ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N5
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N5

rus eng
Формат PDF (2,3 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Апшай Н.І.Підвищення культури студентів в умовах інформатизації освіти 2010.-N5.3
2. Артюшенко А.О.Особистісна мобільність як довільне управління поведінкою і діяльністю 2010.-N5.6
3. Афонін В.М., Купріненко О.В.Дослідження деяких психічних властивостей особистості курсантів за допомогою психогеометричного тесту 2010.-N5.10
4. Белозьорова Н.О.Практичні аспекти навчання в початкових школах Східноукраїнського регіону (друга половина XIX - початок XX ст.) 2010.-N5.15
5. Воронов Н.П., Шадрина В.В., Брусник В.В.Методика развития силы студентов специальной медицинской группы 2010.-N5.18
6. Ганчар А.И.Выявление параметров оценки гендерных отличий результатов выступления пловцов по нормативам единой спортивной классификации Украины на 2009-2012гг. 2010.-N5.22
7. Гончар О.В.Форми і методи педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи другої половини ХХ століття 2010.-N5.29
8. Гостіщев В. М., Сватьєв А.В.Модельні програми в організації тренувальних занять з академічного веслування 2010.-N5.34
9. Гулбані Р.Ш., Коса А.О.Корекція постави студентів 18-19 років шляхом зміцнення "м'язового корсету" 2010.-N5.40
10. Гулбани Р.Ш., Пакуля Н.В.Физическая реабилитация после артроскопии коленного сустава при повреждении менисков 2010.-N5.43
11. Денисенко Наталія.Науково-дослідницька робота як стратегічний елемент фахової підготовки майбутнього учителя фізичної культури в початковій школі 2010.-N5.47
12. Єрмаков С.С., Кривенцова І.В.Методологічні основи змісту навчальної дисципліни фехтування 2010.-N5.50
13. Єрмакова Т.С.Досвід формування здорового способу життя учнів старших класів у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) 2010.-N5.56
14. Завгородня Р. В., Солонцова А. І., Свєчкарьов І. С., Станішевська Т.І.Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку 2010.-N5.66
15. Защук С. Г., Ивчатова Т.В.Баскетбол в физическом воспитании студентов нефизкультурных вузов 2010.-N5.69
16. Клочко Л.И.Прогнозирование скорости бега на средние, длинные и сверхдлинные дистанции (марафонский бег) 2010.-N5.73
17. Корзан Т. І.Впровадження спеціалізованих комплексів вправ на уроках фізичної культури і здоров'я вищих професійних училищ комп'ютерних технологій та будівництва 2010.-N5.76
18. Косинський Е.О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М.Стан серцево-судинної системи студентів першого року навчання 2010.-N5.79
19. Курашова В.О. Реалізація ідеї самодіяльності у навчанні у вітчизняних гімназіях наприкінці ХІХ століття 2010.-N5.82
20. Левченко В.А., Вакалюк І.П., Досин Д.А.Методика тренування інспіраторної мускулатури у дівчат з нейроциркуляторною дистонією 2010.-N5.86
21. Маленюк Т.В.Вдосконалення технічної підготовки спринтерів на початковому етапі спортивного тренування 2010.-N5.90
22. Маляр Е.І., Лебідь М.Р.Методичні прийоми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу 2010.-N5.93
23. Пазиніч С.М.Педагог - детермінуючий фактор у вихованні українського філософського світогляду 2010.-N5.96
24. Пасічник В.Р.Модель професійних компетенцій випускників фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі 2010.-N5.102
25. Пономарьов О. С.Формування кадрів для інноваційного розвитку як стратегічна мета вищої школи 2010.-N5.105
26. Попович О.І.Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ і студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу 2010.-N5.109
27. Прозар Микола.Проблеми і перспективи використання волейболу як засобу покращення фізичного стану учнів загальноосвітніх навчальних закладів 2010.-N5.113
28. Резнік С.М.Критерії та рівні розуміння студентами навчального матеріалу 2010.-N5.116
29. Сидорченко К. М., Овчарук І. С.Ідеомоторне тренування і його роль в активізації процесу навчання курсантів (студентів) з розділу фізичного виховання "Подолання перешкод" 2010.-N5.119
30. Сікура А.Й.Засоби відновлення функцій зв'язочно-м'язової системи людини після фізичних навантажень 2010.-N5.122
31. Сичов С.О.Засоби і методи гармонійного фізичного розвитку студентів у процесі самостійних занять фізичними вправами 2010.-N5.125
32. Собко С.Г.Фізична й психічна сфера в контексті розвитку студентської молоді на етапі навчання у ВНЗ 2010.-N5.129
33. Станішевська Т.І., Галько Т.І.Антропометричний профіль студентів юнацького віку 2010.-N5.132
34. Статьєв С. І.Оцінка когнітивних функцій у дітей з порушеннями зору за допомогою ігрового методу 2010.-N5.136
35. Тимошенко Ю.О.Фізична культура як дзеркало соціальної історії 2010.-N5.140
36. Ткачук В.Г., Битко С.Н.Исследование функциональных резервов сердечно-сосудистой системы спортсменов в процессе соревновательной деятельности с использованием частотного и фрактального методов 2010.-N5.145
37. Толкунова І.В., Бирук Є.С.Діагностика психологічних детермінант самореалізації особистості спортсмена (на прикладі жіночого пауерліфтингу) 2010.-N5.148
38. Турчик І.Х., Шиян О.І., Пітин М.П., Козіброда Л.В.Концептуальні основи формування здоров'я школярів засобами фізкультурної освіти у Великобританії 2010.-N5.151
39. Улізько Віра, Кушнір Василь, Грабчук Андрій.Особливості змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок з настільного тенісу 2010.-N5.155
40. Федак С.С., Севідова Г.О.Силова підготовка, як засіб розвитку фізичної підготовленості військовослужбовців ВВНЗ 2010.-N5.159
41. Хохлова Л.А., Бондар Т.С., Чередніченко М.А., Горіна В.В., Кочина Н.В.Деякі скарги старшокласників на стан фізичного здоров'я 2010.-N5.164
42. Шологон Р.П.Фізична реабілітація в комплексній терапії хворих з каменями сечовода в умовах курорту Трускавець 2010.-N5.168
43. Яворська Т. Є.Визначення ефективності навчально-тренувального процесу кваліфікованих стрибунів у довжину з розбігу 2010.-N5.171


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com