ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N9
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N9

rus eng
Формат PDF (2,7 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Ажиппо О.Ю., Бутенко К.В., Лукін Б.П.Розвиток системи фізичного виховання в умовах безперервної освіти 2009.-N9.3
2. Андрєєва Олена. Характеристика базових категорій фізичної рекреації 2009.-N9.7
3. Бака Р. Подготовленность студентов в условиях обучения технике горнолыжного спорта 2009.-N9.11
4. Біліченко О.О. Порівняльний аналіз фізіологічних показників тренованості у студентів перших курсів 2009.-N9.15
5. Бойко Г.М. Особливості супроводу змагальної діяльності спортсменів-інвалідів 2009.-N9.18
6. Ганчар А.И. Динамика гендерных отличий результатов выступления сильнейших пловцов на летнем чемпионате России в Москве-2008 2009.-N9.24
7. Гнатюк Т.М. Щодо удосконалення нормативів для оцінки фізичної підготовленості студентів 2009.-N9.29
8. Голубєва М.Г. Принципи місцевого застосування фітопрепаратів при спортивних травмах 2009.-N9.32
9. Гурінович Х.Є., Трач В.М., Зіхор А.У., Чорнобай І.М. Морфо-функціональний стан футболістів 8-10 років у різні періоди початкової підготовки 2009.-N9.36
10. Дорошенко О.Ю. Поняття здоров'яформуючих і здоров'язберігаючих технологій в процесі підготовки вчителів фізичного виховання 2009.-N9.41
11. Дорошенко О.Ю., Мацейко І.І. Профілактика та лікування плоскостопості у дітей середнього шкільного віку 2009.-N9.44
12. Єгупов М.В. Фізичні вправи як спосіб підвищення працездатності, швидкого відновлення функцій організму студентів музичних вузів 2009.-N9.47
13. Запорожанов В.А., Борачински Т. Совершенствование оценки координационных способностей занимающихся физическими упражнениями 2009.-N9.52
14. Кириенко Н.П., Шпак Т.В. Энергетическая стоимость специальной работоспособности велосипедистов 2009.-N9.56
15. Козачук Н.О. Особливості потужності ЕЕГ при розумовій діяльності у полезалежних і поленезалежних досліджуваних 2009.-N9.60
16. Костик Є.В. Проблема формування духовних цінностей у майбутнього спеціаліста 2009.-N9.63
17. Костюкевич В.М. Структура технико-тактической деятельности высококвалифицированных футболистов разных игровых амплуа 2009.-N9.67
18. Латіна Г.О. Виробнича гімнастика як засіб корекції професійного вигорання вчителів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів 2009.-N9.71
19. Лук'янова Ю.С. Вимоги до використання здоров'язберігаючих освітніх технологій 2009.-N9.76
20. Майданюк О.В. Адаптаційні зміни кровообігу м'язів гомілок у представників швидкісно-силових видів спорту 2009.-N9.79
21. Мамери Фарид. Некоторые психолого-педагогические аспекты воспитания студентов-иностранцев средствами физкультурно-массовой работы 2009.-N9.82
22. Марченко О.Ю. Фактори, які впливають на формування цінностей студентів у фізичній культурі 2009.-N9.85
23. Марченко О.Ю. Відношення студентів, які займаються та не займаються спортом до занять фізичним вихованням 2009.-N9.88
24. Мацкевич Н.М., Ковальчук Н.М., Овчаренко Т.Г. Структура управління в галузі туризму 2009.-N9.92
25. Мітова О.О., Забіяка А.В. Ефективність швидкого прориву у баскетболістів 15-16 років під час змагальної діяльності 2009.-N9.95
26. Нестерова Тетяна, Макарова Ольга. Функції стоп у вправах художньої гімнастики 2009.-N9.99
27. Ногас А.О. Поліпшення загальної якості життя хворих на туберкульоз легенів за допомогою фізичної реабілітації в умовах стаціонару 2009.-N9.103
