ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N9
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N9

rus eng
Формат PDF (1,8 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Ажиппо О.Ю. Роль кафедри щодо організація самостійної роботи студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі 2011.-N9.3
2. Антонов С.В., Пітин М.П. Результативність висококваліфікованих стрільців з лука у контрольних вправах із ускладненими умовами виконання 2011.-N9.8
3. Бабич Н. Л. Дослідження ефективності програми корекції емоційно-вольової сфери плавців із вадами розумового розвитку за тестом 4х50 м 2011.-N9.11
4. Віндюк П.А. Використання багатофакторної діагностики для оцінки функціонального стану дітей з церебральним паралічем 2011.-N9.16
5. Воропай С.М. Спортсмен як проблема в олімпійському русі та підходи до її вирішення 2011.-N9.21
6. Височіна Н.Л., Смоляр І.І., Ємшанова Ю.О. Програма тренінгу корекції самооцінки та вироблення лідерських якостей у спортсменів-шахістів високої кваліфікації 2011.-N9.26
7. Гложик І.З., Явдошик А.В. Розвиток координаційних здібностей та біохімічні зміни у школярів молодшого шкільного віку при заняттях хореографією 2011.-N9.30
8. Го Пенчен . Функциональные возможности гребцов на каноэ, специализирующихся на соревновательной дистанции 200 метров 2011.-N9.35
9. Ельбрехт О.М. Стандартизація вищої освіти як засіб удосконалення професійної підготовки фахівців 2011.-N9.38
10. Ермаков Сергей, Козина Жаннета, Прусик Катерина, Хагнер-Деренговска Магдалена. Система физической подготовки людей зрелого и пожилого возраста 2011.-N9.43
11. Захаріна Є.А. Позакласна та позашкільна оздоровчо-виховна робота як передумова зміцнення здоров'я школярів 2011.-N9.49
12. Карпа І.Я. Структура фізичної підготовленості кваліфікованих футболістів на етапі підготовки до вищих досягнень 2011.-N9.53
13. Кібальник О.Я. Динаміка саморефлексії тілесного потенціалу підлітків під впливом занять по запропонованій фітнес-технології 2011.-N9.57
14. Козіна Ж.Л., Лахно О.Г., Москалець Т.В., Кондак Н.М. Система інтегрального розвитку дітей 1-5 років із застосуванням технічних пристроїв 2011.-N9.61
15. Кружило Г.Г., Зіменко О.В. Вплив фізичних вправ та масажу на організм школярів з порушеннями постави у фронтальній площині 2011.-N9.69
16. Лук'янченко М.І. Педагогіка здоров'я через призму сімейного виховання 2011.-N9.73
17. Мазур В. А., Єдинак Г. А. Нормативна основа фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи: постановкапроблеми 2011.-N9.77
18. Мірошніченко В. І., Ставицький О. М. Фізичне вдосконалення та загартування як складова впровадження козацької педагогіки в патріотичному вихованні майбутніх офіцерів-прикордонників 2011.-N9.83
19. Мудрик І.П Ритмові моделі технічних дій каратистів високої кваліфікації 2011.-N9.87
20. Приступа Є.Н., Вовканич А.С. Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров'я населення 2011.-N9.92
21. Самокиш И.И. Методика оценивания учебных достижений в процессе физического воспитания девочек младшего школьного возраста с помощью функционального тестирования 2011.-N9.97
22. Сушко Р. О. Програмний матеріал з удосконалення змагальної діяльності висококваліфікованих баскетболісток 2011.-N9.101
23. Ткаченко В.Б. Класифікація юних біатлоністів за структурою їх спеціальної фізичної підготовленості 2011.-N9.105
24. Усиченко В. В. Корекція тілобудови висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в бодибілдингу, в підготовчому періоді річного циклу 2011.-N9.110
25. Флерчук В.В., Солтик О.О. Визначення кореляційних взаємозв'язків педагогічних тестів загальної фізичної підготовки з комплексом показників, що характеризують морфологічні та функціональні можливості каноїстів 2011.-N9.117
26. Ходинов В.Н. Трофический компонент в реализации эффекта активного отдыха и возможность его тренировки 2011.-N9.123
27. Хорошуха М.Ф. Тренд-аналіз психофізіологічних показників у системі їх багаторічної підготовки 2011.-N9.130
28. Шуба Л.В. Вплив організації уроків з фізичної культури на здоров'я молодших школярів 2011.-N9.135
29. Прусик Катерина. Критерии оценки уровня позитивного здоровья в многолетнем процессе оздоровительной тренировки женщин старшего возраста. 2011.-N9.139


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com