ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2015, N2
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2015, N2

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Андрійчук О.Я., Касарда О.З.Вплив місця народження та гендерної приналежності на компоненти здоров’я в якості життя студентів 2015.-N2.3
2. Васьков Ю.В., Сизонєнко І.Є.Шляхи реалізації інтерактивних методів в освітньому процесі студентів вищих навчальних закладів 2015.-N2.11
3. Джим В. Ю.Порівняльний аналіз методик тренування та особливостей харчування кваліфікованих бодібілдерів в підготовчому періоді загально-підготовчому етапі 2015.-N2.16
4. Ермолаева Я.С.Уровень тревожности, как один из критериев эффективности эмоциональной устойчивости в спортивных танцах 2015.-N2.22
5. Желєзний О.Д., Засік Г.Б., Мухін В.М., Склярова Н.О.Фізіотерапія в фізичній реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок в житомирських лікувально-відновних закладах 2015.-N2.26
6. Іонова О.М.Салютогенетичний підхід до професійної підготовки майбутніх педагогів 2015.-N2.34
7. Левченко В. А.Показники гемодинаміки в умовах дозованого фізичного навантаження в дівчат на тлі низького систолічного артеріального тиску 2015.-N2.43
8. Михнов А.П.Результативность соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом коррекции уровня их самооценки 2015.-N2.47
9. Пічурін В.В.Копінг-стратегії студентів і психологічна готовність до професійної праці 2015.-N2.53
10. Романовська-Толлочко Анна.Виховна компетентність та рівень емоційної інтелігентності вчителів 2015.-N2.60
11. Славитяк О.С.Особенности влияния различных режимов тренировки на динамику силовых показателей бодибилдеров на этапе специализировано-базовой подготовки 2015.-N2.64
12. Трояновская М. Н.Определение уровня координационных качеств старшеклассниц в процессе занятий биатлоном с помощью стабилографии 2015.-N2.70
13. Шамардін В.М., Хоркавий Б.В.Стуктура техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих воротарів у футболі 2015.-N2.75
14. Щепотіна Н.Ю.Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації 2015.-N2.80
15. Медынский С.В.Характеристика профессиональной подготовки специалистов наиболее распространенных специальностей в области физического воспитания и спорта в США 2015.-N2.86


Учредитель: Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com