ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N1
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N1

rus eng
Формат PDF (2,0 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Артюшенко А.О.Роль свідомості у формуванні в учнів загальноосвітньої школи рухових навичок як складової особистісної мобільності 2011.-N1.3
2. Ахметов Р.Ф.Сучасні біомеханічні технології в практиці підготовки спортсменів 2011.-N1.7
3. Бойченко Н.В., Гринь Л.В.Техніко-тактичні показники змагальної діяльності єдиноборців 2011.-N1.10
4. Бородін Ю.А.Теоретико-методологічні аспекти фізичної підготовки курсантів ВВНЗ інженерно-операторського профілю 2011.-N1.13
5. Бугеря Т.М.Формування готовності фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності на основі міжпредметних зв'язків 2011.-N1.17
6. Волкова С.С., Віндюк О.В.Фізичне виховання дітей 5-7 років у спортивно-оздоровчих установах Сполучених Штатів Америки 2011.-N1.21
7. Волков В.Л.Контроль та оцінка розвитку фізичних здібностей, як основні елементи управління процесом особистісно-розвивального навчання студентів в системі фізичної підготовки 2011.-N1.24
8. Ворожбіт В.В.Духовно-моральне виховання молоді у спадщині Івана Огієнка 2011.-N1.29
9. Гавриленко І.В., Шпак В.П.Формування у студентів вищих педагогічних навчальних закладів готовності до застосування травмопрофілактичних знань у професійній діяльності 2011.-N1.34
10. Гальченко О.М.Розвиток фізичної культури та спорту в українському селі в 1920-ті роки (на прикладі Донбасу) 2011.-N1.38
11. Гоншовський В.М.Алгоритм формування і реалізації індивідуально орієнтованої фізичної підготовки майбутніх рятувальників на етапах навчання у вищому військовому навчальному закладі 2011.-N1.41
12. Гуменний В.С.Вплив занять з фізичного виховання на розумову працездатність та психоемоційну стійкість студентів залежно від специфіки професійної діяльності 2011.-N1.45
13. Даценко М.І.Аналіз розвитку станової сили у студентів з різними рівнями рухової активності 2011.-N1.48
14. Дугіна Н.Г., Мохова І.В., Борисова Ю.Ю.Оцінка фізичного стану підлітків 13-14 років 2011.-N1.51
15. Єрмолаєва Т.М.Основи взаємозв'язку фізичного та естетичного виховання в процесі розвитку особистості 2011.-N1.54
16. Зайцев В.П., Ермаков С.С., Хагнер-Деренговська Магдалена.Методология рекреации в структуре образовательного пространства 2011.-N1.58
17. Зайцев В.П., Прусик Кристоф, Манучарян С.В.Теоретические и методические подходы к проблеме здоровья студента в алгоритме рекреационных мероприятий 2011.-N1.66
18. Лишевська В.М.Диференційована оціка розвитку силових здібностей людини 2011.-N1.75
19. Магльований А.В., Шимечко І.М., Боярчук О.М., Мороз Є.І.Динаміка показників фізичного здоров'я студентів, які займаються силовими вправами 2011.-N1.80
20. Маковецька Н.В.Професійний розвиток фахівців дошкільних навчальних закладів до освітньо-оздоровлювальної діяльності на засадах педагогічного менеджменту 2011.-N1.84
21. Маркова В.С.Нетрадиційні засоби в реабілітації жінок при неправильних положеннях матки 2011.-N1.88
22. Мисів В.М.Зміни морфофункціональних і деяких психологічних показників майбутніх рятувальників на еатпах навчання у вищому військовому навчальному закладі 2011.-N1.91
23. Олексенко В.М.Фактори збереження й зміцнення здоров'я студентів за педагогічними технологіями 2011.-N1.95
24. Омельяненко Г.А.Сучасний стан сформованості рівня готовності бакалаврів фізичного виховання та спорту до науково-дослідницької діяльності 2011.-N1.98
25. Павлова Ю., Тулайдан В., Виноградський Б.Рухова активність як компонент якості життя студентів 2011.-N1.102
26. Подлесний О.І.Інноваційні умови професійно - прикладної фізичної підготовки студентів - судноводіїв 2011.-N1.107
27. Седляр Ю. В.Характеристика научных исследований в спортивном скалолазании (обзор монографий) 2011.-N1.112
28. Сичов С.О.Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в процесі атлетичного тренування 2011.-N1.116
29. Спичак Н.П.Особенности реализации общего функционального потенциала организма квалифицированных спортсменов-гребцов в условиях выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок 2011.-N1.119
30. Шашло Н.С.Вплив засобів фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи у дітей з набутими мітральними вадами серця після хірургічного втручання на ранньому післяопераційному періоді 2011.-N1.124
31. Iermakov S., Prusik Krz., Bielawa ?ukasz, Stankiewicz B.Skuteczno?? programu kinezyterapii m??czyzn w wieku 45-65 lat po pomostowaniu t?tnic wie?cowych (CABG) 2011.-N1.127
32. Prusik Katarzyna.Kryteria ilo?ciowe i jako?ciowe oceny zdrowia pozytywnego kobiet w starszym wieku 2011.-N1.130


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com