ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N3
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N3

rus eng
Формат PDF (3,3 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Александров Ю.В.Підвищення ефективності процесу тренування юних самбістів завдяки використанню вправ швидкісно-силової спрямованості 2008.-N3.3
2. Афанасьев В.В.Источники стресса на занятиях по "физическому воспитанию" для студентов, посещающих отделение настольного тенниса 2008.-N3.6
3. Бака Р., Шпаков А.Сравнительная оценка физической подготовленности как фактор мотивации студентов к физической активности 2008.-N3.8
4. Баламутова Н.М., Кожух Н.Ф., Шейко Л.В., Олейников И.П.Исследование связи показателей физического развития и физической подготовленности студенток с исходным уровнем умения плавать 2008.-N3.12
5. Безкоровайний Д.О.Розвиток сили литкових м'язів та розгиначів тулуба у школярів 8-17 років, що займаються армспортом 2008.-N3.15
6. Битко С.Н., Марков В.Д., Зенина И.В.Информативность показателей фрактальности кардиоритма у высококвалифицированных спортсменов 2008.-N3.19
7. Бобровник В.І., Козлова О.К.Основні засоби формування технічної майстерності спортсменів високої кваліфікації (на прикладі легкоатлетичних стрибків) 2008.-N3.21
8. Бойко Г.М.Психологічні особливості спортивної діяльності плавців у паралімпійському спорті 2008.-N3.25
9. Бойчук Т.В., Голубєва М.Г., Левандовський О.С.Значення і особливості контролю якості знань у підготовці фахівців фізичної реабілітації 2008.-N3.29
10. Бородін Ю.А., Піддубний О.Г., Семенов А.І.Науково-методичні підходи до процесу формування змісту навчання в умовах педагогічного експеременту, спрямованного на впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вузах III-IV рівнів акредитації 2008.-N3.32
11. Бочкова Н.Л.Морфофункціональний стан, фізична працездатність та особливості адаптації до фізичних навантажень осіб з артеріальною гіпертензією 2008.-N3.35
12. Буков Ю.А., Жмурова Т.А.Рефлекторно-мышечный массаж в функциональной интеграции проприоцепции и церебрального кровообращения у детей с неврозоподобными состояними 2008.-N3.37
13. Букова Л.М., Кровяков В.Ф., Малиновская М.О.Повышение эффективности быстрого прорыва как вида скоростного нападения, используемого в баскетболе спортсменками высокой квалификации 2008.-N3.40
14. Вакуленко Т.С. "Системність" як педагогічна категорія 2008.-N3.43
15. Вахрушева Т.Ю.Теоретичні аспекти активних методів навчання 2008.-N3.46
16. Гавришко С.Г.Порівняльна характеристика рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості хлопчиків і дівчаток 4-6 років 2008.-N3.49
17. Голь Р.М.Професійна діяльність науково-педагогічних працівників кафедри фізичної підготовки та спорту ВВНЗ відповідно до вимог сьогодення 2008.-N3.52
18. Грицкова Ю.В.Залучення батьків до виховної роботи з дітьми як важливий напрямок роботи школи з батьками 2008.-N3.55
19. Гружевський В.О.Порівняльний аналіз динаміки віддання переваги заняттям конкретними видами спорту студентів ВНЗ 2008.-N3.58
20. Данько Г.В.Отставленный тренировочный эффект и его использование в построении тренировочного процесса 2008.-N3.61
21. Дикий Б.В., Вовканич А.С.Дослідження впливу холодових водних процедур на показники гемодинаміки у людей з підвищеним артеріальним тиском 2008.-N3.65
22. Зеленська Л.Д.Світовий досвід становлення університетської автономії й самоврядування 2008.-N3.69
23. Зеленський Р.М.Виховні можливості фізичної культури і спорту у системі підготовки майбутніх спеціалістів до трудової діяльності 2008.-N3.71
24. Кайдалова Л.Г.Теоретичні та методологічні аспекти особистісно орієнтованого навчання 2008.-N3.74
25. Кібальник О.Я.Фітнес-технологія як засіб підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13 - 15 років 2008.-N3.78
26. Козина Ж.Л.Основные положения авторского курса подготовки беременных к естественным здоровым родам "Раскрытие цветка" 2008.-N3.81
27. Котова А.В.Визначення сутності та змісту самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах 2008.-N3.92
28. Коцур Н., Міщенко О.Йододефіцит: сучасний стан проблеми та заходи подолання 2008.-N3.95
29. Коштур Я.Є.Характеристика психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків 2008.-N3.99
30. Кулик І.Г.Особливості фізичної підготовленості юнаків-першокурсників 2008.-N3.101
31. Мельник С.А. Ключові компетентності: визначення та зміст 2008.-N3.104
32. Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А., Ткаченко К.В.Анализ физического развития и физической подготовленности тяжелоатлеток различных групп весовых категорий 2008.-N3.106
33. Панасюк О.П.Технологія дослідження розвитку моральних поглядів та знань у студентів фізичної культури 2008.-N3.108
34. Попрошаєв О.В.Аналіз динаміки росту показників, що побічно характеризують спеціальну витривалість та ігрову працездатність у юних ватерполістів 13 - 15 років 2008.-N3.111
35. Прихода И.В.Использование леркамена в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией 2008.-N3.113
36. Прудникова М. С.Исследование физического развития юных велосипедисток 12-15 лет в период становления репродуктивной функции 2008.-N3.117
37. Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Приходько Е.А., Иващенко Н.В., Соколова В.Ю.Особенности коррекции негативных психоэмоциональных состояний у спортсменов-подростков средствами спортивной подготовки 2008.-N3.120
38. Ситникова Н.С.Использование комплекса восстановительных мероприятий для повышения функциональной подготовленности мальчиков 10 -12 лет, занимающихся легкой атлетикой 2008.-N3.122
39. Сышко Д.В.Влияние вестибулярной тренировки на специальную работоспособность у тхэквондистов с различным типом вестибуловегетативной реакции 2008.-N3.125
40. Тимошенко О.В.Формування психофізіологічної готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності на основі кредитно-модульної технології навчання 2008.-N3.129
41. Футорний C.М.Імунні компоненти порушень функціонального стану організму при високих спортивних навантаженнях 2008.-N3.134
42. Церковная Е.В.Оптимизация психофункциональной готовности студенток высших учебных заведений технического профиля средствами баскетбола 2008.-N3.137
43. Шевчук Е.Н.Современные тенденции организации технико-тактической подготовки квалифицированных фехтовальщиков 2008.-N3.139
44. Шульга М.П., Лізньова В.І.Методика тренування травмованих бігунів 2008.-N3.143
45. Эйдер Е., Котарска К., Дрохомирецка А., Приймаков А.Биообщественные факторы, обуславливающие физическое развитие детей дошкольного возраста, проживающих в малом и большом городе 2008.-N3.146
46. Migala M.History of the health care climate in glucholazy 2008.-N3.150
47. Radzijewska M., Radzijewski P.Intermittent hypoxic training improves outcomes of the adolescent dysfunctional uterine bleeding rehabilitation 2008.-N3.153
48. Wnorowski K., Protasewicz J.Struktura czasowa mecz?w pi?ki siatkowej m??czyzn na podstawie bada? fina??w ligi ?wiatowej 2007 2008.-N3.156
49. Zdzieszy?ski A., Skowron J., Bo?oban W.Elementy pedagogicznej technologii kszta?towania wyobra?e? ruchowych przy nauczaniu ?wicze? gimnastycznych 2008.-N3.160


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com