ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2014, N11
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2014, N11

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Беляк Ю.І.Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу 2014.-N11.3
2. Борисова Ю.Ю., Власюк О.О.Комп'ютерні технології як педагогічні інновації у фізичному вихованні школярів 2014.-N11.8
3. Воропай С.М., Бур'яноватий О.М.Вплив занять спеціального акробатичного спрямування на рівень прояву стійкості вестибулярного аналізатора юних бійців-багатоборців 6-8 років 2014.-N11.13
4. Єрмакова Т.С.Виховання дітей у польській сім'ї у контексті формування культури здоров'я 2014.-N11.17
5. Король С.А.Оцінка стану соматичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів і курсу технічних спеціальностей 2014.-N11.23
6. Мартынюк О.В.Обоснование экспериментальной методики круговой тренировки на занятиях аэробикой с женщинами первого зрелого возраста 2014.-N11.30
7. Марченко О. Ю.Гендерный аспект формирования ценностного потенциала физической культуры школьников 2014.-N11.38
8. Пічурін В.В.Психологічна і психофізична підготовка як складова фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 2014.-N11.44
9. Радзієвський Р.М.Тензодинамометричні та просторово - часові характеристики захисної рухової реакції правоохоронця у відповідь на напад озброєного супротивника 2014.-N11.49
10. Свистун Ю.Д., Трач В.М., Чорнобай І.М., Шавель Х.Є.Фізична підготовленість та оцінка функціонального стану юних футболістів у змагальному періоді 2014.-N11.54
11. Ткаченко С. М.Застосування здоров'язбережувальних технологій на уроках футболу з дівчатами середнього шкільного віку 2014.-N11.61
12. Гхазал Мохамади, Масооме Шояее, Афхам Данешфар, Захра Нили Ахмадабади.Влияние перемещения центра внимания на обучение по настольному теннису ударом слева с самопроговариванием учащихся девушек средней школы. 2014.-N11.66
13. Лазарева Елена, Цеслицка Мирослава, Станкевич Блазей, Мушкета Радослав, Прусик Кристоф.Концептуальные подходы к проблеме физической реабилитации пациентов с вертеброгенной патологией 2014.-N11.74
14. Мария Рехмани Гобади, Растегар Хосеини.Влияние уровня физической активности, молочных продуктов и потребление кальция на факторы риска и профилактику остеопороза у студенток Исламского Азад университета (Дамванд, Иран). 2014.-N11.79


Учредитель: Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com