ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2015, N4
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2015, N4

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Батєєва Н.П.Методика біомеханічного аналізу хореографічних рухів (на прикладі "гранд батман жете") 2015.-N4.3
2. Бондаренко С.В., Дарзинська Н.О., Сиділо Л.В.Формування зорової працездатності студенток 17-18-ти років засобами зорового тренінгу на етапі адаптації до навчальних навантажень 2015.-N4.10
3. Галаманжук Л. Л.Влияние разных вариантов обучения основным движениям на физическую подготовленность 4-летних девочек с различной двигательной асимметрией 2015.-N4.16
4. Заповітряна О.Б., Коробейніков Г.В., Коробейнікова Л.Г.Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму у борців різних вікових груп 2015.-N4.22
5. Кожанова О.С., Нестерова Т.В., Гнутова Н.П., Гнутов Є.І.Використання методологічного підходу при відборі спортсменок в команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності 2015.-N4.27
6. Лопатенко Г.О., Косік М.С., Косік Н.Л.Нові підходи до організації передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у одноборствах (на прикладі фехтування) 2015.-N4.33
7. Маленюк Т.В., Косівська А.В.Секційні заняття - пріоритетна форма організації процесу фізичного виховання студентів (на прикладі шейпінгу) 2015.-N4.38
8. Таможанська Г.В.Морфофункціональні та психологічні показники розвитку хлопців 11-12 років підготовчих медичних груп міських та сільських шкіл 2015.-N4.43
9. Майкл Чиа, Маркус Ли.Соответствие веса тела и беспорядочному питанию среди сингапурской молодежи, которая проявляет активность в спорте 2015.-N4.51


Учредитель: Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com