ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N10
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N10

rus eng
Формат PDF (3,5 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Андрюшина Л.Л., Іващенко О.О.Лідерство як чинник ефективності спортивно-ігрової діяльності збірних чоловічих студентських команд з баскетболу 2012.-N10.5
2. Барыбина Л.Н.Влияние применения системы индивидуализации физического воспитания в высшем учебном заведении на функциональное состояние студенток 2012.-N10.10
3. Глоба Г.В.Система фізичного виховання в школах Китаю 2012.-N10.16
4. Долбишева Н.Г. "Загальні основи неолімпійського спорту" як нормативна дисципліна підготовки фахівців зі спорту 2012.-N10.20
5. Копа В.М.Теоретичне обґрунтування і практичне застосування універсального критерію соматичного здоров'я студентів на заняттях з фізичного виховання 2012.-N10.25
6. Лутовінов Ю.А., Олешко В.Г., Лисенко В.Н., Ткаченко К.В.Динаміка показників фізичного розвитку, фізичної та технічної підготовленості 12 - 15 річних юних важкоатлетів різних груп вагових категорій 2012.-N10.30
7. Микитюк С.О.Особливості проектування освітніх ресурсів для формування критичного мислення студентів вищих педагогічних навчальних закладів 2012.-N10.36
8. Мохд Халил Мохд Абдель Кадер.Динамика показателей компонентного состава тела у спортсменов игровых видов спорта с повреждением медиального мениска коленного сустава 2012.-N10.41
9. Ніколаєнко В. В., Балан Б. А.Аналіз ігрової діяльності футболістів 19-21-річного віку в провідних командах Європи 2012.-N10.45
10. Ольховий О.М.Професійна діяльність офіцерів з питань управління фізичною підготовкою 2012.-N10.50
11. Петрів О.С.Методика передстартової підготовки спортсменів у олімпійській вправі МП-8 2012.-N10.55
12. Пилипей Л.П.Методологія професійно-прикладної фізичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах 2012.-N10.59
13. Удовенко М.А.Методика формування цілісного мислення та її використання у навчанні основам здоров'я учнів початкової школи 2012.-N10.64
14. Фаворитов В.М., Дядечко І.Є., Мельнік Т.В.Оцінка функціональної підготовленості юних гандболістів в підготовчому періоді 2012.-N10.67
15. Ханюкова О.В., Грюкова В.В., Кіреєв О.А.Використання засобів міні-тенісу в позаурочний час для підвищення рівня розвитку фізичних якостей дітей 9-10 років 2012.-N10.71
16. Христова Т.Є.Фізична реабілітація інвалідів, які перенесли інсульт (пізній період) 2012.-N10.76
17. Юрченко О.А. Корекція порушень статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання 2012.-N10.80
18. Ягелло Владислав, Ягелло Марина, Козина Ж.Л.Профиль строения тела женщин, занимающихся современным пятиборьем 2012.-N10.84
19. Адамчук Я.Г., Грзесюк Иоанна, Богущевски Д., Очал Анджей, Грзечник-Сиеверска Магдалена, Сиеверски Марцин.Физическая активность молодежи 16-17 лет и ее осведомленность в отношении роли физической нагрузки в профилактике цивилизационных болезней. 2012.-N10.89
20. Чеслинска Мирослава, Напиерала Марек, Пилевска Веслава, Ермаков Сергей.Состояние морфологических признаков и двигательных способностей девушек, занимающихся современными танцами. 2012.-N10.96


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com