ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2014, N12
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2014, N12

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Аксютин В.В., Коробейніков Г.В.Психофізіологічний стан та спеціальна працездатність у боксерів із різними стилями ведення поєдинку 2014.-N12.3
2. Бейгул І.О.Вплив спортивної діяльності на особистість дзюдоїстів 2014.-N12.7
3. Бодренкова І.О.Особливості розвитку координаційних здібностей у спортсменів спортивної аеробіки на етапі початкової підготовки 2014.-N12.13
4. Бурла Артём, Бурла Антон, Кудренко А. И., Лянной М. О.Физическая подготовка юных биатлонистов на этапе предварительной подготовки 2014.-N12.18
5. Го Пенчен, Дьяченко А.Ю.Специфические характеристики функционального обеспечения выносливости при работе анаэробного характера гребцов на каноэ 2014.-N12.26
6. Гресь О.В.Здоров'язберігаюча діяльність керівників загальноосвітніх навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема 2014.-N12.31
7. Желєзний О.Д., Засік Г.Б., Мухін В.М., Гринчук О.М.Корекція психоемоційного стану спортсменів - ігровиків з наслідками травм нижніх кінцівок 2014.-N12.35
8. Козина Ж.Л., Собко И.Н., Коломиец Н.А., Ягело В., Ягело М.Алгоритм распределения спортсменов по группам для формирования тактических задач в игровых командных видах спорта с помощью методов многомерного анализа (на примере женской сборной команды Украины баскетболисток с нарушениями слуха) 2014.-N12.40
9. Макарова Е.В., Васильєва І.В.Алгоритм фізичної реабілітації на поліклінічному етапі лікування при остеохондрозі хребта у спортсменів 2014.-N12.49
10. Попов А.Н.Структура физической подготовленности и ее корреляционный анализ у юных футболистов 16-17 лет на этапе специализированной базовой подготовки 2014.-N12.54
11. Борачинска Сандра, Борачински Томаш, Борачински Михал, Михелс Анна.Динамика комплексной физической подготовки спортсменок 7-10 лет в художественной гимнастике 2014.-N12.58
12. Климчик Мариуш, Стец Мартина.Физическое и двигательное развитие 9-летних детей, посещающие занятия по футболу в "Детской футбольной школе" 2014.-N12.65
13. Лазарева Елена, Цеслицка Мирослава, Станкевич Блазей, Мушкета Радослав, Прусик Кристоф.Организационные основы процесса физической реабилитации больных при хирургическом лечении вертеброгенной патологии 2014.-N12.70


Учредитель: Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com