ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N3
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N3

rus eng
Формат PDF (1,8 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Баламутова Н.М., Бабаджанян В.В.Гидроаэробика как средство для улучшения физического состояния студенток 2013.-N03.3
2. Березка С.М.Футбол как профессиональный спорт и перспективы его развития в Украине 2013.-N03.7
3. Войтовська О.М.Комп'ютерна діагностика рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних дисциплін 2013.-N03.11
4. Іваній І.В.Характеристика сутності здоров'язберігаючої компетентності вчителя фізичної культури 2013.-N03.18
5. Кирпенко В.М.Функціональна модель оптимізації спеціальної фізичної підготовки курсантів в період льотної практики 2013.-N03.23
6. Коновалов В.В., Піддубний О.Г., Полтавець А.І.Формування мотивації до навчання військово- прикладних вправ у курсантів нечисленних спеціальностей університету цивільного захисту МНС України 2013.-N03.31
7. Мухамед'яров Н.Н.Методологічні засади формування здорового способу життя 2013.-N03.36
8. Палладина О.Л.Формирование здорового образа жизни у школьников с избыточной массой тела и ожирением 2013.-N03.39
9. Передерій В.В.Чинники якості суддівства в художній гімнастиці 2013.-N03.43
10. Решетняк О.А.Характеристика деятельности сердца физически тренированных и нетренированных студентов в зависимости от уровня содержания биоэлементов в организме 2013.-N03.47
11. Сергієнко В. М.Контроль комплексного тестування рухових здібностей студентів 17-20 років 2013.-N03.52
12. Сергієнко Л.П., Лишевська В.М.Дерматогліфіка ступні в прогнозі спортивної обдарованості: диференціальні відмінності дерматогліфіки ноги у спортсменів різних спеціалізацій 2013.-N03.57
13. Степанченко Н.І.Структура та стан професійно-педагогічної мотивації студента університету фізичної культури 2013.-N03.62
14. Стрикаленко Є.А.Порівняння ефективності економічної діяльності в провідних американських спортивних лігах 2013.-N03.69
15. Реза Андам, Асиех Гхорбаниан Райаби, Ношин Бенар.Изучение Я-концепта у студентов волонтеров и не волонтеров в спортивных ассоциациях университетов. 2013.-N03.73


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com