ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N5
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N5

rus eng
Формат PDF (2,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Біліченко О.О. Особливості мотивації до занять з фізичного виховання у студентів 2011.-N5.3
2. Бочкова Н.Л. Оцінка інформативності способу регламентації фізичних навантажень за результатами двоступеневої велоергометричної проби в осіб з різним характером та ступенем виявленості факторів ризику серцево-судинних захворювань 2011.-N5.6
3. Бочкова Н.Л. Спосіб регламентації фізичних навантажень за результатами двоступеневої велоергометричної проби в осіб з різним характером та ступенем виявленості факторів ризику серцево-судинних захворювань 2011.-N5.9
4. Григус І.М., Прусік Кр., Прусік К., Хагнер-Деренговська М. Методологічні основи фізичної реабілітації хворих на інтермітуючу бронхіальну астму 2011.-N5.12
5. Драгнєв Ю.В. Тенденції професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури із застосуванням інформаційних технологій в професійній підготовці 2011.-N5.29
6. Івчатова Т.В. Інформаційні технології у фізичному вихованні студентської молоді 2011.-N5.32
7. Казаков Д.О. Залежність успішності в ігровій діяльності волейболісток від психологічного клімату в команді 2011.-N5.34
8. Кобелєв С.Ю. Перспектива розвитку фізичної терапії у системі охорони здоров'я України 2011.-N5.39
9. Кошелева О.О., Бойко Л.С. Методичні основи застосування засобів фізичного виховання для корекції параметрів тілобудови студенток ВНЗ 2011.-N5.43
10. Луковська О.Л., Сологубова С.В. Фактори морфофункціонального стану організму жінок першого зрілого віку, значущі для побудови кондиційного тренування 2011.-N5.46
11. Лук'янова Ю.С. Критерії та показники ефективності формування готовності майбутнього інженера-педагога до використання здоров'язберігаючих технологій 2011.-N5.51
12. Маракушин А.І., Попов Ф.І., Куцевол Р.В. Аналіз досвіду підготовки військовослужбовців до рукопашного бою в зарубіжних арміях 2011.-N5.55
13. Микитин Л. М. Вплив авторської програми на показники фізичного розвитку учнів з надмірною масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл карпатського регіону 2011.-N5.59
14. Мицкан Б.М., Поташнюк І.В. Фізичний стан учнів старших класів гімназії 2011.-N5.63
15. Міщенко О.О. Оптимізація взаємодії сучасних громадських дитячо-юнацьких організацій та школи у національно-патріотичному вихованні підлітків засобами фізичної культури 2011.-N5.68
16. Ольхова-Марчук Н.В. Реалізація можливостей учбової дисципліни "Фізична культура" у формуванні позитивних взаємин дітей 2011.-N5.72
17. Рибалко П.Ф. Дослідження рівня фізичного розвитку підлітків в умовах літнього наметового оздоровчого табору 2011.-N5.75
18. Рощін І.Г. Оцінювання підготовленості висококваліфікованих стрільців-жінок з пневматичного пістолета 2011.-N5.79
19. Сишко Д.В., Савіна К.Д. Механика роботи серця в умовах втрати рівноваги 2011.-N5.83
20. Совенко С.П. Етап збереження вищої спортивної майстерності в структурі багаторічної підготовки легкоатлетів-стрибунів 2011.-N5.86
21. Турчина Н.І. Моделі організаційно-педагогічних умов фізичного виховання студентів I-IV курсів 2011.-N5.90
22. Федоренко Є.О. Взаємозв'язок пріоритетних рис особистості з рівнем мотивації школярів до спеціально організованої рухової активності, в залежності від типу навчального закладу 2011.-N5.94
23. Футорний C.М. Здоров'я студентів і роль фізичного виховання у його забезпеченні 2011.-N5.98
24. Хотієнко С.В., Вовк А.В., Азанова-Фролова Т.Д. Анатомо-фізіологічні параметри та оцінка фізичної підготовленості студентської молоді 2011.-N5.103
25. Цыганенко О.И. Концепция системы оздоровительного (функционального) питания в фитнесе 2011.-N5.107
26. Чернозуб А.А. Показники вмісту лактатдегідрогенази у крові юнаків з різним рівнем фізичної підготовки під час тренувального процесу з атлетизму 2011.-N5.111
27. Шамич О.М. Психологічні передумови формування громадської активності молодших підлітків 2011.-N5.115
28. Яременко В.В., Малинський І.Й., Колос М.А., Шандригось В.І. Застосування елементів єдиноборств у фізичному вихованні студентської молоді 2011.-N5.121
29. Хермасі Сухан, Фатхлун Мурад, Щеллі Мохамед Сухан, Бен Себа Абделкрім. Взаємозв'язок між спритністю рухових дій (T-test) і деякими показниками фізичної підготовленості у юних гандболістів 2011.-N5.125


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com