ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N2
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N2

rus eng
Формат PDF (2,3 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Алшбул М.Физическая терапия в реабилитации больных ревматическими пороками сердца 2009.-N2.3
2. Анікєєв Д. М.Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді 2009.-N2.6
3. Афанасьєв В.В., Бурлака І.В., Толмачова С.Є., Щербаченко В.К.Фізична культура за місцем роботи 2009.-N2.9
4. Баженков Е.В.Правовая информация в процессе управления физкультурными организациями 2009.-N2.11
5. Богдановская Н.В., Маликов Н.В., Святодух А.Н., Кузнецов А.А., Попов С.Н.Особенности функционального состояния и физической подготовленности спортсменов и спортсменок 18-20 лет на этапе подготовки к соревновательной деятельности 2009.-N2.18
6. Болобан В.Н. Элементы теории и практики спортивной ориентации, отбора и комплектования групп в спортивной акробатике 2009.-N2.21
7. Бородін Ю.Фізична підготовка студентів вузів інженерно-операторського профілю 2009.-N2.32
8. Булейченко О.В., Євтушок М.В.Методика вивчення окремих елементів оздоровчої аеробіки під музичний супровід для студентів спеціальної медичної групи інституту корекційної педагогіки 2009.-N2.35
9. Васильчук А.Г.Формування технології першого рівня навчання елементів техніки гри з футболу в загальноосвітній школі 2009.-N2.38
10. Васьков Ю.В.Концепція (проект) реформування фізкультурноїосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах 2009.-N2.40
11. Виноградов М.А., Мутьєв А.В.Рівень олімпійської освіченості студентів Криму 2009.-N2.47
12. Губа А.В.Генеза теорії менеджменту 2009.-N2.50
13. Довбыш В.И., Сидоренко Г. М., Нефедова А. Л.Гибкость - одно из основных физических качеств человека. методика ее улучшения на занятиях по физическому воспитанию 2009.-N2.54
14. Іваночко О.Ю., Магльований А.В.Характеристика показників загальної фізичної підготовленості студенток спеціальної медичної групи на етапах фізичного виховання у дворічному циклі навчання 2009.-N2.58
15. Карпюк Р.П.Науково-методичне забезпечення галузі адаптивної фізичної активності в зарубіжних країнах 2009.-N2.63
16. Колос Н.А.Коррекция нарушений осанки студентов с использованием современных биомеханических и информационных технологий 2009.-N2.66
17. Котелевський В.І., Полевик Л.В.Комплексне застосування лікувального масажу, мануальної терапії та психокорекції в реабілітації хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта 2009.-N2.72
18. Коштур Я.Є.Вивчення впливу занять плаванням на розвиток навиків самообслуговування розумово відсталих підлітків 2009.-N2.75
19. Красюк Ф.М., Лобач О.В., Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К.Розвиток гнучкості учнів технічного ліцею 2009.-N2.79
20. Ломака Ж.М., Кулачек Я.В.Значение валеологического образования в формировании адекватного отношения молодежи к проблеме СПИДа 2009.-N2.83
21. Лысенко И.А.Историко-организационные аспекты развития спорта инвалидов 2009.-N2.87
22. Ляпин В.П., Яковлева Е.В.Коррекция психоэмоционального состояния классических и тайбоксёров на различных этапах тренировочного цикла 2009.-N2.91
23. Лях-Породько О.О.Діяльність Сокільського гімнастичного руху у глобальному геополітичному та соціально-культурному об'єднанні слов'янських народів наприкінці XIX - на початку XX століття 2009.-N2.94
24. Маковецька Н.В.Реалізація особистісно орієнтованого підходу в освітньо-оздоровлювальній діяльності дошкільного навчального закладу 2009.-N2.100
25. Мірошніченко В.М.Шляхи підвищення рівня фізичного здоров'я та фізичної підготовленості студенток 2009.-N2.104
26. Мухін В.М., Макарова Е.В.Застосування іпотерапії в комплексі відновних заходів осіб з церебральним паралічем 2009.-N2.107
27. Ніжніченко Д.О.Фактори, що визначають досягнення спортивного результату в пауерліфтингу на етапі попередньої базової підготовки 2009.-N2.109
28. Огурцова М.Б.Типологические особенности кровообращения у спортсменов-пловцов на стандартные и марафонские дистанции в зависимости от структуры тренировочного процесса 2009.-N2.113
29. Омельяненко А.И., Пономаренко О.П.Особенности восстановления локомоторной функции пояснично-крестцового отдела позвоночника с помощью методов физической реабилитации 2009.-N2.117
30. Петрачков О.В.Інформативність взаємозв'язків показників фізичної та професійної підготовки військовослужбовців 2009.-N2.120
31. Помазан А.А.Характеристика фізичних здібностей дітей 4-6 років для відбору до занять гімнастикою 2009.-N2.124
32. Проць Р.О.Проблема військово-патріотичного виховання молоді засобами фізичної культури на засадах етнопедагогіки 2009.-N2.128
33. Прус О.В., Лабскір В.М.Проблематика рейтингу в бадмінтоні та наслідки його використання 2009.-N2.130
34. Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А. Особенности психофизиологического обеспечения тренировочного процесса дзюдоистов 9-11 лет 2009.-N2.133
35. Сердюк Т.В.Розвиток рефлексивних здібностей студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами інтерактивного навчання 2009.-N2.136
36. Терещенко М.М., Прихода И.В.Роль лечебной физической культуры в системе комплексной реабилитации больных ишемической болезнью сердца 2009.-N2.140
37. Філатова З. І., Смольц Т. В., Щербак Л. Н., Гловацька І. В.Заохочення до здорового способу життя студентів спеціальних медичних груп через самостійне складання та систематичне виконання комплексу ранкової гімнастики 2009.-N2.143
38. Флерчук В.В.Комплекс інформативних педагогічних тестів для орієнтації спортсменів на різні змагальні дистанції 2009.-N2.147
39. Цибіз Г., Черниш Н., Коваленко С., Донцова Г., Верещагина Е., Кухта І.Психологічні та фізичні зміни у студентів на заняттях по фізичному вихованню 2009.-N2.151
40. Шахненко В. І.Підготовка учнівської молоді до ведення здорового способу життя, створення сім'ї і виховання дітей на цих засадах як соціально-педагогічна проблема 2009.-N2.155
41. Шевченко Ю.М.Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики в практиці дошкільних навчальних закладів на сучасному стані 2009.-N2.158
42. Ширченко В., Марченко О.Проблема профилактики и коррекции атеросклероза на современном этапе 2009.-N2.162


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com