки, ориентированные на улучшение здоровья среди женщин в избранных фитнесс клубах 2014.-N01.85


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com