ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N2
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N2

rus eng
Формат PDF (2,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Андрійчук О.Я., Григус І.М.Аналіз дисертаційних робіт з фізичного виховання та спорту за період з 1998 по 2008 роки 2010.-N2.3
2. Баламутова Н. М., Положій В. М., Шейко Л. В., Олійников І. П.Засоби розвитку швидкісних якостей у студентів в плаванні способом батерфляй 2010.-N2.9
3. Бачинська Н.В., Федоряка А.В.Особливості планування тренувального процесу в змагальному періоді для спортсменів 13-15 років, які займаються бальними спортивними танцями 2010.-N2.13
4. Бережанський О.О.Вдосконалення фізичної працездатності та функціонального стану лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки 2010.-N2.18
5. Бойко Г.М.Критерій психологічної ефективності реалізації системи психолого-педагогічного супроводу у спорті інвалідів 2010.-N2.23
6. Бойченко Н.В.Вдосконалення техніко-тактичної майстерності та швидкісних можливостей каратистів стилю "Кіокушинкай" 2010.-N2.27
7. Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань.Отношение жителей провинции Хэбэй (Китай) к физкультурно-оздоровительной деятельности 2010.-N2.31
8. Васильченко Л.В.Професіограма викладача дистанційного курсу в системі післядипломної педагогічної освіти 2010.-N2.34
9. Верблюдов І.Б., Лоза Т.О.Обгрунтування спрощених методів загартування у тренувально-оздоровчих комплексах майбутніх вчителів 2010.-N2.38
10. Гах Р.В.Система фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах України та Польщі другої половини ХІХ - початку ХХ ст. 2010.-N2.42
11. Гунько П.М.Філософсько-педагогічні аспекти фізичного виховання в сучасних умовах 2010.-N2.46
12. Ефимова В.М., Бабкина Е.В.О применении здоровьесберегающих технологий в обучении и воспитании леворуких учащихся 2010.-N2.49
13. Єфремов С.В.Призначення лабораторної роботи як форми науково - дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів 2010.-N2.53
14. Зінов'єва-Орлова О.П.Оцінювання впливу занять важкою атлетикою на жіночій організм 2010.-N2.57
15. Ібрагім Ю.С.Забезпечення мотиваційно-цільового компоненту технології формування культури розумової праці студентів на основі ресурсного підходу 2010.-N2.60
16. Кушнір В.В., Фотуйма О.Я.До проблеми диференціації наукового тезаурусу психомоторних здібностей спортсменів-тенісистів 2010.-N2.65
17. Лиходед В.С., Клопов Р.В., Лиходед Я.В.Континуум нарушений здоровья у детей в регионе АЭС 2010.-N2.68
18. Лисенко С.А.Використання історично-комунікативного досвіду для формування гуманістичної спрямованості педагогічного спілкування майбутніх фахівців 2010.-N2.73
19. Майструк В.В., Пилипко О.О. ,Фотуйма О.Я.Ситуативні детермінанти прояву агресії у спортивній діяльності 2010.-N2.78
20. Микитюк С.О.Витоки наукових основ ресурсного підходу 2010.-N2.83
21. Михайлов В.В., Михайлов В.В., Попович О.І.Оцінювання бігової й тактичної майстерності багатоборців військово-спортивного комплексу у подоланні смуги перешкод 2010.-N2.89
22. Мосенз В.А., Хорьяков В.А., Приходько В.М., Приходько Е.А., Романенко В.А.Структура личности и темпераментальных свойств у дзюдоистов 14-16 лет 2010.-N2.93
23. Нікольський А.Ю.Особливості навчання плаванню студенток вищих навчальних закладів нефізкультурного профілю 2010.-N2.96
24. Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А., Лысенко В.Н., Ткаченко К.В.Содержание тренировочной работы тяжелоатлетов - ветеранов различных групп весовых категорий 2010.-N2.100
25. Островський М.В.Розвиток швидкісних якостей кваліфікованих ватерполістів 2010.-N2.104
26. Перепльотчиков Д.О.Обґрунтування понятійного конструкту "Готовність до організації діяльності ДЮСШ" у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту 2010.-N2.109
27. Помазан А.А.Взаємозв'язок антропометричних даних та фізичних здібностей дітей 4-6 років у прогнозуванні спортивних результатів у гімнастиці 2010.-N2.113
28. Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Иванова С.Д., Соколова В.Ю.Механизмы срочной адаптации юных борцов к специфической деятельности 2010.-N2.118
29. Романенко В.А., Романенко Л.П., Мосенз В.А., Хорьяков В.А., Соколова В.Ю., Иванова С.Д.Реакция организма дзюдоистов 12-13 лет на специфические тренировочные нагрузки 2010.-N2.122
30. Рютін В.В.Соціально-педагогічні умови підготовки старшокласників до служби у збройних силах України 2010.-N2.126
31. Саламаха О.Є.Використання освітніх інтернет-ресурсів у процесі фізичного виховання студентів, що займаються таеквондо 2010.-N2.131
32. Самокиш І.І.Прогнозування результатів в бігові на 600 м дівчаток 7-10 років 2010.-N2.134
33. Самсутіна Н.М.Формування комунікативної компетентності як умова фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури 2010.-N2.137
34. Сватьєв А.В., Гостіщев В.М.Оптимізація побудови тренувальних навантажень в процесі підготовки кваліфікованих веслувальників 2010.-N2.140
35. Седляр Ю.В.К вопросу построения спортивной тренировки в течение года спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге 2010.-N2.145
36. Сергиенко Л.П., Лишевская В.М.Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ пальцев рук человека (сообщение 1) 2010.-N2.148


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com