28. Однолеток Т. В.., Лянной М. О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури як педагогічна проблема 2009.-N9.107
29. Опарін С.С. Виховання патріотизму засобами фізичної культури у студентів вищих навчальних закладів 2009.-N9.110
30. Панчішна О.К., Жестков С. Г. Оцінка рівня фізичної підготовленості як чинник формування позитивної мотивації студентів до фізичної активності 2009.-N9.115
31. Саєнко В. Г., Палатов М. А., Лі Ц. Взаємозв'язок показників координаційних здібностей і гнучкості у ушуїстів високої кваліфікації 2009.-N9.118
32. Сердюк І.В. Способи формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами у дівчат-студенток 2009.-N9.121
33. Ситник О.А. Дослідження ефективності програми лікувального плавання, як засобу фізичної реабілітації при грудному сколіозі 1 ступеню у дітей 7 - 9 років 2009.-N9.124
34. Скиба О. О. Специфіка біоенергетичного забезпечення змагальної діяльності в лижних гонках 2009.-N9.127
35. Скирене В., Зуозене И.Ю. Динамика показателей соревновательной деятельности сильнейших пловцов Европы на дистанциях 100 и 200 м брассом 2009.-N9.130
36. Стасюк Р.М. Аспекти, що визначають відношення студентів Глухівського державного педагогічного університету ім. О. Довженка до занять з фізичного виховання 2009.-N9.135
37. Статьєв С. І., Баришок Т. В. Використання ігрового методу в реабілітації дітей з порушенням зору 2009.-N9.138
38. Сухобок O.Ю. Оптимальне наповнення змісту елективного компоненту навчальної програми з фізичного виховання студентів фізико-математичних спеціальностей з використанням засобів футболу 2009.-N9.141
39. Сушко Р.О. Огляд науково-дослідних методів і методік вивчення техніко-тактичної діяльності в баскетболі 2009.-N9.144
40. Тарасенко Д.О., Подоляка О.Б. Використання комп'ютерної програми для тактичної підготовки футболістів 2009.-N9.148
41. Третяк О.В. Методи дослідження фізичної підготовленості студентів вищих педагогічних навчальних закладів 2009.-N9.151
42. Шахненко В.І. Теорія, методика та актуальність проведення профілактики йододифіциту в закладах освіти України 2009.-N9.154
43. Шепєлєв А.Є. Відновлення наросткового хряща довгих кісток скелета після статичних фізичних навантажень та впливу екологічних чинників 2009.-N9.158
44. Шефер Є.С., Баришок Т.В. Фізичні вправи, як засіб формування суглоба при дисплазії стегна у дітей першого року життя 2009.-N9.161
45. Bartusiak I.., Nowak A., Romanowska-Toł łoczko A. Edukacyjne aspekty uprawiania przez młodzież turystyki górskiej 2009.-N9.164
46. Bołoban Wiktor, Wiśniowski Waldemar, Gruszkiewicz Roman, Wiśniowski Paweł, Piróg Bartłomiej. Struktura układów ćwiczeń w indywidualnych skokach na trampolinie kobiet i mę żczyzn medalistów Igrzysk Olimpijskich w Atenach ( 2004) i Pekinie (2008 ) 2009.-N9.170
47. Nowak A., Bartusiak I., Romanowska-Tołłoczko A. Diagnoza psychomotoryczna dzieci czteroletnich jako realizacja programu wczesnej interwencji w przedszkolach 2009.-N9.188
48. Nowak A., Romanowska-Tołłoczko A., Bartusiak I. Nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dzieci jako wczesne objawy zakłóceń psychomotorycznych 2009.-N9.192
49. Romanowska-Tołłoczko A., Bartusiak I., Nowak A. Płeć psychologiczna a umiejętność zachowań asertywnych studentów akademii wychowania fizycznego we Wrocławiu 2009.-N9.196
50. Szwarc A., Dolański B. Aktywność działania piłkarzy noźnych w aspekcie zmieniącego się wyniku współzawodniczenia 2009.-N9.200


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com