ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N5
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N5

rus eng
Формат PDF (2,2 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Абдула А.Б.Дослідження антропометричних та функціональних показників арбітрів різної кваліфікації у футболі 2013.-N5.3
2. Белых С. И.Состояние здоровья, физического воспитания и физического развития студентов в исторической ретроспективе и в личностно развивающей парадигме 2013.-N5.7
3. Василюк В.М.Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді 2013.-N5.13
4. Вереньга Ю. В., Пронтенко К. В., Бондаренко В. В., Безпалий С.М., Хуторянський О.В.Фізичний стан вперше прийнятих на службу працівників органів внутрішніх справ України 2013.-N5.18
5. Желєзний О.Д., Засік Г.Б., Мухін В.М.Використання засобів механотерапії у відновленні спортсменів - баскетболістів після травм нижніх кінцівок. 2013.-N5.23
6. Колумбет О.М.Особливості організації та змісту фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів 2013.-N5.27
7. Конова Л.А.Фізичне вдосконалення і його вплив на здоров'я студентів 2013.-N5.33
8. Лукавенко А.В.Ефективність експериментальної програми диференційованої корекції психофізичного стану студентів у процесі фізичного виховання 2013.-N5.37
9. Малыгина В.И.Аэробная тренировка в реабилитации женщин второго зрелого возраста с сахарным диабетом 2-го типа на поликлиническом этапе восстановительного лечения 2013.-N5.45
10. Погребняк І.М., Куделко В.Е., Наговіціна О.П.Вплив занять оздоровчою аеробікою на рівень розвитку гнучкості студенток 2013.-N5.49
11. Салатенко І.О.Порівняний аналіз рівня соматичного здоров'я студенток економічних спеціальностей 2013.-N5.53
12. Самуйленко В.Е.Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными гребцами на байдарках и каноэ (на примере мужской гребли на байдарках) 2013.-N5.57
13. Сидорова Т.В., Сак А.Є., Котляр С.М.Особливості побудови тренувального процесу лижників-гонщиків 17-18 років до змагань різними стилями пересування на лижах 2013.-N5.62
14. Сластіна О.О.Спортивно-педагогічне вдосконалення в системі підготовки майбутніх учителів фізичного виховання 2013.-N5.68
15. Томенко О.А., Чередніченко С.В.Уявлення та асоціації майбутніх вчителів стосовно основних понять сфери фізичної культури і спорту 2013.-N5.73
16. Чорнобай І.М., Матвіїв В.І.Виконання передач м'яча в один і два дотики збірною командою України із футболу у товариських матчах 2011 року і матчах чемпіонату Європи 2012 року 2013.-N5.77


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com