ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N6
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N6

rus eng
Формат PDF (1,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бубка С.Н.Алексей Бутовский о системе физического воспитания во Франции 2012.-N6.5
2. Альошина А.І.Особливості застосування лікувальної фізичної культури для дітей хворих на бронхіальну астму 2012.-N6.12
3. Бандуріна Є.В., Шпитальна О.М.Застосування комплексної методики фізичної реабілітації при хронічному обструктивному бронхіті у чоловіків 2012.-N6.16
4. Бандуріна К.В., Бабакова І.О.Комплексний підхід до корекції функцій опорно-рухового апарату при порушеннях постави у дошкільників ортопедичної групи 2012.-N6.21
5. Безугла Л. І.Особливості післядипломній педагогічній освіти вчителів фізичної культури 2012.-N6.25
6. Бондар А. С.Сучасні форми організації рекреаційно-оздоровчої роботи з населенням 2012.-N6.29
7. Бочкова Н.Л.Обґрунтування методичних підходів до визначення характеристик фізкультурно-оздоровчих занять 2012.-N6.33
8. Валькевич А.В., Бычук А.И.Влияние программы профилактики нарушений сводов стопы на сагиттальный профиль стопы у детей младшего школьного возраста 2012.-N6.36
9. Войтович І. М.Динаміка впровадження профільного навчання старшокласників за спортивним напрямком в Україні 2012.-N6.41
10. Волошин О. Р.Роль здоров'язбережувальних технологій в освітньому процесі 2012.-N6.47
11. Гончаренко М. С., Тимченко А. М.Розвиток валеологічних знань студентів у процесі застосування індивідуальних оздоровчих програм у позааудиторній роботі 2012.-N6.51
12. Демінська Л.О.Фізичне здоров'я учня як головна цінність педагогічного процесу 2012.-N6.54
13. Драгнєв Ю. В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в інформаційно-освітньому просторі: інформаційні технології в навчальному процесі 2012.-N6.59
14. Єфремова А.Я.Визначення рівня фізичної підготовленості майбутніх інженерів залізничного транспорту 2012.-N6.62
15. Журід С.М., Слеман Ребаз, Шаленко В.В.Педагогічні аспекти використання спостережень за передачами м'яча у футболістів першої ліги 2012.-N6.65
16. Зубченко Л.В.Основні мотиви творчої діяльності при формуванні педагогічної творчості майбутніх вчителів фізичного виховання 2012.-N6.71
17. Карло В.Г.Проблеми формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури в контексті інформатизації освіти 2012.-N6.74
18. Квасниця О.М., Базильчук О.В.Показники змагальної діяльності регбістів молодіжного чемпіонату Європи U-20 2012.-N6.77
19. Конова Л.А.Психологічна корекція постстресового стану студентів засобами фізичного виховання 2012.-N6.80
20. Корж Н.Л.Мотивоційно-ціннісне ставлення студентів технічних спеціальностей до самостійних занять фізичною культурою 2012.-N6.84
21. Коробейніков Г. В., Радченко Ю. А.Прояв інтуїтивного мислення в умовах змагальної діяльності у спортсменів в залежності від психофізіологічного стану 2012.-N6.87
22. Лошицька Т.І.Аналіз розвитку сили різних м'язових груп у дівчат 18 - 20 років 2012.-N6.91
23. Орленко Н.А.Експериментальна перевірка результатів дослідження фізичної підготовленості майбутніх фахівців авіаційного профілю 2012.-N6.94
24. Попрошаєв О.В., Островський М.В., Чумаков О.В.Взаємозв'язок між показниками рівня фізичного розвитку та технічною підготовленістю у кваліфікованих ватерполістів залежно від ігрового амплуа 2012.-N6.98
25. Приходько С.І.Порівняльний аналіз біологічного віку юнаків і дівчат студентського віку 2012.-N6.104
26. Черняков В.В.Класифікація професійних ситуацій вчителя фізичної культури 2012.-N6.107
27. Шамардин В.Н.Направленность и динамика тренировочных нагрузок в практике подготовки футболистов высокой квалификации 2012.-N6.111
28. Шимечко І.М., Магльований А.В.Характеристика показників швидкісно-силової підготовленості важкоатлетів високої кваліфікації 2012.-N6.115
29. Романовска-Толлочко Анна, Миедзинска Беата.Психологическо-педагогическое воспитание будущих учителей в разных типах вуза 2012.-N6.119
30. Воробьёва А.В.Программа рекреационно-оздоровительных занятий для подростков из акцентуациями характера. 2012.-N6.124


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com