ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N7
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N7

rus eng
Формат PDF (3,0 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Аникеев Ю. В.Обоснование значимости психологической подготовки спортсменов в интеллектуальных видах спорта 2009.-N7.3
2. Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К.Розвиток витривалості учнів технічного ліцею 2009.-N7.6
3. Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К.Розвиток сили учнів технічного ліцею 2009.-N7.10
4. Бабенко В.Г., Вовнянко А.В.Психологічна готовність персоналу органів внутрішніх справ до використання масо-габаритних макетів пістолетів на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки 2009.-N7.13
5. Бака Роман.Функциональное состояние системы дыхания и энергообеспечения мышечной деятельности студентов колледжа в трёхлетнем цикле обучения 2009.-N7.16
6. Бойко Г.М.Критерії ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів 2009.-N7.22
7. Бойчук Ю.Д.Компетентнісний підхід до формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя 2009.-N7.26
8. Верблюдов І.Б.Методи колективної психотерапії при самостійному виконанні тренувально-оздоровчих комплексів майбутніми вчителями 2009.-N7.30
9. Вовканич А.С.Зміна показників розумової працездатності дітей молодшого шкільного віку під впливом рослинних ароматичних речовин 2009.-N7.33
10. Гагара В.Ф., Шевченко Ю.А.Фізична реабілітація хворих на вогнищеву пневмонію в умовах стаціонару 2009.-N7.37
11. Гагара В.Ф., Бугаєвський К.А.Фізична реабілітація жінок після гінекологічних оперативних втручань 2009.-N7.39
12. Ганчар А.И.Особенности гендерных отличий результатов выступления сильнейших пловцов на летнем чемпионате Беларуси в Минске-2008 2009.-N7.42
13. Дмитриев С.В.Парадоксы биомеханического моделирования - новые понятия или новые реальности? 2009.-N7.47
14. Драганова О. В., Баришок Т. В.Фізична реабілітація постінсультних хворих в пізньому відновлювальному періоді 2009.-N7.55
15. Завалевська О. В.Використання інтерактивних методів навчання як одна з педагогічних умов формування професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців 2009.-N7.58
16. Захарина Е. А.Анализ физического здоровья студентов классического приватного университета 2009.-N7.61
17. Кайдалова Л.Г., Щокіна Н.Б.Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" під час лекційного викладання 2009.-N7.64
18. Калмикова Ю.С.Вивчення особливостей психологічного статусу у хворих на інфільтративний туберкульоз легень 2009.-N7.67
19. Ковалевська О.Л.Аналіз ефективності техніко-тактичних дій в нападі кваліфікованих волейболістів 2009.-N7.74
20. Компанієць Ю.А.Філософія фізичної культури чи фізична культура філософії? 2009.-N7.77
21. Коробейніков Георгій, Радченко Юрій.Особливості технічної підготовленності борців греко-римського стилю високої кваліфікації 2009.-N7.81
22. Коцан І.Я., Козачук Н.О., Кутрій Л.В.Просторова синхронізація тета-активності, пов'язана з оригінальністю виконання дивергеного завдання 2009.-N7.85
23. Кривенцова І.В.Становлення фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах 2009.-N7.88
24. Лисяк В.М.Вивчення ціннісних орієнтацій до занять фізичними вправами у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 2009.-N7.92
25. Ліфінцев С.М.Психолого-педагогічні умови формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів 2009.-N7.95
26. Лысенко И.А.Социально-педагогические аспекты управления персоналом в физкультурно-спортивных организациях 2009.-N7.100
27. Лях-Породько О.О.Організація та проведення всесокільських зльотів і вплив їх на розвиток сокільського руху 2009.-N7.104
28. Манько И.Н.Развитие силы у студентов физкультурных вузов на занятиях по силовой подготовке (на примере пауэрлифтинга) 2009.-N7.113
29. Михайлов Володимир, Михайлов Віталій.Математичне моделювання нормативів у бігу на 100 м офіцерів різних вікових груп 2009.-N7.121
