ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N1
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N1

rus eng
Формат PDF (2,0 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Андрійчук О.Я.Результати проведення фізичної реабілітації хворих на гонартроз 0-І рентгенологічної стадії 2012.-N1.5
2. Балан Б.А., Лунін Г.В.Особливості підготовки студентських збірних команд з футзалу до короткострокових змагань 2012.-N1.13
3. Бєлікова Н.О.Концептуальні підходи до формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров'язбережувальної діяльності 2012.-N1.17
4. Бойко Д. В.Сучасний стан та перспективні напрямки вдосконалення фізичного виховання студентів ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації 2012.-N1.22
5. Бойчук Ю.Д., Зіоменко С.К.Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: самоаналіз сформованості 2012.-N1.26
6. Бубка С.Н.Римский период в истории древнегреческих Олимпийских игр 2012.-N1.30
7. Букша С.Б., Шабашов С.В.Эффективность комплексной физической реабилитации при гипертонической болезни i степени на амбулаторно-поликлиническом этапе 2012.-N1.38
8. Гончар О.В.Педагогічна взаємодія в країні дитинства 2012.-N1.42
9. Горобей М.П.Шкідливий вплив "модних" дієт на стан здоров'я студентів 2012.-N1.46
10. Гринева Т.И., Таран Л.Н.Оценка уровня подготовленности мальчиков 10-12 лет под влиянием занятий спортивным туризмом 2012.-N1.49
11. Гутарєва Н.В., Бабак В.В., Мусхаріна Ю.Ю.Науково-методичне обгрунтування необхідності виховання культури здоров' я у підростаючого покоління 2012.-N1.53
12. Денисова Л.В., Усиченко В.В., Бишевець Н.Г.Аналіз анкетних даних в спортивно-педагогічних дослідженнях 2012.-N1.56
13. Драгнєв Ю. В. Професійний розвиток і становлення майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації та комп'ютеризації 2012.-N1.61
14. Євстратова І.Н., Алшбул Муханнад.Застосування засобів фізичної реабілітації у хворих на ішемічну хворобу серця з синдромом інсулінорезистентності 2012.-N1.64
15. Завидівська Н. Н.Ноосферна педагогічна парадигма як концептуальна основа фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів 2012.-N1.68
16. Кугаевский С.А.Индивидуализация как одно из направлений оптимизации тренировочного процесса хоккеистов 14-16 лет 2012.-N1.72
17. Ногас А.О.ЛФК в комплексній фізичній реабілітації хворих на туберкульоз легенів 2012.-N1.76
18. Олешко В.Г., Лутовінов Ю.А., Лисенко В.Н., Ткаченко К.В.Особливості фізичного розвитку, фізичної та технічної підготовленості важкоатлетів - ветеранів різних груп вагових категорій 2012.-N1.80
19. Пєхарєва С. В.Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку 2012.-N1.84
20. Попадюха Ю.А., Коробейніков Г.В.Перспективи використання комп'ютерних систем "Huber" у оздоровлені, профілактиці ушкоджень і фізичній реабілітації 2012.-N1.88
21. Романишин Н.Я.Основы построения реабилитационного диагноза в клинической практике физическим реабилитологом 2012.-N1.94
22. Саїнчук М.С., Саїнчук М.М.Потреба суспільства в фізично досконалій особистості і бачення її старшокласниками 2012.-N1.97
23. Самокиш І.І.Фізична працездатність дівчаток 9-10 років у процесі навчальних занять фізичною культурою, спрямованих на розвиток витривалості 2012.-N1.101
24. Сердюк І.В.Результати вивчення показників артеріального тиску у студенток 2012.-N1.105
25. Сидорова Т.В., Котляр С.М.Управління та контроль спеціальної підготовки лижників-гонщиків на етапах річного макроциклу 2012.-N1.109
26. Сорокіна С.О.Способи оцінки гнучкості жінок 30-45 річного віку в процесі занять оздоровчими вправами 2012.-N1.118
27. Сущенко А.В.Творчі підходи до організації роботи з фізичного виховання у сучасній загальноосвітній школі 2012.-N1.121
28. Щекина Н. Б.Предпосылки развития идей о здоровье и здоровом образе жизни 2012.-N1.125


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com