ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2015, N1
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2015, N1

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бачинська Н.В.Особливості обліку і планування тренувального процесу спортсменів парно-групової акробатики з урахуванням статевого диморфізму (аналіз анкетних даних тренерів України) 2015.-N01.3
2. Бойчук Р.І.Теоретичне обгрунтування програми цілеспрямованого розвитку координаційних здібностей учнів на уроках фізичної культури з елементами спортивних ігор 2015.-N01.7
3. Вдовенко Н.В., Іванова А.М., Лошкарьова Є.О.Практичні рекомендації щодо профілактики та корекції дефіциту заліза в організмі спортсменів 2015.-N01.12
4. Верховська М. В.Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 2015.-N01.17
5. Дейнеко А.Х.Формування культури рухової діяльності учнів 5-6 класів засобами основної гімнастики 2015.-N01.24
6. Єрмакова Т.С.Індивідуалізація формування культури здоров'я школярів у польських школах 2015.-N01.29
7. Карабанов Є.О.Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва 2015.-N01.34
8. Карапузова Н.Д.Здоров'язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів 2015.-N01.39
9. Литвиненко Ю.В., Садовски Ежи, Нижниковски Томаш, Болобан В.Н.Статодинамическая устойчивость тела гимнастов высокой квалификации 2015.-N01.46
10. Лук'янова Ю.С.Здоров'язберігаючий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 2015.-N01.52
11. Орлов А.А.Оптимізація тренувального навантаження у важкоатлеток на етапі попередньої базової підготовки 2015.-N01.57
12. Притула О. Л.Професійна підготовка учителів фізичної культури до застосування національних бойових мистецтв у професійній діяльності 2015.-N01.62
13. Таможанская А.В.Уровень школьной тревожности девочек 12-13 лет с различными видами осанок 2015.-N01.68
14. Тищенко В.О.Особливості навчально-тренувального процесу гандболістів вищої кваліфікації між турами змагального періоду 2015.-N01.73
15. Зволинска Данута, Подставки Роберт, Новоселска-Свадба Данута, Ендрисек Марек.Социальная поддержка людей с ограниченными умственными возможностями 2015.-N01.73


Учредитель: Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com