ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N7
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N7

rus eng
Формат PDF (2,1 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бубка С.Н.А.Д. Бутовский о системе физического воспитания в Англии 2012.-N7.5
2. Андрійчук О.Я.Фізична реабілітація як базова складова лікування та реабілітації жінок, хворих на гонартроз ІІІ рентгенологічної стадії 2012.-N7.10
3. Байкіна Н.Г., Пиптюк П.Ф.Методика корекції рухової сфери у глухих школярів під час орієнтування на заняттях з оздоровчого туризму 2012.-N7.15
4. Безпалий С. М., Романчук В. М., Ахрамович П. П.Фізична підготовка науково-педагогічного складу ВНЗ МВС України та ставлення офіцерів-викладачів до її удосконалення 2012.-N7.25
5. Бондарь Е.М., Носова Н.Л.Современные подходы к контролю пространственной организации тела школьников в процессе физического воспитания 2012.-N7.32
6. Віндюк П.А.Реабілітація підлітків хворих на церебральний параліч засобами фізичної культури 2012.-N7.35
7. Гагара В.Ф., Ковтун О.С.Роль дозованої ходьби у фізичній реабілітації дітей з бронхіальною астмою 2012.-N7.39
8. Гагара В.Ф., Онищук І.В.Методи корекції постави молодших школярів засобами фізичних вправ 2012.-N7.43
9. Грибан Г.П.Нормування фізичних навантажень шляхом самооцінки студентами рівня фізичного стану і працездатності 2012.-N7.47
10. Гуменний В.С.Особливості фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів, які мають захворювання опорно-рухового апарату 2012.-N7.50
11. Демінська Л.О.Аналіз ціннісної орієнтації майбутніх вчителів фізичного виховання 2012.-N7.54
12. Кашуба В.О., Футорний C.М., Андрєєва О.В.Оцінювання та аналіз складових здорового способу життя студентської молоді 2012.-N7.59
13. Коваленко М.І., Попадюха Ю.А.Комплексна фізична реабілітація після травм кисті 2012.-N7.66
14. Копа В.М.Спроба аналізу функціонального стану сучасних студентів технічного вищого навчального закладу 2012.-N7.69
15. Ли Юйгань, Ма Хаоцзэ, Чен Ден, Ща Юи.Работа рук и ног в процессе движения по вертикальной лестнице инвалидов в протезе нижних конечностей 2012.-N7.73
16. Маковецька Н.В.Базові поняття системи професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності 2012.-N7.77
17. Осіпов В.М., Орловська В.В.Методологічні основи сучасної теорії фізичної підготовки спортсменів високого класу 2012.-N7.82
18. Пасічник В. М., Сосновський Д. Д.Оцінка фізичного і розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку 2012.-N7.86
19. Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Иванова С.Д., Крайняя Н.В., Соколова В.Ю.Особенности психофизиологического статуса мальчиков 9-10 лет 2012.-N7.92
20. Стасюк Р.М., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л.Методологічні і психологічні аспекти формування особистості фахівця з фізичного виховання 2012.-N7.96
21. Степанченко Н.І., Матвійчук Т.Ф.Вирішення учбово-педагогічних задач як умова формування педагогічної позиції у студентів ВНЗ фізкультурного профілю 2012.-N7.99
22. Сышко Д.В., Савина К.Д., Кровяков В.Ф.Кожный кровоток у женщин, тренирующихся в беге на средние и длинные дистанции 2012.-N7.103
23. Хандога Я.В.Оцінка та відношення до здоров'я студенток педагогічних спеціальностей в процесі фізичного виховання професійно - прикладної спрямованості 2012.-N7.107
24. Царук О.В.Силова підготовка юнаків старших класів на уроках фізичної культури 2012.-N7.111
25. Шахненко В. І.Моніторинг здоров'я як умова уведення індивідуальної оздоровчої програми учня 2012.-N7.115
26. Шевяков О.В.Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічної системи діяльності спортсменів 2012.-N7.120
27. Шуба В.В.Психолого-педагогічна організація навчально-тренувального процесу паралімпійців з ураженням опорно-рухового апарату 2012.-N7.126
28. Чеслинска Мирослава, Напиерала Марек, Дикс Барбара, Станкевич Блазей.Соматическое строение спортсменов, тренирующихся в таэквондо (WTF) в клубе "Пятнадцать" в Быдгощ 2012.-N7.130
29. Мехрдад Хефзоллесан, Сохраб Гхалехгир, Насер Бехпоор.Эффекты 30 часового лишения сна в снижении базовых футбольных умений футболистов 2012.-N7.137
30. Реза Андам, Мехр али Хеммати Незхад, Казем Данеш Сани.Взаимосвязь между стилями лидерства менеджеров университетов физического воспитания и спортивных добровольцев 2012.-N7.142


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com