ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N6
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N6

rus eng
Формат PDF (1,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Байбуза И.В. Гидрокинезотерапия как средство физической реабилитации детей дошкольного возраста с церебральным параличом спастической формы 2011.-N6.3
2. Бочкова Н.Л. Обгрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з гіперхолестеринемією 2011.-N6.7
3. Вовк В.М. Технологическая модель обеспечения преемственности физического воспитания личности старшеклассника, студента 2011.-N6.10
4. Воронежський Е.В., Шостацький О.В., Юрковський Е.В. Объем и эффективность атакующих действий в репертуаре рапиристов высокой квалификации на современном этапе развития фехтования 2011.-N6.14
5. Гант Е.Е. Особенности продуктивности когнитивных функций у детей среднего школьного возраста в условиях соревновательной и постсоревновательной деятельности 2011.-N6.17
6. Герасимчук А.Ю., Єдинак Г.А. Формування соматичного здоров'я першокласників засобами фізичного виховання як педагогічна проблема 2011.-N6.22
7. Градусов В.О., Лісянський В.К., Мельник А. Ю. Дослідження ефективності та якості виконання подач волейболістами високої кваліфікації у змагальній діяльності 2011.-N6.26
8. Григус І.М., Прусік Кр., Прусік К., Хагнер-Деренговська М. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на легку персистуючу бронхіальну астму 2011.-N6.30
9. Драгнєв Ю.В. Інформатизація і комп'ютеризація процесу фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури - майбутнє вищої фізкультурної освіти в Україні 2011.-N6.47
10. Єрмакова Т.С. Формування здорового способу життя школярів через призму фізичного виховання поза межами школи (історичний аспект) 2011.-N6.50
11. Закорко И.П. Организация и проведение профориентационной работы и профилактики правонарушений в молодежной среде средствами физической культуры и спорта профильными кафедрами вузов МВД Украины 2011.-N6.57
12. Іонова О.М. Рудольф Штайнер у освітньо-культурному просторі 2011.-N6.60
13. Коваленко Ю.О. Дослідження рівня сформованості знань, умінь і навичок з баскетболу у студентів факультету фізичного виховання 2011.-N6.64
14. Кульчицький З.Й. Особливості психологічних показників у спортсменів гирьового спорту за різних погодних умов 2011.-N6.67
15. Курко Я.В. Влияние оздоровительного плавания на показатели объективного и субъективного здоровья мужчин 2011.-N6.70
16. Лавренюк В.С. Удосконалення силових здібностей студентів у навчальному процесі з фізичного виховання 2011.-N6.74
17. Лысенко Е.Н., Виноградов В.Е., Сологуб Л.Н. Применение внетренировочных средств мобилизационного типа для повышения специальной работоспособности спортсменов высокого класса в условиях соревнований 2011.-N6.77
18. Манжуловский В.Н., Мохаммед Али, Лукасевич И.И. Прогностическа роль факторов риска при реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями 2011.-N6.85
19. Мицкан Б.М., Поташнюк І.В. Фізична підготовленість учнів гімназії як показник фізіологічних резервів організму 2011.-N6.88
20. Міхеєнко О.І. Комплексна методика оцінки рівня здоров'я організму людини 2011.-N6.93
21. Пархотик И.И., Сельтов Я.Н., Чорний В.В. Физические упражнения в программе восстановительного лечения больных с дисфункцией билиарного тракта 2011.-N6.102
22. Пітин М.П., Стецькович С.Р. Спортивні результати провідних спортсменів-п'ятиборців впродовж 2000-2010 років 2011.-N6.106
23. Пруднікова М.С. Дослідження рівня рухових якостей юних велосипедисток 12-13 років, які спеціалізуються в БМХ 2011.-N6.109
24. Рощін І.Г. Оцінювання підготовленості висококваліфікованих стрільців-жінок з пневматичного пістолета 2011.-N6.112
25. Сидорова Т.В. Морфо-функціональні особливості та рухові якості студентів різних спортивних спеціалізацій 2011.-N6.116
26. Скирене В.В. Старт пловца: проблемы, поиски, решения 2011.-N6.119
27. Сорокіна С.О., Кудряшова Т.І. Мотиваційна зацікавленість жінок 30-50 річного віку до занять оздоровчими вправами 2011.-N6.123
28. Копаньский Кристофор.Прадолина Вислы и ее притоки как фактор стимуляции развития квалифицированного водного туризма в избранных районах воеводства Мазовецкого. 2011.-N6.126


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com