ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N3
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N3

rus eng
Формат PDF (2,4 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бубка С.Н.Многогранная жизнь: кадровый военный, педагог, теоретик и практик физического воспитания, исследователь, деятель олимпийского движения 2012.-N3.6
2. Байбуза І.В.Оцінка рухових можливостей та маніпулятивної діяльності дітей з церебральним паралічем спастичної форми 3-5 років 2012.-N3.12
3. Борова Т. А.Створення системи професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу на засадах адаптивного управління 2012.-N3.16
4. Борознюк О.В.Підвищення професійної спрямованості фізичної підготовки майбутніх офіцерів-зв'язківців 2012.-N3.21
5. Волков В.Л.Проблема вікової диференціації студентів вищих навчальних закладів в процесі фізичного виховання 2012.-N3.25
6. Глазкова И.Б.К вопросу об учебной дисциплине "Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей" 2012.-N3.29
7. Гончар Г.И.Ценностные ориентации студентов, осваивающих профессию в сфере физического воспитания и спорта 2012.-N3.34
8. Гончар О.В.Новітні технології суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників навчального процесу вищої школи 2012.-N3.40
9. Грибан Г.П.Концептуальні основи функціонування методичної системи фізичного виховання студентів-аграріїв 2012.-N3.45
10. Дикий Б.В.Застосування дихальної гімнастики Стрельнікової при хронічних захворювань приносових пазух 2012.-N3.49
11. Драгнєв Ю. В.Сучасна освіта майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації освітнього простору 2012.-N3.53
12. Журавель О.О.Проблема формування вмінь і навичок фізичного самовдосконалення студентів в сучасних умовах функціонування системи вищого освіти 2012.-N3.57
13. Іонова О.М.Системно-синергетичний підхід до аналізу вальдорфської школи 2012.-N3.61
14. Клименко А.І., Олександрова Н.О.Роль викладача у структуруванні самостійного отримання інформації студентами на сучасному етапі 2012.-N3.65
15. Курко Я.В.Аналіз параметрів якості життя студентів різних спеціальностей 2012.-N3.68
16. Лясота Т.І.Факторна структура взаємозв'язку показників фізичного стану та адаптації до навчання молодших школярів 2012.-N3.71
17. Магльований В. А., Яворський Т.В., Тьорло О.І.Показники функціонального стану нервово-м'язової та сенсорних систем спортсменів - паралімпійців 2012.-N3.75
18. Максименко І.Г.Перспективні напрямки оптимізації процесу багаторічної підготовки юних спортсменів (на прикладі спортивних ігор) 2012.-N3.79
19. Михайлова Н.Є.Порівняльне виконання фізичних вправ дітьми з вродженою клишоногістю та здоровими однолітками 2012.-N3.82
20. Павлова Ю.О.Якість життя та фізична активність як показники здоров'язбережної компетенції педагогів 2012.-N3.85
21. Пасічник В. М.Вивчення передумов впровадження інтегровано-розвивальних м'ячів у процес фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку 2012.-N3.91
22. Петрова О.О., Томашевський В.В.Модель дистанційного підвищення кваліфікації українських тренерів 2012.-N3.96
23. Погребняк І. М., Куделко В. Е., Островський М. В.Аналіз змагальної діяльності ватерполістів 15 ? 17 років щодо використання та реалізації чисельної переваги 2012.-N3.102
24. Помещикова І.П., Євтушенко А.В.,Євтушенко І.М.Рівень просторової орієнтації баскетболісток 14 років 2012.-N3.106
25. Сватьєв А.В.Зміст, структура та методичне забезпечення підготовки майбутніх тренерів-викладачів до розробки професійних презентацій навчального матеріалу 2012.-N3.110
26. Соченко Ю.А.Представления учителей о проблемах здоровья и здоровьесберегающей деятельности 2012.-N3.115
27. Стеценко А. І.Рекорди світу з пауерліфтингу - нова історія 2012.-N3.119
28. Тищенко В.А.Исследование уровня технической подготовленности квалифицированных гандболисток на основе специальных тестов 2012.-N3.124
29. Хорошуха М.Ф.Вивчення взаємозв'язку між девіантною поведінкою та спрямованістю тренувального процесу юних спортсменів (із результатів ретроспективних спостережень автора) 2012.-N3.128
30. Шамардин В.Н.Управление подготовкой футбольной команды высшей квалификации в переходном периоде годичного цикла тренировки 2012.-N3.132
31. Шацьких В.М.Інформативні критерії психофізіологічних станів борців в умовах тренувальної діяльності 2012.-N3.137
32. Болак Євгеніус, Болак Бартож, Раквалік Вожчік, Біалік Малгоржата.Зміна спинного діапазону руху, об'єму легенів і оцінки болю хворих з ішемічною сердечною хворобою після шунтування 2012.-N3.141


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com