ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N9
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N9

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Аля Омар Самара.Общие вопросы физической реабилитации лиц с рассеянным склерозом 2008.-N9.3
2. Амро Исмаил.Физиотерапия в комплексной реабилитации больных с цереброваскулярной патологией 2008.-N9.8
3. Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.Розвиток фізичної якості стрибучості на заняттях з фізичного виховання у відділенні настільного тенісу 2008.-N9.12
4. Белозьорова Н.О.Розвиток початкової освіти у східноукраїнському регіоні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. як історико-педагогічна проблема 2008.-N9.14
5. Білокопитова Ж.А., Лаврентьєва В.О.Методика розвитку і критерії оцінки координаційних здібностей дівчаток 10-13 років, які займаються художньою гімнастикою 2008.-N9.17
6. Бондарчук Н. Я., Чернов В. Д.Взаємозв'язок показників функціонального стану і фізичної підготовленості студентів УжНУ 2008.-N9.20
7. Ганчар А.И.Особенности динамики гендерных отличий результатов выступления сильнейших пловцов на чемпионате мира в Мельбурне-2007 2008.-N9.22
8. Голяка С.К.Стан властивостей основних нервових процесів, функцій пам'яті та уваги у спортсменів 2008.-N9.27
9. Доброскок І.Формування професійних цінностей як умова підвищення професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів 2008.-N9.31
10. Дутчак М.В.Моніторинг в системі державного управління спортом для всіх в Україні 2008.-N9.34
11. Єрмаков С.С.Наукові видання з педагогічних наук: аналіз діяльності та перспективи євроінтеграції 2008.-N9.43
12. Зубаль М.В.Темпи розвитку фізичних якостей хлопців різних соматотипів в онтогенезі шкільного періоду 2008.-N9.50
13. Зюзь В.М.Підвищення цільової точності ударів тенісистів на етапі спеціалізованої базової підготовки (10-14 років) 2008.-N9.54
14. Козіна Ж.Л., Грінченко І.Б., Вакслер М.А., Тихонова А.О.Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ 2008.-N9.59
15. Колбіна Т.В.Теоретичні питання проектування педагогічної технології формування міжкультурної комунікації у ВНЗ економічного профілю 2008.-N9.64
16. Костюкевич В.Тренувальна робота хокеїсток на траві високої кваліфікації в базовому розвиваючому мезоциклі підготовчого періоду 2008.-N9.69
17. Кремень В.Г.Педагогічні проблеми формування економічної особистості 2008.-N9.75
18. Кропивницкая Т.А.Роль средств массовой информации в популяризации спортивных единоборств в Украине 2008.-N9.79
19. Крушевский А., Ягелло В., Адамец Т.Технико-тактическая подготовка призеров чемпионата Европы по дзюдо (2004-2006 гг.) в лёгкой весовой категории - 66 кг 2008.-N9.83
20. Ломака Ж.М.Профилактика заражения вирусным гепатитом С в эстетических манипуляциях 2008.-N9.87
21. Пазиніч С.М.Загальна педагогізація, професіоналізм педагога - основа стабільності суспільства і всебічного розвитку особистості 2008.-N9.91
22. Пилипей Л.П.Актуальність теорії функціонування зорового аналізатора в руслі проектування системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 2008.-N9.96
23. Підкопай Д. О.Дослідження складових професійної майстерності спортивного масажиста при роботі з ковзанярами 2008.-N9.99
24. Пономарьов О.С.Філософія освіти, синергетика і нова освітня парадигма 2008.-N9.102
25. Русакова Т.М.Комп'ютерні ігри як соціально-педагогічний феномен, що впливає на процес розвитку мислення підлітків 2008.-N9.106
26. Романчук І.В.Вплив тренувальних навантажень спеціальної спрямованості на динаміку асиметрії показників технічної підготовленості юних баскетболісток 2008.-N9.109
27. Савченко Г.О.Аналітична діяльність у професійній підготовці майбутніх фахівців 2008.-N9.113
28. Сембрат А.Л.Педагогічні особливості виховного процесу у гімназії 2008.-N9.116
29. Смольц Т.В., Гловацкая І.В., Булейченко О.В., Філатова З.І., Щербак Л.М.Вплив фізкультурно-оздоровчих занять на організм студентів І курсу спеціальної медичної групи 2008.-N9.119
30. Станішевська Ж.Ф.Застосування технічних засобів у профілактиці і лікуванні плоскостопості 2008.-N9.122
31. Тимошенко О.В.Шляхи оптимізації професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури в умовах розвитку сучасної освіти в Україні 2008.-N9.125
32. Товченко Л.О.Особливості проведення занять по фізичному вихованню зі студентами спеціального учбового відділення, які хворіють на короткозорість 2008.-N9.132
33. Томенко О.А.Структурно-функціональний аналіз Міжнародної олімпійської академії 2008.-N9.135
34. Харабуга С.Г., Лойко О.М., Демків А.С., Єна М.О., Щукін В.Е.Динаміка показників витривалості курсантів потягом їх навчання у ВВНЗ 2008.-N9.142
35. Харківська А.А.Lifelong learning - сучасні проблеми та шляхи їх вирішення 2008.-N9.145
36. Церковная Е.В.Основные тенденции в динамике состояния здоровья студенческой молодежи и необходимость новых подходов к его сохранению 2008.-N9.152
37. Цимбалюк Ж.О., Козлов А.В., Чорний О.І., Назін Б.О.Реакція серцево-судинної системи баскетболісток на початковому етапі навчання на вирішення тактичних задач 2008.-N9.156
38. Шалда С.В.Використання новітніх технічних засобів фізичної реабілітації в тренувальному процесі силових видів спорту 2008.-N9.159
39. Шаповал Л.В.Естетичне сприйняття дійсності як професійна якість вчителя образотворчого мистецтва: до сучасної постановки проблеми в умовах глобалізації 2008.-N9.162
40. Штереб В.О.Організаційно-педагогічні умови корекції фізичного розвитку підлітків з вадами функцій спинного мозку 2008.-N9.165
41. Юхименко С.М.Особливості структури фізичного здоров'я студентів-першокурсників 2008.-N9.170


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com