ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N8
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N8

rus eng
Формат PDF (2,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Белых С.И.Динамика знаний, умений и навыков в процессе личностно ориентированного физического воспитания студентов университета 2013.-N8.3
2. Вдовенко Н.В., Іванова А.М., Хробатенко О.В., Россоха Г.В., Костюченко В.І.Ефективність застосування нового вітчизняного вуглеводно-білкового продукту в практиці підготовки спортсменів високого класу 2013.-N8.12
3. Вовк В.М., Приймак А.Ю.Адаптация и закономерности её влияния на процесс преемственности здорового образа жизни старшеклассников и студентов первого курса 2013.-N8.17
4. Ивашкене Вида, Скирене Валентина, Чепелёнене Юргита.Анализ физической активности и уверенности в себе студентов гуманитарных факультетов вузов Каунаса (Литва) 2013.-N8.21
5. Калиниченко І.О., Дяченко Ю.Л.Зміни стану постави та склепіння ступні у дітей 4 - 6 років із гіпермобільністю суглобів під впливом реабілітаційних заходів в умовах навчальних закладів 2013.-N8.26
6. Калиниченко І.О., Савчук О.В.Особливості морфо-функціонального стану юних плавців на етапі початкової навчально-тренувальної підготовки 2013.-N8.31
7. Капранов С.В., Петров К.В.Влияние занятий физкультурой и спортом на состояние здоровья школьников промышленного города 2013.-N8.36
8. Компанієць Ю.А.Використання інтерактивних методів у фізичному вихованні курсантів вищих навчальних закладів МВС України 2013.-N8.41
9. Косинський Е.О., Ходінов В.М., Хриплюк О.П., Крот А.С.Фізкультурно-спортивні інтереси студентів у процесі занять фізичним вихованням 2013.-N8.46
10. Костюкевич В.М.Побудова тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації у футболі і хокеї на траві в річному циклі підготовки 2013.-N8.51
11. Лебедєв С. І.Визначення рівня швидкісних здібностей юних футболістів у віці від 10 до 12 років 2013.-N8.56
12. Олексенко В.М.Запобігання впливу негативних емоцій на здоров'я студентів 2013.-N8.61
13. Пелешенко І.М.Показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013.-N8.65
14. Перепелиця О.А.Технічна підготовка висококваліфікованих хокеїстів на траві в контексті модельно-цільового підходу 2013.-N8.69
15. Пивнева М.М., Румба О.Г.Оздоровительная аэробика как средство повышения соматического здоровья студентов специальных медицинских групп 2013.-N8.74
16. Платоненко Д.В.Пріоритетні фактори структури морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості дітей 12-14 років з послабленим здоров'ям 2013.-N8.88
17. Сіренко П.О., Королінська С.В., Сіренко Ю.П.Особливості інтерференційної електроміограми прямого м'язу стегна у кваліфікованих футболістів в контексті спеціальної вправи 2013.-N8.92
18. Стасюк І.І.Побудова тренувального процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі протягом змагального періоду 2013.-N8.99
19. Сутула В.О., Шутєєв В.В., Ковальов В.Г., Бондар Т.С.Особливості формування особистісної фізичної культури студентів 2013.-N8.107
20. Ношин Бенар, Настаран Еганех Фар, Мостафа Ентезари Зарей, Саед Фаллах Мехрабади.Предпринимательство: влияние тренировочных курсов предпринимательства на поведение персонала в молодежных спортивных организациях провинции Йезд 2013.-N8.113


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com