ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N5
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N5

rus eng
Формат PDF (2,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бубка С.Н.А.Д. Бутовский о системе физического воспитания в Швеции 2012.-N5.5
2. Бишевець Н.Г.Засоби фізичного виховання як захід відновлення розумової працездатності студентів в умовах інформатизації освіти 2012.-N5.10
3. Болтєнкова О.М.Шляхи створення середовища здорового способу життя у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації 2012.-N5.13
4. Буренко М.С.Педагогічні умови формування фахових компетенцій майбутніх тренерів-викладачів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 2012.-N5.16
5. Валькевич О.В.Вплив програми профілактики порушень склепінь стопи на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку 2012.-N5.22
6. Волков В.Л., Мішаровський Р.М.Методика розвитку сили та швидкісно-силових здібностей у студентів основної медичної групи 2012.-N5.27
7. Воропай С.М.Динаміка прояву силових здібностей у дівчаток 4-13 років центрального регіону України 2012.-N5.32
8. Гацко О.В.Корекція функціонального стану студенток спеціального навчального відділення засобами оздоровчої ходьби та бігу 2012.-N5.37
9. Глущенко Н.В.Корекція фізичного стану студентів 19-20 років засобами плавання в процесі кондиційного тренування 2012.-N5.41
10. Горобей М.П.Проблеми надлишкової ваги та ожиріння школярів і студентів 2012.-N5.47
11. Гуніна Л.М.Доцільність використання композицій на основі бурштинової кислоти в спорті вищих досягнень 2012.-N5.50
12. Гунько П. М.Педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованого підходу у процесі занять фізичними вправами силової спрямованості 2012.-N5.55
13. Довганик М.С., Чичкан О.А., Сіренко Р.Р.Параметри альфа - ритму у студентів, які займаються оздоровчим бігом 2012.-N5.59
14. Дорошенко Е.Ю., Шалфєєв П.О.Тестування в системі педагогічного контролю технічної підготовленості футболістів 2012.-N5.63
15. Драгнєв Ю. В.Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури в інформаційно-освітньому просторі 2012.-N5.68
16. Кемкіна В.І.Вплив ігрової діяльності на психофізичний розвиток дорослих сліпих 2012.-N5.72
17. Козачинська В.В.Суб'єкт інформаційного суспільства: "образ тіла", спорт та "виклики" тілесності 2012.-N5.76
18. Королінська С.В.Вплив фізичного виховання на рівень адаптації студентів до навчальної діяльності 2012.-N5.80
19. Криворученко О.В.Методики оцінки фізичного стану спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з бігу на короткі і середні дистанції 2012.-N5.83
20. Максименко І.Г.Перспективи використання досвіду підготовки резерву у циклічних дисциплінах в системі багаторічного тренування у спортивних іграх 2012.-N5.86
21. Мох'д Халил Мох'д Абдель Кадер, Париш Мохаммад Реза, Никаноров А.К.Использование плиометрической тренировки в физической реабилитации спортсменов игровых видов спорта с повреждением капсульно-связочного аппарата коленного сустава 2012.-N5.89
22. Навтіков О.Е., Мут'єв А.В., Сишко Д.В.Вплив програми олімпійської освіти на рівень соматичного здоров'я та рухової підготовленості школярів загальноосвітніх шкіл 2012.-N5.92
23. Науменко О. І.Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації навчання 2012.-N5.96
24. Никифоров А.Є.Актуальність проблеми формування соціального здоров'я майбутніх педагогів у процесі фізичного виховання 2012.-N5.99
25. Прудникова М. С., Сак А Е.Динамика физической подготовленности велосипедисток 15-ти лет на этапе специализированной базовой подготовки 2012.-N5.102
26. Радченко Ю.А.Аналіз змагальної діяльності українських борців з найсильнішими борцями світу (на основі результатів чемпіонату світу з греко-римської боротьби 2011 року) 2012.-N5.108
27. Сидорова Т.В., Котляр С.М., Бізін В.П.Побудова тренувального процесу лижників-гонщиків до змагань з скіатлону 2012.-N5.112
28. Таран Л.Н.Построение тренировочного процесса в восстановительных микроциклах у юных лыжников-гонщиков 2012.-N5.116
29. Христова Т.Є.Сучасні підходи до фізичної реабілітації дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання 2012.-N5.119
30. Царук О.В., Царук В.С.Дослідження динаміки витривалості хлопців 13-14 років, які займаються в спортивній секції з футболу за експериментальною програмою 2012.-N5.124
31. Цимбалюк Ж.О., Чорний О.І., Кос'ян А.В., Шевцов О.О.Оцінка ефективності засвоєння програми з дисципліни "фізичне виховання" студентами педагогичних спеціальностей 2012.-N5.128
32. Юрченко О.А.Особливості вертикальної стійкості дітей молодшого шкільного віку з вадами зору 2012.-N5.133
33. Приступа Татьяна, Болах Евгениуш, Болах Бартош, Мигасевич Юлиуш, Палига Здислав.Оценка физического развития женщин в возрасте после 60 лет 2012.-N5.137
34. Радзиевский Павел, Малиновска Агнешка, Марциняк Моника, Демкевич Даниель, Радзиевская Мария.Диагностика и функциональная физиотерапия при повреждениях передньо-медиального связочного комплекса коленного сустава 2012.-N5.148
35. Ношин Бенар, Мохсен Логхмани.Взаимоотношение между целевой ориентацией и спортивным выбором среди атлетов 2012.-N5.154


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com