ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N4
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N4

rus eng
Формат PDF (2,4 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бубка С.Н.Вклад Алексея Бутовского в теорию и практику физического воспитания в российских военно-учебных заведениях и в войсках вооруженных сил России 2012.-N4.5
2. Ахметов Р.Ф.Сучасні підходи до вдосконалення спортивної техніки 2012.-N4.9
3. Бала Т.М.Вплив вправ черлідингу на рівень фізичного здоров'я школярів 5-9-х класів 2012.-N4.12
4. Васьков Ю.В.Структура уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах 2012.-N4.17
5. Виноградов В.Е.Изменение соотношения "доза-эффект" воздействия в результате применения комплекса средств, направленных на стимуляцию работоспособности квалифицированных гребцов 2012.-N4.21
6. Волков В.Л.Оцінка фізичної та спеціальної підготовленості до професійної діяльності прикордонників першої вікової групи 2012.-N4.25
7. Гречуха С.В., Каленіченко О.В., Коваленко С.О.Застосування додаткового опору диханню на видиху для підвищення спеціальної витривалості веслувальників високої кваліфікації 2012.-N4.29
8. Гунина Л.М.Механизмы влияния пробиотика "ламинолакт спортивный" на показатели специальной тренированности квалифицированных спортсменов 2012.-N4.36
9. Демідова О.М.Диференціййований підхід на заняттях спортивними танцями з підлітками 13 років 2012.-N4.44
10. Драгнєв Ю.В.Відкритий фізкультурно-освітній простір - необхідна умова професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури 2012.-N4.49
11. Дроздовская С.Б., Боровик О. А, Досенко В.Е., Ильин В.Н.Полиморфизм гена ? - рецептора, активирующего пролиферацию пероксисом (PPARG) как маркер предрасположенности к занятиям спортом 2012.-N4.52
12. Дух Т.І., Боднар І.Р.Актуальні проблеми контролю у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів 2012.-N4.58
13. Колумбет О.М.Теоретико-методичні підходи до розвитку координаційних здібностей молоді 2012.-N4.62
14. Куліш Н.М., Городинський С.І., Букорос Н.М.Низька мотивація молоді до занять спортом чи фізичним вихованням - проблема формування здорового способу життя 2012.-N4.66
15. Литвинова О.В., Бомин В.А., Лебединский В.Ю. Использование мониторинговых технологий при занятиях тхэквондо ВТФ и бодибилдингом 2012.-N4.71
16. Лобода В.С., Мулик В.В., Дугіна Л.В., Харченко Т.П.Вплив тренувальних навантажень за програмою ДЮСШ на показники фізичних якостей юних тенісистів 6-8 років 2012.-N4.75
17. Максименко І.Г.Стан проблеми визначення енерговитрат та раціонального харчування юних спортсменів у спортивних іграх 2012.-N4.78
18. Михайлова Н.Є.Підвищення фізичної працездатності в дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації 2012.-N4.81
19. Михальчук Т.Д.Особливості показників самоконтролю в оздоровчій ходьбі з особами похилого віку 2012.-N4.85
20. Михута И.Ю., Васюк В.Е.Структурно-содержательные модели специалистов военного профиля 2012.-N4.88
21. Петрова О.О., Томашевський В.В.Маркетинг дистанційного підвищення кваліфікації тренерів 2012.-N4.96
22. Седляр Ю.В., Носов А.И.Техника шеститактного кроля со скрестными ударами ног 2012.-N4.103
23. Фролова Л.С. , Глазирін І.Д. , Петренко Ю.О. , Руденко Є. , Удод М.Управління змагальною діяльністю гандболісток із застосуванням інтерактивних технологій 2012.-N4.107
24. Хорошуха М.Ф.Вивчення взаємозв'язку між причинами смерті спортсменів у молодому віці та спрямованістю їх тренувального процесу (із результатів ретроспективних спостережень автора) 2012.-N4.114
25. Юрчишин Ю.В.Стан та особливості мотивації студентів до рухової активності оздоровчого спрямування на сучасному етапі реалізації фізичного виховання у ВНЗ 2012.-N4.118
26. Болах Евгеніуш, Болах Бартош, Мігасевіч Юліуш, Паліга Здіслав, Приступа Тетяна, Марцинішин Елжбета.Аналіз величини фізичних навантажень в періоді спеціальної підготовки в голболі 2012.-N4.123
27. Радзієвська Марія, Дзьонгва Евеліна, Радзієвський Павло.Порушення сенсорної інтеграції серед дітей та молоді 2012.-N4.135


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com