ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N11
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N11

rus eng
Формат PDF (2,4 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Арабаджи Т. Д.Необхідність формування професійного самовизначення спортсмена 2011.-N11.5
2. Бобровник В.І., Криворученко О.В., Козлова О.К.Вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки 2011.-N11.9
3. Васьков Ю.В.Засоби навчання в процесі фізичного виховання учнів 2011.-N11.22
4. Воропай С.М., Гученько В.І.Використання пульсометра "Sigma Sport 1300" в оперативному контролі розвитку спеціальної витривалості велосипедистів вищих розрядів (на прикладі крос-кантрі) 2011.-N11.25
5. Глазунов С. І.Аналіз сучасних підходів до тестування фізичної підготовленості військовослужбовців 2011.-N11.29
6. Горобей М.П.Проблеми шкідливих звичок і залежностей студентів 2011.-N11.33
7. Городинський С.І., Слухенська Р.В.Фізичне виховання: вплив особистісних якостей викладача на комунікативний процес та мотивацію 2011.-N11.37
8. Демінська Л.О.Аналіз основних положень аксіологічної науки у філософському та педагогічному аспекті 2011.-N11.41
9. Дмитриев С.В.Антропоконструкты самосознания и деятельности. Тезисы по разработке проблем адаптивной кинезиологии в системе специального (коррекционного) образования 2011.-N11.45
10. Каленіченко О.В., Коваленко С.О., Токар С.І., Харченко Д.М.Особливості артеріального тиску у студентів-спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу 2011.-N11.55
11. Козина Ж. Л., Горчанюк Ю.А., Защук С.Г.Система восстановления работоспособности спортсменов в игровых видах спорта с помощью индивидуального применения лекарственных растений 2011.-N11.59
12. Кульчицький З.Й.Функціональний стан нервово-м'язової системи у спортсменів гирьового спорту за різних типів погоди 2011.-N11.65
13. Курко Я.В.Особливості фізичної реабілітації спортсменів після гострих респіраторних захворювань 2011.-N11.69
14. Матяш В.В., Мітова О.О.Аналіз послідовності навчання технічним прийомам юних футболістів 2011.-N11.72
15. Михайлов В., Коростильова Ю., Михайлов В.Інтенсивність та тривалість оздоровчого бігу за показниками індексу фізичного стану студентів 2011.-N11.77
16. Мохд Халил Мохд Абдель Кадер, Никаноров А.К.Современный взгляд на физическую реабилитацию при повреждении медиального мениска коленного сустава у спортсменов 2011.-N11.82
17. Панченко Г.І.Проблеми удосконалення підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання до організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітній школі 2011.-N11.86
18. Париш Мохаммад Реза, Никаноров А.К.Современные аспекты физической реабилитации футболистов после повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава 2011.-N11.91
19. Романенко В.А., Крайняя Н.В., Мосенз В.А., Приходько В.М.Личностная тревожность - детерминанта антропофункционального статуса студенток 2011.-N11.95
20. Романенко В.А., Приходько В.М., Соколова В.Ю., Иванова С.В.Особенности вестибулярной устойчивости у агрессивных и неагрессивных студенток гуманитарного вуза 2011.-N11.99
21. Саєнко В. Г., Мішельман С. В.Сила м'язових груп тхеквондистів різної кваліфікації в статичному режимі 2011.-N11.103
22. Сергиенко Л.П., Лишевская В.М.Проблемы генетической диагностики: серологические маркеры в прогнозе развития скоростных способностей человека 2011.-N11.108
23. Стасенко О.А.Розвиток силових здібностей у молодших школярів засобами гімнастики 2011.-N11.113
24. Стеценко А. І. Теоретико-методичне забезпечення навчального процесу студентів-пауерліфтерів за допомогою інтернет-ресурсів 2011.-N11.118
25. Сутула В.А.Деятельность людей по удовлетворению разнообразных потребностей в использовании физических упражнений - основа механизма саморазвития физической культуры 2011.-N11.124
26. Толчєва Г. В.Оцінка психофізіологічного стану студенток з досвідом занять хатха-йогою 2011.-N11.128
27. Фандєєва А.Ю.Фахівці фізичного виховання щодо процесу формування фізичної культури особистості дітей 5-6 років у системі позашкільної освіти 2011.-N11.132
28. Хорошуха М.Ф.Про можливості використання методу power - ергометрії у визначенні фізичної працездатності юних спортсменок 2011.-N11.135
29. Шевченко Н.И., Дикало В.А., Борзенко Б.В., Манучарян С.В., Зайцев В.П.Методические подходы при комплексной физической реабилитации больных калькулезным холециститом (доклиническая практика) 2011.-N11.139
30. Гиованіс В, Гомпакіс Т.Характеристики гірськолижників Швейцарії, які пов'язані з частотою нещасних випадків 2011.-N11.146


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com