ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N7
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N7

rus eng
Формат PDF (2,1 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Балан Б.А., Свириденко А.В. Ігрова діяльність футболістів 19-20-річного віку в професійних командах 2-ої ліги чемпіонату України з футболу 2011.-N7.3
2. Балан Б.А., Свириденко А.В. Ігрова діяльність футболістів 19-20-річного віку в професійних командах 2-ої ліги чемпіонату України з футболу 2011.-N7.3
3. Башавець Н.А.Стан захворюваності сучасної студентської молоді та шляхи його поліпшення 2011.-N7.6
4. Борова Т.А. Розвиток теорії адаптивного управління у контексті вищого навчального закладу 2011.-N7.11
5. Віндюк П.А., Волкова С.С.Використання рухливих ігор у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем 2011.-N7.15
6. Давиденко О.В., Гагара В.Ф.Фізична реабілітація хворих з пошкодженнями передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглобу в післяопераційоному періоді 2011.-N7.19
7. Драгнєв Ю.В.Інформаційна культура майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійного розвитку в умовах інформаційно-освітнього простору 2011.-N7.22
8. Жирнов А.В., Бондарь А.А.Сравнительный анализ структуры спортивной тренировки в академической гребле и гребле на байдарках и каноэ 2011.-N7.25
9. Кисла Н.Ю.Поняття дидактичної підтримки у навчанні студентів із соматичними захворюваннями 2011.-N7.29
10. Козлов Ю.В., Лазарева Е.Б.Детерминанты возникновения нефиксированных нарушений ОДА у детей дошкольного возраста 2011.-N7.34
11. Колесник І.О.Учитель - головна фігура педагогічного процесу (історико-педагогічний аспект) 2011.-N7.38
12. Коробейніков Г.В., Коробейнікова Л.Г., Аксютин В.В.Особливості сприйняття та переробки зорової інформації у боксерів із різним стилем ведення поєдинку 2011.-N7.41
13. Криличенко О.В.Стан і перспективи розвитку системи фізичного виховання у вищіх навчальних закладах України 2011.-N7.45
14. Куделко В.Е., Улаєва Л.О., Шевченко О.О.Позитивний вплив вправ для розвитку координації у студентів, які займаються фізичним вихованням у групі ЛФК 2011.-N7.49
15. Ли Бо, У Дунфан, Се Цюньсян.Анализ кинематики техники фуэте на 720° классического балета 2011.-N7.54
16. Ли Юйган, Джао Ленвын, Уан Ли, Ма Хаоцзэ.Биодинамические особенности Сюанцзы Чжуанти 720° 2011.-N7.57
17. Литовка М.В., Бандуріна К.В.Використання методу стрейн-контрстрейн у реабілітації хворих з міофасціальним больовим синдромом попереково-крижового відділу хребта 2011.-N7.60
18. Манжуловский В.Н., Мохамед Али.Клинико-физиологическое обоснование использования средств физической реабилитации при хирургических заболеваниях 2011.-N7.64
19. Назин В.А.Исследование скоростно-силовой подготовки таэквондистов различного возраста и квалификации 2011.-N7.68
20. Самоленко Т.В.Индивидуальный опыт построения тренировочного процесса на этапах непосредственной подготовки к главным соревнованиям в беге на средние дистанции 2011.-N7.71
21. Сышко Д.В., Савина К.Д., Сышко Г.Д.Вегетативный компонент функции равновесия у спортсменов различных квалификаций 2011.-N7.77
22. Тимошенко Ю.О.Становлення фізкультурної науки в Україні 2011.-N7.80
23. Ткач Г.В.Проблема вивчення передового педагогічного досвіду 2011.-N7.83
24. Ткаченко О.Г. Нормативне забезпечення "дисциплінарних стимулів" (друга половина ХІХ ст.) 2011.-N7.86
25. Хорошуха М.Ф.Вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на рівень тривожності юних спортсменів 13-16 років 2011.-N7.89
26. Ціпов'яз А.Т., Бондаренко Г.М.Комплексний контроль спортивної підготовленості списометальників на етапах спеціалізації та спортивного вдосконалення 2011.-N7.93
27. Чернозуб А.А.Вміст гормону кортизолу в крові юнаків із різним рівнем фізичної підготовки та його зміни в процесі разових тренувальних занять з атлетизму 2011.-N7.97
28. Шериф Сархан.Психологические характеристики групповой сплоченности спортсменов 2011.-N7.100
29. Шуба Л.В.Методика застосування вправ з тенісу з різним обсягом рухової активності для молодших школярів на уроках фізичної культури 2011.-N7.103
30. Владислав Ягелло, Марина Ягелло, Жаннета Козина.Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, занимающихся рекреационным фитнесом 2011.-N7.107
31. Рахім Рамзанінеджад, Фарад Рахманіна, Мер Али Хемматімеджад, Ноошін Бенар, Місаг Хосен Кештан.Мета участі класів у фізичному вихованні 2011.-N7.111


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com