ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N4
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N4

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Агапов Д.В.Исследование координационных способностей у школьников, занимающихся бейсболом на этапе начальной подготовки 2008.-N4.3
2. Александров Ю.В.Александров Ю.В. Підвищення ефективності процесу тренування юних самбістів завдяки використанню вправ швидкісно-силової спрямованості 2008.-N4.5
3. Баламутова Н.М., Положий В.М., Чумаков О.В.Методика оценки физической подготовленности студентов юридической академии с учетом их индивидуальных антропометрических характеристик 2008.-N4.8
4. Вихляєв Ю.М., Хіміч І.Ю.Пристосування для тренування плавців "плавальні лопатки" 2008.-N4.12
5. Глазунов С.І., Глазунова О.Г. Перспективи застосування інформаційних технологій у системі фізичної підготовки військовослужбовців 2008.-N4.15
6. Горянов С., Хрипко Л., Мироненко В., Матлахов М. Здоровий спосіб життя студентської молоді 2008.-N4.19
7. Гура Н.О.Науково-методичні основи розвитку антропомоторних здібностей у дітей і підлітків в процесі системних занять фізичною культурою 2008.-N4.22
8. Данько Т. Г.Характеристика структуры функциональной подготовленности борцов высокой квалификации на предсоревновательном этапе подготовки 2008.-N4.25
9. Дмитриев С.В.Бег спортсмена-ампутанта - разработка методов и средств развивающего обучения в адаптивной педагогике 2008.-N4.29
10. Заворотна О.А.Корекція координаційних здібностей баскетболістів з порушеннями слуху 2008.-N4.35
11. Захаровська Т., Горбенко В.Факторна структура кінематичних показників техніки метальників спису на етапі початкової підготовки 2008.-N4.38
12. Іваненко Н.В.Формування професійних якостей майбутніх менеджерів засобами фізичної культури 2008.-N4.42
13. Иванов В.И.Макаренковское понимание роли физической культуры в педагогической практике и ее приоритет для современных учебных заведений 2008.-N4.44
14. Іващенко О.Лідерські прояви в збірних чоловічих студентських командах з ігрових видів спорту 2008.-N4.46
15. Кириченко О.В.Науково-методичні аспекти фізичного виховання учнів за напрямками сприйняття ними цінностей олімпійського руху як особистісно значущих 2008.-N4.48
16. Кирпенко В.М., Кондратюк В.І., Піддубний О.Г. Вимоги до змісту навчальної програми для навчальних груп секції спортивного виховання зі спеціалізації футбол 2008.-N4.53
17. Козина Ж.Л.Математическое моделирование индивидуальных особенностей спортсменов 2008.-N4.56
18. Краузе Т.М.Пространственно-временная природа человека: энтропия - как критерий пространственно-временной организации психофизического состояния человека 2008.-N4.59
19. Лазарева В.Г., Пристинский В.Н.Влияние занятий бейсболом на формирование психического и духовного здоровья детей-сирот 2008.-N4.62
20. Латышев Н.В., Латышев С.В.Методика оценки специальной работоспособности борцов вольного стиля 2008.-N4.65
21. Литовченко Г.О., Буланов О.Н., Ткаченко С.В., Кузьменко Н.Г., Харченко А.Н.Содержание тренировочного процесса в подготовке полиатлонистов 2008.-N4.69
22. Макущенко І.В. Рухливо-пізнавальні ігри як ефективний компонент фізичного виховання в діяльності центрів "Спорт для всіх" у школах 2008.-N4.72
23. Москаленко Н.В., Луковская О.Л., Ковтун А.А.Спирографическое исследование функциональных резервов респираторной системы футболистов паралимпийской сборной команды Украины 2008.-N4.76
24. Навка П.И.Методические основы управления экономикой профессиональных спортивных клубов и лиг 2008.-N4.80
25. Новак Т. Розвиток рухових здібностей дітей, гомогенних та гетерогенних батьків за місцем народження 2008.-N4.83
26. Осіпцов А.В.Значення показників динаміки фізичних якостей у визначенні темпів професійного навчання студентів 2008.-N4.86
27. Попадюха Ю.А.Мобільна інформаційна система моніторингу та коригування дій людини під водою в умовах басейну 2008.-N4.90
28. Пристинська Т.Н., Макущенко І.В., Вітрук О.С., Сичова Т.І., Ярохно А.Д. Статико-динамічна коригуюча гімнастика як ефективний засіб виховання культури рухів у дітей старшого дошкільного віку 2008.-N4.95
29. Прихода И.В.Эффективность Кудесана в лечении метаболического синдромах 2008.-N4.97
30. Редковец Т.Г., Василенко М.Н., Али Смади.Современные представления о восстановительной терапии и физической реабилитации лиц с закрытой позвоночно-спинномозговой травмой поясничного уровня 2008.-N4.100
31. Садовская Ю.Я. Особенности физического развития и физической работоспособности студенток КГМУ 2008.-N4.103
32. Сембрат А.Діагностика стану моральної вихованості старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії 2008.-N4.106
33. Ситникова Н.С.Оценка эффективности использование комплекса восстановительных мероприятий для повышения двигательной и функциональной подготовленности мальчиков 13 -14 лет занимающихся легкой атлетикой 2008.-N4.111
34. Смоляр О.В.Развитие скоростных качеств и способностей у студентов вузов 2008.-N4.115
35. Старченко С.О.Науково-методична діяльність як засіб підвищення рівня професійної педагогічної майстерності вчителя фізичної культури 2008.-N4.118
36. Тарасова Н.С., Лавренчук А.А.Правильное питание как залог здоровья и долголетия 2008.-N4.120
37. Ткаченко С.В., Литовченко Г.А., Шарый В.П., Кузьменко Н.Г., Харченко А.Н. Методи развития силы у полиатлонистов - мужчин 2008.-N4.123
38. Усыченко В.В.Информационные технологии в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов-бодибилдеров 2008.-N4.126
39. Федорова О.В., Іваненко Н.В.Визначення показників екстраверсії-інтроверсії, нейротизму у спортсменів різних видів спорту 2008.-N4.129
40. Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Романенко Л.П., Романенко В.А.Реактивность кардиореспираторной системы студенток на нагрузки игрового характера 2008.-N4.131
41. Хрипко Л. В.Значимість самостійних занять фізичними вправами в формуванні здорового способу життя 2008.-N4.133
42. Щелкунов А.А.Влияние физической подготовленности школьников на результативность в спринтерском беге 2008.-N4.135
43. Szwarc A.Sprawno?ciowe wzorce dzia?a? ofensywnych i deensywnych w grze w pi?ke no?n? kobiet 2008.-N4.138


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com