ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N11
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N11

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Босенко А.І., Самокиш І.І., Страшко С.В., Орлик Н.А., Петровський Є.П.Оцінювання рівня мобілізації функціональних резервів студенток молодших курсів педагогічного університету при дозованих фізичних навантаженнях 2013.-N11.3
2. Джим В.Ю.Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте 2013.-N11.10
3. Іонова О.М., Кот О.П.Внесок педагогів другої половини ХІХ - початку ХХ століття в розвиток антропологічних ідей 2013.-N11.17
4. Канівець З. М.Розвиток мережі дитячих спортивних шкіл Полтавщини та інспектування стану спортивно-масової роботи в них у 50-70-ті роки ХХ ст. 2013.-N11.22
5. Кара С.І.Удосконалення процесу організації педагогічної практики - пріоритетна умова формування професійної компетентності майбутніх учителів основ здоров'я 2013.-N11.28
6. Климович В.Б., Романчук С.В.Вплив спеціальних фізичних вправ на показники фізичної підготовленості та фізичного розвитку курсантів артилеристів 2013.-N11.32
7. Козаченко С.М. Формування ціннісно-смислової компетентності майбутніх учителів як науково-педагогічна проблема 2013.-N11.36
8. Козина Ж.Л., Репко Е.А., Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава.Факторная структура комплексной подготовленности элитных спортсменов - представителей горных видов спорта 2013.-N11.45
9. Кулик Н. А., Масляк И. П.Взаимосвязь компонентов физической подготовленности и физического развития у старших дошкольников 2013.-N11.52
10. Кутек Т. Б.Стимуляція відновлювальних процесів у кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу 2013.-N11.57
11. Остафійчук Я.Ф., Презлята Г.В., Мицкан Б.М.Інтеграційний підхід в становленні валеологічних компетенцій студентів - медиків 2013.-N11.62
12. Петренко Н В.Динамика физической и умственной работоспособности студенток экономических специальностей в процессе занятий аквафитнесом 2013.-N11.67
13. Платонова А.Г., Подригало Л.В., Сокол К.М.Обоснование применения двигательной активности детей как критерия эффективности оздоровления и рекреации 2013.-N11.72
14. Романчук О.П., Пісарук В.В.Зміни показників центральної гемодинаміки кваліфікованих спортсменів при тестуванні з використанням керованого дихання та їх оцінка 2013.-N11.77
15. Сохиб Бахджат Махмуд Аль Маваждех.Физическая реабилитации при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника, осложненным нестабильностью сегментов и протрузиями межпозвонковых дисков 2013.-N11.85
16. Чарченко П. С.Роль колективних спортивних ігор у розвитку комунікативних здібностей підлітків-девіантів 2013.-N11.94
17. Шлєпаков Л.М., Вареник О.М.Аналіз факторів, що впливають на процес залучення дорослого населення до регулярної рухової активності на місцевому рівні 2013.-N11.99
18. Шматова О.О., Назар П.С.Вплив методів фізичної реабілітації на стан якості життя у хворих з токсичними гепатитами 2013.-N11.104
19. Приступа Тетяна, Болах Бартош.Оцінка фізичної працездатності у дітей з розладами слуху 2013.-N11.109


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com