ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N6
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N6

rus eng
Формат PDF (2,2 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Баліцька Є.П.Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі 2013.-N6.3
2. Батеева Н.П.Анализ соревновательной программы "Акробатика" квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле 2013.-N6.7
3. Белых С.И.Экспертиза разработанных концепции и программ осуществления личностно ориентированного физического воспитания студентов 2013.-N6.13
4. Блавт О.З.Метрологічне забезпечення системи тестового контролю у спеціальних медичних групах вищих навчальних закладів 2013.-N6.20
5. Глазирін І.Д., Артеменко Б.О.Зв'язок психофізіологічних та нейродинамічних функцій з техніко-тактичною підготовленістю волейболістів 2013.-N6.25
6. Мазін В.М.Характеристика наукових підходів до виховання дітей та підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах 2013.-N6.30
7. Приймаков А.А.Модельные характеристики структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации 2013.-N6.36
8. Сторожик А.И.Характеристика вертикальной устойчивости тела слабослышащих младших школьников в процессе физического воспитания 2013.-N6.43
9. Таран І.В.Зміна показників оцінки основних рухових функцій у дітей з церебральним паралічем спастичної форми методом гідрокінезотерапії 2013.-N6.48
10. Філенко Л.В., Філенко І.Ю., Мартиросян А.А.Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років під впливом занять регбі-5 2013.-N6.53
11. Чопик Т.В.Класифікація теоретико-методичних основ фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів 2013.-N6.59
12. Пайям Мохамад-Панахи, Соран Аминиагхдам, Навид Лотфи, Хаидан Хатами.Воздействие двух различных дозировок добавок BCAA на сывороточные индексы повреждения мышц и болезненность у футболистов 2013.-N6.64
13. Подставки Роберт, Борачинска Сандра, Скибниевска Кристина, Коланковска Эвелина.Могут ли польские студентки университета плавать? 2013.-N6.69
14. Романовска-Толлочко Анна.Психосоматические последствия профессионального стресса учителя 2013.-N6.74


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com