ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N8
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N8

rus eng
Формат PDF (2,3 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Абдуллаев А.К. Педагогические основы спортивного отбора борцов 2011.-N8.3
2. Артюшенко А.О. Особистісна мобільність і її формування в учнів у процесі фізичного виховання в загальноосвітній школі 2011.-N8.6
3. Бакум А.В. Современные тенденции технической подготовки фехтовальщиков 2011.-N8.12
4. Божик М. Особиста фізична культура вчителя як основа формування позитивного ставлення учнів до фізичного виховання 2011.-N8.16
5. Борова Т.А. Людський капітал та його формування в системі вищої освіти 2011.-N8.19
6. Гаврилюк В.А. Особливості методики у років фізичної культури з використанням елементів таеквон-до 2011.-N8.23
7. Гацко О.В. Методика занять оздоровчою ходьбою та бігом у спеціальному навчальному відділенні студенток з вегето-судинною дистонією, ускладненою патологією зору 2011.-N8.27
8. Глиняна О.О., Попадюха Ю.А. Алгоритм реабілітація після первинного ендопротезування кульшового суглобу 2011.-N8.30
9. Драгнєв Ю.В. Комп'ютерна грамотність майбутнього вчителя фізичної культури як один з основних елементів професійного розвитку 2011.-N8.33
10. Клімакова С.М. Аналіз стану фізичного виховання у вищих навчальних закладах 2011.-N8.36
11. Козіна Ж.Л., Лахно О.Г., Москалець Т.В. Структура фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 1-5 років 2011.-N8.40
12. Козіна Ж.Л., Кондак Н.М., Коваль М.В., Пащенко Н.О., Кірсанов М.В. Система тактичної підготовки баскетболісток студентських команд із застосуванням інтерактивних технологій 2011.-N8.45
13. Кравченко О.І. Використання музики на заняттях з фізичного виховання студентів консерваторії 2011.-N8.52
14. Кругляк М.А., Баришок Т.В. Нормалізація тонусу м'язів у дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи 2011.-N8.55
15. Кучеров Д.С., Баришок Т.В. Корекция стану вегето-судинной регуляції при церебральному паралічу засобами спортивних ігор 2011.-N8.58
16. Лосiк Т.М., Сорокін Ю.С., Долинний Ю.О. Здоров'я студентів в умовах сучасного довкілля та інноваційних технологій 2011.-N8.61
17. Лупаренко С.Є. Реалізація пріоритету антропології у навчально-виховному процесі початкової Вальдорфської школи 2011.-N8.64
18. Наливайко Г. В. Особливості самоосвітньої діяльності вчителів початкових класів у міжкурсовий період системи підвищення кваліфікації 2011.-N8.67
19. Николенко О.В., Навтиков А.Э.,Угольков Г.М., Серегин В.Н. Морфофункциональные аспекты воздействия занятий калланетикой на организм женщин старшей возрастной группы 2011.-N8.70
20. Омельченко Т.Г. Біологічний вік як критерій для визначення донозологічного стану організму молодших школярів 2011.-N8.73
21. Портаненко С.С. Биомеханические аспекты техники базовых фигур квалифицированных танцоров в стандартной программе танцев 2011.-N8.78
22. Саламаха О.Є. Розвиток гнучкості у студентів, що займаються у секції таеквондо, за допомогою розробленого комплексу вправ 2011.-N8.82
23. Сітнікова Н.С., Ципляєва А.В. Вплив кінезотерапії у воді і на суші на профілактику порушення постави у дітей 2011.-N8.87
24. Тимощук Г.В. Духовна культура вчителя як складова його професійної культури 2011.-N8.91
25. Ткаченко О.Г. Проблема педагогічного стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів у творчій спадщині філософів античності 2011.-N8.94
26. Товстоног О. Ф. Типологічно обумовлені особливості техніки поштовху важкоатлетів високої кваліфікації 2011.-N8.97
27. Хіменес Х. Р. Порівняльний аналіз структури фізичної підготовленості спортсменів різних кваліфікаційних груп, які спеціалізуються в орієнтуванні бігом 2011.-N8.102
28. Шиян В.М., Шамардін В.М. Технологія прогнозування спортивних досягнень бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки 2011.-N8.106
29. Богущевскі Д., Немчук І., Адамчук Я. Характеристика ушкоджень тіла в молодих лижників 2011.-N8.109
30. Юзефовский П., Болях Б., Приступа Т. Аналіз функціональної ефективності серед інвалідов-тетраплегиків під час табору I рівня Активної Реабілітації 2011.-N8.115
31. Невядомска М., Радзиевская М., Хородницка-Джузва А., Петричко Эл. Дозування фізичних вправ при інсулінзалежному цукровому діабеті на тлі інтенсивної інсулінотерапії (клінічний випадок) 2011.-N8.121 - 125


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com