ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2015, N3
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2015, N3

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Васьков Ю.В.Акмеологічний підхід до організації фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в аспекті особистісно орієнтованого навчання 2015.-N3.3
2. Гнип І.Я.Оцінка функціонального стану та якості життя студентів після перенесених гострих респіраторних вірусних захворювань 2015.-N3.10
3. Запорожанов В.А., Борачински Т.К дискуссии о понятиях "координация" и "ловкость" в условиях физического воспитания 2015.-N3.15
4. Киприч Сергей В., Беринчик Денис Ю.Специфические характеристики функционального обеспечения специальной выносливости боксеров 2015.-N3.20
5. Козина Ж.Л., Прусик Кристоф, Прусик Екатерина.Концепция индивидуального подхода в спорте 2015.-N3.28
6. Ольховик А. В.Фізичний розвиток та фізична підготовленість студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом 2015.-N3.38
7. Пічурін В.В.Психологічна і психофізична підготовка як фактор зниження особистісної тривожності у студентів 2015.-N3.46
8. Самоненко С.Б.Динаміка розвитку координаційних якостей у дівчат 10-15 років 2015.-N3.52
9. Стеценко А. І., Архипенко В. О.Особливості мотивації працівників державної служби з надзвичайних ситуацій України до фізичного самовдосконалення 2015.-N3.58
10. Тропин Ю.Н., Пашков И.Н.Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля различных манер ведения поединка 2015.-N3.64
11. Гиованис Василиус, Маргари Эрикетти.Эволюция зимних Паралимпийских игр и видов спорта. 2015.-N3.69
12. Новосельска-Свадьба Данута, Зволинска Данута, Ендрисек Марек, Подставки Роберт.Физическая активность как фактор модификатора здоровья вариабельности сердечного ритма (ВСР). 2015.-N3.80


Учредитель: Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com