ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N6
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N6

rus eng
Формат PDF (2,0 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1.Алєксєєнко А.О.Організація фізичної підготовки в ОВС України: психологічний аспект2010.-N6.3
2.Бабаліч В.А.Теоретико-методологічний аналіз показників підготовленості дітей чорнобильців до оздоровчих занять з плавання2010.-N6.7
3.Бойко Г.Л., Анікеєнко Л.В., Єфременко В. М., Міщук Д.М.Використання засобів прикладної аеробіки на заняттях оздоровчої спрямованості з баскетболу2010.-N6.10
4.Болобан В.Н.Макрометодика обучения акробатическим упражнениям сложным по координации2010.-N6.14
5.Будаг'янц Г.М.Здоровий спосіб життя - основна умова профілактики девіантної поведінки підлітка (історичний аспект)2010.-N6.25
6.Бичук І.Динаміка фізичної підготовленості дошкільнят у процесі експерименту2010.-N6.29
7.Владимиров О.А., Владимирова Н.І., Гридько Л. А.Підвищення функціональних резервів організму вагітних з анемією за допомогою переривчастої нормобаричної гіпоксичної стимуляції2010.-N6.33
8.Ганчар А.И.Коррекция параметров оценки гендерных отличий результатов по плаванию в государственных тестах физической подготовленности населения Украины 2010.-N6.36
9.Гацко О.В.Оцінка ефективності диференційної програми фізичного виховання спеціального навчального відділення із застосуванням засобів оздоровчої ходьби та бігу у студентів з вегето-судинною дистонією2010.-N6.41
10.Гончаренко М.С., Самойлова Н.В.Рівень тривожності та самооцінки студентів під впливом занять з формування валеологічної культури2010.-N6.45
11.Гоншовський В.Фізична підготовленість випускників з різним рівнем професійної готовності й соматотипами на етапах навчання у вищому військовому навчальному закладі сил цивільного захисту2010.-N6.52
12.Димова О.В., Євдокімов Є.І.Застосування фізичних вправ для реабілітації хворих на рак легень після оперативного лікування2010.-N6.59
13.Железный А.Д.Болюсотерапия в общей схеме восстановления утраченных функций нижних конечностей у больных после диафизарных переломов костей голеней2010.-N6.63
14.Клочко Л.И.Прогнозирование скорости бега на марафонскую дистанцию2010.-N6.67
15.Конова Л. А.Вплив бігу на здоров'я студентів, що самостійно займаються оздоровчим бігом2010.-N6.70
16.Крушевский А., Ягелло В., Рокицкий Д.Структура технико-тактической подготовленности борцов классического стиля - участников чемпионата Европы' 2007 среди молодёжи2010.-N6.74
17.Никитина О.В.Физическая реабилитация в раннем послеоперационном периоде после блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза бедра2010.-N6.79
18.Осадчий В.В.Методи, форми та засоби професійної підготовки учителів-тьюторів в умовах дистанційної форми навчання2010.-N6.82
19.Пасічник В.Р.Реалізація основних напрямків Болонського процесу у підготовці вчителів фізичної культури у польських ВНЗ2010.-N6.87
20.Прозар Микола.Аналіз деяких організаційно-методичних положень процесу навчання п'ятикласників спортивним іграм на уроках фізичної культури 2010.-N6.90
21.Романчишин Олег, Сидорко Олег, Мартин Петро.Спосіб життя, працездатність і захворюваність студентів педагогічних коледжів2010.-N6.93
22.Ротерс Т.Т.Організаційно-педагогічні технології фізичного виховання школярів2010.-N6.98
23.Сергієнко В. М.Диференційований контроль координаційних здібностей студенток2010.-N6.101
24.Серебряк В.В., Попов С.В., Колосов З.В.Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів рукопашного бою2010.-N6.105
25.Сидорова Т.В.Формування техніки лижного спорту у студентів першого курсу спортивного вузу2010.-N6.109
26.Сидорченко К.М.Фізична реабілітація спортсменів після переломів гомілковостопного суглоба за допомогою ударно-хвильової терапії2010.-N6.114
27.Сікура А.Й.Резонансні явища та стан здоров'я2010.-N6.118
28.Сінопальнікова Н.М.Набуття досвіду застосування інтегрованих форм і методів навчання в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи2010.-N6.121
29.Статьєв С.І.Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з бронхіальною астмою в умовах денного стаціонару2010.-N6.125
30.Улізько Віра, Коробейніков Георгій.Стан емоційного напруження спортсменок-тенісисток високої кваліфікації 2010.-N6.128
31.Хорошуха М.Ф.До природи агресивності юних спортсменів 13 - 16 років, які спеціалізуються в різних видах спорту: порівняльний аналіз власних досліджень 90-х і 2000-х років (повідомлення третє)2010.-N6.131
32.Худолій О.М.Аналіз вкладу фізіологічних та психологічних теорій формування рухових навичок у розвиток теорії навчання гімнастичним вправам2010.-N6.136


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com