ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N12
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N12

rus eng
Формат PDF (3,0 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бабенко В.Г., Євдокимова Л.Г., Тупиця Ю.І., Хапсаліс Г.Л.Загальні передумови успішності фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи 2011.-N12.5
2. Без'язичний Б.І., Сірий О.В., Лісенчук Г.А., Горчанюк Ю.А.Сучасні методики розвитку вибухової сили у футзалістів 2011.-N12.9
3. Борова Т. А.Концепція освітнього коучингу 2011.-N12.12
4. Бубка С.Н.Современный олимпийский спорт: экономический механизм саморазвития 2011.-N12.17
5. Васьков Ю.В.Основні складові змісту фізкультурної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 2011.-N12.25
6. Гончар О.В.Студійна організація педагогічної взаємодії учасників навчального процесу вищої школи 2011.-N12.29
7. Зайцев В.П., Манучарян С.В., Хагнер-Деренговска М., Ермаков С.С.Основные положения лечебной физической культуры при заболеваниях органов мочевыделения в послеоперационном периоде 2011.-N12.33
8. Кемкіна В.І.Проблема психофізичного розвитку дорослих сліпих та корекція їх стану засобами ігрової діяльності 2011.-N12.38
9. Козлова О.К.Напрями дослідження проблеми підготовки спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації (на прикладі легкої атлетики) 2011.-N12.42
10. Кравчук Т.М., Рядинська І.А., Литовко Т.В., Спузяк В.Б.Методика розвитку здібності до збереження рівноваги у дітей середнього шкільного віку засобами художньої гімнастики 2011.-N12.46
11. Кульчицький З.Й.Сила м'язів рук у спортсменів гирьового спорту при різних метеорологічних ситуаціях 2011.-N12.50
12. Курко Я.В.Плавання - засіб фізичної реабілітації у чутливих до зміни погоди людей 2011.-N12.54
13. Муть'єв А.В., Муть'єва І.М.Змагання в Херсонесі в античний період 2011.-N12.58
14. Норейко С.Б.Особенности газообмена здоровых людей работоспособного возраста 2011.-N12.61
15. Омельченко Т.Пріорітетні фактори структури донозологічного стану організму дітей молодшого шкільного віку 2011.-N12.64
16. Павленко Ю.О.Склад та структура системи науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів до олімпійських ігор 2011.-N12.68
17. Паєвський В.В. Горчанюк Ю.А.Вплив методики розвитку швидкісно-силових якостей на військово-професійну діяльність курсантів 2011.-N12.73
18. Печко О.М.Способи розв'язання професійних ситуацій майбутніми фахівцями фізичного виховання 2011.-N12.78
19. Попрошаєв О.В., Чумаков О.В., Кашинський Г.А.Вплив традиційної, традиційно-секційної та секційної форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень соматичного здоров'я студентів-юристів (1-4 курсів) 2011.-N12.81
20. Прозар М. В.Ефективність експериментального змісту фізичного виховання в оволодінні учнями 4-5 класів прийомами гри у волейбол і гандбол 2011.-N12.85
21. Рубан Л.А.Диференційована комплексна фізична реабілітація при хронічному обструктивному захворюванні легенів 2011.-N12.90
22. Слюсарчук В. В., Єдинак Г.А.Програмування занять фізичними вправами для покращення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку 2011.-N12.97
23. Статьєв С.І.Орієнтація у просторі - одне зі складових танцювальних рухів глухих дітей 6-10 років 2011.-N12.102
24. Сутула В.О.Фактори, які впливають на формування у дітей середнього та старшого шкільного віку ставлення до шкідливих звичок 2011.-N12.105
25. Cухобок О.Ю.Засоби інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури 2011.-N12.109
26. Татарчук І.Аналіз виступу українських ветеранів спорту на I Європейських іграх майстрів (Швеція, 2008 р.) 2011.-N12.113
27. Твеліна А.О.Технологія педагогічної діяльності з формування спеціальних рухових навичок майбутніх учителів фізичної культури засобами фітнесу 2011.-N12.116
28. Тимошенко Ю.О.Фізична культура в умовах становлення радянської тоталітарної культури (1920-ті рр.) 2011.-N12.121
29. Шимечко І.М.Співвідношення засобів тренувальної роботи важкоатлетів високої кваліфікації різних вагових категорій 2011.-N12.126
30. Юрчук С. М.Використання сучасних фітнес технологій у фізкультурно-оздоровчих заняттях із чоловіками в умовах фітнес клубу 2011.-N12.132
31. Яловик В.Т.Використання проблемних ситуацій при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання 2011.-N12.135
32. Ярмощук О.О.Дидактичні ігри в системі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту 2011.-N12.139
33. Сзтейнберг А., Ясински Т.Величина физического расстояния, декларированного студентами в различных ситуациях 2011.-N12.143


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com