ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N8
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N8

rus eng
Формат PDF (2,4 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Ажиппо О.Ю.Вплив загальноосвітньої підготовки на характер учбової праці у вузі 2009.-N8.3
2. Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.Травматизм студентів вузів під час занять настільним тенісом 2009.-N8.7
3. Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К.Тестування учнів 7-11 класів 2009.-N8.9
4. Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К.Результати тестування ліцеїстів 2009.-N8.12
5. Бака Р.Соматические показатели студентов в динамике обучения в колледже 2009.-N8.17
6. Боярчук О.М.Вплив авторської програми на розвиток фізичної підготовленості жінок-військовослужбовців 2009.-N8.21
7. Бродська І. Я., Усачов Ю.О., Козубей П.С., Жуков В.О.Корекція рівня фізичного стану жінок першого періоду зрілого віку засобами бодібілдингу 2009.-N8.24
8. Вілігорський О.М.Вплив фізичного виховання на адаптацію дітей раннього віку до умов дитячого навчального закладу: педагогічне прогнозування 2009.-N8.28
9. Владімірова О.В.Хореографічні вправи, як невідємний реабілітаційний захід в сучасних профілактично-оздоровчих центрах 2009.-N8.31
10. Гакман А.Характеристика розвитку рекреації в Україні 2009.-N8.34
11. Гладощук О.Г.Психічне здоров'я студентської молоді як сучасна валеологічна проблема 2009.-N8.37
12. Глущенко Н.В., Добродуб Є.З.Особливості адаптації рухової підготовленості студентів до кондиційного плавання 2009.-N8.41
13. Гончаренко М. С., Тимченко А. Н.Особенности формирования функциональных перестроек в детском организме в зависимости от возраста и биоритмологического типа 2009.-N8.44
14. Даценко А.В.Реабілітація хворих на стенокардію: застосування дихальної гімнастики О.Стрельникової в умовах сім'ї 2009.-N8.49
15. Дрозд І.В.Аспекти підготовки вчителів початкових класів до оздоровчо - спортивної роботи з молодшими школярами 2009.-N8.52
16. Жульова С.І.Теоретико-методологічні аспекти ведення первинної профілактики захворювань на віл-інфекцію 2009.-N8.54
17. Заікін А.В.Реалізація моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах гендерного підходу 2009.-N8.57
18. Злепко С.М., Азархов А.Ю., Дудатьева Н.А.Особенности применения превентивной реабилитации в спортивной медицине 2009.-N8.60
19. Казакова С.М., Казаков Е.А.Динамика качественного состояния опорно-двигательного аппарата у подростков при скалиозе под действием комплексной реабилитационной программы 2009.-N8.63
20. Карпухіна Ю.В., Тарасова О.О.Вплив фізичного навантаження та релаксації на працездатність головного мозку 2009.-N8.66
21. Колосовська В.В.Основні аспекти підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації до організації спортивно-масової роботи з учнями початкових класів 2009.-N8.70
22. Кондрацька Г.Д., Максим'як Я.О., Будинкевич С.Н.Технологія підготовки студентів - майбутніх учителів до викладання основ здоров'я 2009.-N8.74
23. Коновальська Л.О.Деякі аспекти формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 2009.-N8.77
24. Короленко К.В.Формирование готовности студентов факультета физического воспитания и спорта к оздоровительной деятельности 2009.-N8.80
25. Котенджи Л.В.Розподіл сил між країнами світу на сучасному етапі розвитку пауерліфтингу 2009.-N8.83
26. Кудряшова Т.И., Коломоец В.Н.Использование компьютерных технологий для прогнозирования спортивных результатов в толкании ядра 2009.-N8.88
27. Кузьменко О.М.Порівняльна характеристика показників фізичного розвитку студентів-баскетболістів різної кваліфікації 2009.-N8.92
28. Літус Р.І.Проведення уроків фізичноі культури засобами силової спрямованості в профільних класах 2009.-N8.95
