ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N10
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N10

rus eng
Формат PDF (3,4 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Боднар І.Р., Вітос Я.К.Єдність навчання, виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку у процесі занять карате 2011.-N10.5
2. Бондаренко В. В.Ефективність впровадження методики формування психофізичної готовності майбутніх правоохоронців до діяльності в умовах ризику 2011.-N10.10
3. Вовк Л.В.Соціально-біологічні та психолого-педагогічні основи формування культури здорового способу життя особистості 2011.-N10.14
4. Горобей М.П.Проблеми збалансованого харчування студентів 2011.-N10.20
5. Дорошенко Э.Управление технико-тактическим мастерством спортсменов в игровых командных видах спорта с учетом игрового амплуа 2011.-N10.23
6. Зубов Є.В., Трофимов В.А.Рухливі ігри та легкоатлетичні вправи як засіб підвищення швидкісних можливостей учнів середнього шкільного віку 2011.-N10.28
7. Коваленко С.О., Гречуха С.В.Динаміка проходження кілометрової дистанції у веслуванні на байдарках та каное на чемпіонатах світу 2009-2011 років 2011.-N10.33
8. Коробєйніков Г.В., Козіна Ж.Л., Лахно О.Г.Особливості фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 1-5 років 2011.-N10.37
9. Кугаевский С.А.Использование принципиальных моделей в подготовке шорт-трековиков высокой квалификации 2011.-N10.42
10. Олешко В.Г., Шимечко И.М.Содержание тренировочного процесса тяжелоатлетов высокой квалификации 2011.-N10.49
11. Ольховик А. В.Фізична реабілітації студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом 2011.-N10.54
12. Помазан А.А.Рухові характеристики хлопчиків 4-6 років для визначення перспективності до занять гімнастикою 2011.-N10.57
13. Пріма Р.М.Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: методологічні підходи 2011.-N10.61
14. Прозар М. В., Єдинак Г. А.Вияв і зміна показників фізичного стану учнів 4-5 класів при реалізації чинного змісту фізичного виховання 2011.-N10.66
15. Сергиенко Л.П., Лишевская В.М.Проблемы генетической диагностики: серологические маркеры в прогнозе развития скоростных способностей человека 2011.-N10.72
16. Слюсарчук В. В.Характеристика функціональних показників дітей різних соматотипів у період між 8 і 10 роками 2011.-N10.77
17. Стеценко А. І.Дитячо-юнацький пауерліфтинг у системі ДЮСШ 2011.-N10.84
18. Сушко Р. О.Експериментальна перевірка ефективності способу оцінки і моделювання техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток 2011.-N10.89
19. Хорошуха М.Ф.До природи агресивності юних спортсменів 13-16 років, які спеціалізуються у різних видах спорту через призму досліджень цього феномену у їх однолітків-спортсменок (повідомлення четверте) 2011.-N10.97
20. Шевченко С.М.Формування та актуалізація пізнавальних мотивів як засіб розвитку аналітичного мислення студентів 2011.-N10.100
21. Шишлова Д.В.Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кваліфікованих дзюдоїсток 2011.-N10.105
22. Борачински Томаш, Запорожанов Вадим.Быстрота обучаемости сложным движениям как критерий координационных способностей обследованных. 2011.-N10.110
23. Кортас Якуб, Прусик Кристоф, Прусик Катерина, Оссовски Збигнев, Белава Лукаш, Виеч Моника.Изменения в профилограммах физической подготовки женщин в возрасте 60 - 75 лет под влиянием оздоровительной тренировки 2011.-N10.119
24. Прусик Катерина, Лапсо Януш, Гиованис Василиус, Прусик Кристоф.Возраст и половые различия в силе ног и активизации движений 2011.-N10.125


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com