ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N11
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N11

rus eng
Формат PDF (2,4 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Антонов С.В., Бріскін Ю.А., Пітин М.П.Зміни інтегральних показників кваліфікованих стрільців з лука під впливом експериментальної програми удосконалення технічної підготовленості 2012.-N11.5
2. Артюшенко О.Ф., Артюшенко А.О., Нечипоренко Д.Л.Методика формування психомоторних здібностей у процесі занять фізичною культурою в загальноосвітній школі 2012.-N11.10
3. Блавт О.З.Інформативні показники рівня фізичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів ВНЗ 2012.-N11.14
4. Василенко М.М.Сучасний стан та проблеми підготовки фітнес-тренерів в США 2012.-N11.19
5. Галимский В.А.Состояние физического развития и физической подготовленности юных каратистов на этапе формирующего эксперимента 2012.-N11.23
6. Грибан Г.П.Оцінювання ефективності впровадження моделі методичної системи фізичного виховання студентів-аграріїв 2012.-N11.27
7. Долинний Ю.О.Фізичне удосконалення майбутніх фахівців менеджменту 2012.-N11.31
8. Євтух М.І., Григус І.М.Покращення функціонального стану студентів за допомогою запропонованої методики оздоровлення 2012.-N11.34
9. Запорожанов В., Борачински Т.Эмпирическая надёжность диагностических и прогностических оценок физических кондиций детей, занимающихся спортом 2012.-N11.38
10. Козина Ж.Л., Ягелло Вл., Ягелло М.Система закономерностей индивидуальной динамики эффективности соревновательных действий спортсменов в игровых видах спорта 2012.-N11.43
11. Лутовінов Ю.А., Олешко В.Г., Лисенко В.М., Ткаченко К.В.Показники швидкісної та вибухової сили у підготовчому періоді річного макроциклу юних важкоатлетів і важкоатлеток різних груп вагових категорій 2012.-N11.51
12. Макарова Е.В.Динаміка змін активності реакцій вільнорадикального окиснення у студентів із наслідками дитячого церебрального паралічу за ходом навчального процесу 2012.-N11.55
13. Микитюк С.О.Ресурсний підхід в здоров'язберігаючій системі підготовки майбутніх учителів 2012.-N11.59
14. Мусаханов А.К., Мусаханов З.А.Сравнительная оценка эффективности игрового метода при совершенствовании техники борьбы за захват юных дзюдоистов 2012.-N11.63
15. Ольховий О.М.Ваговий коефіцієнт показників інтегральної оцінки готовності майбутніх офіцерів до управління фізичною підготовкою 2012.-N11.67
16. Париш Мохаммадреза.Изменение показателей миотонометрии под влиянием программы физической реабилитации у футболистов с повреждением передней крестообразной связки 2012.-N11.72
17. Присяжнюк С.І.Вплив малих форм активного відпочинку на розумову діяльність студентів аграрних ВНЗ 2012.-N11.76
18. Проскуров Е.М.Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у мальчиков 10 - 11 лет после статических упражнений с собственной массой тела 2012.-N11.79
19. Решетняк О.А.Особенности реагирования системы кровообращения спортсменов на физическую нагрузку в зависимости от содержания биоэлементов в организме 2012.-N11.85
20. Салатенко І.О.Шляхи покращення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів економічних спеціальностей 2012.-N11.90
21. Смоляр И.И, Иващенко Е.А.Изучение личности лидера и стиля его взаимодействия в спортивной команде 2012.-N11.94
22. Степанченко Н.І.Вплив мотивації на ефективність професійно-педагогічної діяльності викладачів вузів фізкультурно-спортивного профілю 2012.-N11.98
23. Цыганенко О.И., Склярова Н.А., Першегуба Я.В., Оксамытная Л.Ф., Путро Л.М. Концепция экологической стратегии "Олимпийский спорт для сохранения природы" при проведении зимних Олимпийских игр 2022 в Украинских Карпатах 2012.-N11.101
24. Шепеленко Г.П., Прусик Кристоф, Прусик Катерина, Єрмаков С.С.Термінологічні поняття та структурні особливості техніки ходьби з палицями 2012.-N11.108
25. Богущески Дариуш, Адамчук Якуб Грегощ, Курковска Беата.Оценка физической активности людей с ограниченными возможностями модифицированным Международным вопросником физической активности (IPAQ). 2012.-N11.113
26. Борисова О.В.Теннис: история и современность 2012.-N11.119
27. Чеслинска Мирослава, Напиерала Марек, Станкевич Блазей, Ермаков Сергей.Оценка изменений соматических особенностей и двигательных способностей учеников гимназии в Крусзвицах 2012.-N11.125
28. Копаньский Р., Колачковский З., Рынкевич Т., Приймаков О., Копаньский Д., Вальчак З.Статическая мышечная сила у тренирующихcя и нетренирующихся студенток 2012.-N11.134
29. Стех М., Скробески Я., Вноровски Л.Модельные характеристики прыжковых действий волейболисток высокой квалификации 2012.-N11.143


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com