29. Маликов Н.В., Варвинский Д.В., Варвинская О.П.Влияние метода аппаратного массажа на процессы восстановления и повышение спортивных показателей в системе подготовки тяжелоатлетов 2009.-N8.98
30. Медвідь А.М., Городинський С.І.Формування знань учнів ЗОШ про збереження здоров'я як важливого компоненту загальнолюдської культури: сучасний стан, аспекти, досвід 2009.-N8.101
31. Міхайлович М.М., Чорнокоза Л.В.Чинники використання вправ спортивного характеру в фізкультурно-оздоровчий роботі сучасного дошкільного закладу 2009.-N8.104
32. Михалюк Е.Л., Сыволап В.В., Ткалич И.В., Чечель Н.М.Медико-биологические аспекты тхеквондо 2009.-N8.107
33. Мозговий О.І.Проблеми розвитку дитячо-юнацького футболу та шляхи їх вирешення 2009.-N8.110
34. Мудрик Евгений.Особенности методики массажа при торсионной деформации позвоночника 2009.-N8.113
35. Омельяненко Г.А.Особливості педагогічної взаємодії в умовах інформаційно-навчального середовища у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту 2009.-N8.116
36. Орлов А.А.Планування теоретичної та технічної підготовки дівчат 8-10 років, які займаються важкою атлетикою 2009.-N8.118
37. Павленко Ю.О.Формування психологічної служби національної команди України 2009.-N8.121
38. Писанець І.В., Жосан Т.М.Аеробіка як метод оздоровлення студентської молоді в процесі фізичного виховання 2009.-N8.126
39. Прихода И.В., Рыбальченко А.А.Основы медицинской этики и деонтологии 2009.-N8.130
40. Самсутіна Н.М.Сучасний стан формування окремих видів функціонально-професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури 2009.-N8.132
41. Сердяева Н.А.Эффективность точечного массажа при медикаментозном лечении артериальной гипертонии в сочетании с ишемической болезнью сердца у больных пожилого и старческого возраста 2009.-N8.136
42. Скабицький М.В.Музичний метод оптимізації тренування в силових видах спорту 2009.-N8.140
43. Стасюк Р.М.Аспекти, що визначають відношення студентів Глухівського державного педагогічного університету ім. О. Довженка до занять з фізичного виховання 2009.-N8.144
44. Тонконог В.Н., Шишкина Е.Н.Культура здоровья молодежи - важнейшая задача современного образования 2009.-N8.146
45. Тумак Ю.І.Фізичне виховання дітей та молоді в німецьких фізкультурно-спортивних товариствах Буковини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 2009.-N8.149
46. Устінова Тетяна, Прекурат Олександр.Методика розвитку координаційних здібностей юних волейболістів на етапі початкової підготовки 2009.-N8.153
47. Цибанюк О.О., Палагнюк Т.В.Фізичне виховання школярів Буковини (кінець ХІХ -початок ХХ століття): гендерний аспект 2009.-N8.156
48. Чепелюк А.В.Теоретичне обґрунтування психолого-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури 2009.-N8.159
49. Чиженок Т.М., Берест О.Г.Оцінка виконання випробувань фізкультурно-оздоровчого комплексу "Крок до здоров'я" учнями 16-17 років 2009.-N8.162
50. Шмигов П.В.Підходи щодо корекційно-оздоровчих програм студентів, які спеціалізуються на комп'ютерних технологіях 2009.-N8.164
51. Шовкопляс О.М.Підготовка майбутніх вихователів до профілактично-корегувальної роботи 2009.-N8.167
52. Яцюк С.М.Методика навчання інформатики за модульно-рейтенговою системою 2009.-N8.170
53. Hucinski Tadeusz, Tymanski Roman, Smulskij Valerij.Struktura czynnikowa wydolnosci beztlenowo-tlenowej koszykarzy na etapie specjalistycznego bazowego przygotowania 2009.-N8.175
54. Jagiello Wladyslaw, Banach Jakub.The influence of creatine supplementation on the growth of muscle strength in men practising body-building 2009.-N8.179
55. Wang Xinna.Chinese woman weightlifter snatch excellent biomechanical analysis technology 2009.-N8.182


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com