30. Нестерова А.В.Фінансове та матеріально-технічне забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні 2009.-N7.125
31. Ніжніченко Д.О.Взаємозв'язок між показниками морфофункціональної, швидкісно-силової та спеціальної підготовленості пауерліфтерів на етапі попередньої базової підготовки 2009.-N7.128
32. Овчарук І.С.Оптимізація системи фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2009.-N7.134
33. Одинец Т.Е.Оценка изменения параметров энергообеспечения женщин после радикальной мастэктомии по методике С.А. Душанина 2009.-N7.140
34. Осадча К.П.Проектування процесу формування професійної компетентності майбутніх вчителів інформатики 2009.-N7.143
35. Панов С.Ф.Формування самостійності у перекладачів-менеджерів у процесі фахової підготовки 2009.-N7.147
36. Помазан-Сапожникова О.В.Применение элементов тайского массажа при коррекции сколиотической осанки 2009.-N7.152
37. Пономаренко О.П., Омельяненко А.И., Омельяненко Г.А.Особенности восстановления локомоторной функции шейно-грудного отдела позвоночника с помощью средств физической реабилитации 2009.-N7.154
38. Попічєв М.І.Функціональний стан альбуміну сироватки крові і гемоглобіну у спортсменів-волейболістів різної кваліфікації 2009.-N7.157
39. Попрошаєв О.В., Чумаков О.В.З'ясування думки провідних фахівців україни щодо різноманітних питань відбору й орієнтації спортсменів у водному поло 2009.-N7.160
40. Прихода І.В., Нєчаєва О.В., Нєчаєв М.А.Корекція кислотно-лужного балансу в лікуванні хворих з гострими отруєннями 2009.-N7.163
41. Сигал Н.С., Трегуб В.В, Кизым П.Н., Кочина Н.В.Прогнозирование психологической совместимости спортивных танцевальных пар по личностным особенностям с помощью линейных дискриминантных функций 2009.-N7.166
42. Смирнова Н.И., Черненко Е.Е., Гордейченко О.А.Влияние специальных упражнений на развитие гибкости у детей 6-7 лет 2009.-N7.170
43. Соколенко В.Л., Соколенко С.В., Швед Н.В.Аналіз показників клітинної ланки імунітету, як критерій оцінки адекватності отриманих навантажень на заняттях фізичним вихованням у ВНЗ 2009.-N7.172
44. Стасюк Р.М.Визначення фізкультурно-спортивних інтересів, стану здоров`я і успішності студентів 2009.-N7.175
45. Сибіль М.Г., Свищ Я.С.Стан енергозабезпечуючих систем легкоатлетів - спринтерів в умовах штучної гіпоксії 2009.-N7.178
46. Усыченко В.В.Анализ методов изучения компонентного состава тела спортсменов 2009.-N7.183
47. Хандога Я.В., Хандога В.І.Перспективи підвищення якості організації навчального процесу з фізичного виховання студентів вузів 2009.-N7.187
48. Цюпак Любомира.Встановлення взаємозалежності між показниками зовнішніх і внутрішніх навантажень на організм студентів із використанням дистанційного контролю 2009.-N7.190
49. Чорна Т.В.Дослідження впливу рухової активності, соціально-економічних, екологічних та психологічних чинників на стан здоров'я учнів та студентів 2009.-N7.194
50. Щепаник Э. , Баженков Е. , Ткачук В.Развитие компетентного управления 2009.-N7.197
51. Юхимук Віра.Формування знань олімпійської тематики як чинник підвищення зацікавленості учнів основної школи до фізичної культури 2009.-N7.205
52. Kopanski R., Kopanski D. , Pryimakov O.Przeglod metod i systemow treningowych w wyciskaniu sztangi lezac 2009.-N7.209
53. Migala Mariusz.The role and meaning of activities performed by upper silesian gentry families aiming at popularization of health resort treatment in silesia in the 19th century and in the first half of the 20th century 2009.-N7.226
54. Mleczko E., Sudol G., Mirek W., Jaszczanin J.According to the researches of training conditions of the polish walker 2009.-N7.228
55. Wang Xinna.The use of gray system theory "Analysis of the advantages" of Ukraine and the world men's decathlon results comparative study 2009.-N7.231


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com